Terug
Gepubliceerd op 06/09/2021

2021_DRWI_00056 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00190 - van raadslid Eric Huijbrechts aan Werner Theuns - Kennisneming

districtsraad Wilrijk
do 02/09/2021 - 20:00 Cultureel centrum De Kern
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Bart Vrints, districtssecretaris

Afwezig

Luk Lemmens, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Bart Vrints, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2021_DRWI_00056 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00190 - van raadslid Eric Huijbrechts aan Werner Theuns - Kennisneming 2021_DRWI_00056 - schriftelijke vraag nr 2021_SV_00190 - van raadslid Eric Huijbrechts aan Werner Theuns - Kennisneming

Motivering

Koppeling aan agendapunt

Gekoppelde initiatiefrechten

Aanleiding en context

De schriftelijke vraag van raadslid Eric Huijbrechts aan Werner Theuns werd ingediend op 15/07/2021. De antwoordtermijn verstreek op 14/08/2021

Argumentatie

Het lid van het college waaraan de vraag werd gesteld, dient de vraag binnen de 30 dagen schriftelijk te beantwoorden. Na het verstrijken van die termijn wordt de onbeantwoorde schriftelijke vraag toegevoegd aan de agenda van de eerstevolgende gemeenteraadszitting. Op deze zitting zal het lid van het college de vraag mondeling beantwoorden.

Juridische grond

Artikel 58 van het Basisreglement Bestuurlijke Organisatie regelt de procedure voor het stellen van schriftelijke vragen door raadsleden aan leden van het uitvoerend bestuur.

Besluit

De districtsraad Wilrijk neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

Deze schriftelijke vraag werd ondertussen reeds schriftelijk beantwoord.