Terug
Gepubliceerd op 06/09/2021

2021_IP_00183 - Interpellatie van raadslid Werner De Gres: toestand Heldenplein

districtsraad Wilrijk
do 02/09/2021 - 20:00 Cultureel centrum De Kern
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Bart Vrints, districtssecretaris

Afwezig

Luk Lemmens, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Bart Vrints, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2021_IP_00183 - Interpellatie van raadslid Werner De Gres: toestand Heldenplein 2021_IP_00183 - Interpellatie van raadslid Werner De Gres: toestand Heldenplein

Motivering

Indiener(s)

Werner De Gres

Gericht aan

Kristof Bossuyt, Werner Theuns, Hans Ides

Tijdstip van indienen

vr 20/08/2021 - 14:25

Toelichting

Geachte voorzitter beste schepenen 

Sinds enkele weken onderging het Heldenplein een gedaanteverandering:parkeerplaatsen verdwenen,de verkeersdoorstroming verslechterde en de bereikbaarheid ging erop achteruit.Het plein diende de laatste tijd als locatie voor extra- culturele activiteiten ,als tijdelijke speeltuin en ook Werd er een petanquebaan aangelegd(dit nauwelijks op enkele honderden meters van het Edenpark dat over al deze faciliteiten beschikt) .Deze metamorfose die werd ondergaan ,brengt helaas heel wat kritiek met zich mee: buurtbewoners die zich niet meer kunnen identificeren met hun buurt ,drukte ter vervanging van rust , minder parkeergelegenheid , onveilige verkeerssituaties,balspelen die leiden tot beschadigingen van bewoners hun materialen en eigendommen .

Als Vlaams Belang Wilrijk kunnen wij er niet bij hoe het tot deze situatie is kunnen komen ,wij vonden het dan ook opportuun om rondvraag te doen bij de buurtbewoners en hebben vastgesteld dat er een enorm ongenoegen heerst .bijgevolg startten wij een petitie met de vraag om het district op te roepen terug te gaan naar de toestand van voorheen .De bewoners van Heldenplein en omgeving hebben immers recht op een vertrouwde thuis en Buurt .Daarom onze vragen .1 Werden alle omwonende geïnformeerd , volgens onze informatie vanuit de buurt niet ! 

2. Wordt na de week van 6 september de toestand terug hersteld naar hoe het voorheen was ?

3.Kan u meedelen dat alle veranderingen conform met de richtlijnen inzake brandveiligheid zijn genomen ?

4. Zijn er nog andere pleinen of straten die gepland staan om een bestemmings -of gedaanteveranderingen te ondergaan ?Zo ja ,welke straten en of pleinen en wanneer ? 

Als Vlaams Belang zijn wij van oordeel dat pleinen en straten nooit mogen veranderen in kunstmatige speeltuinen en pop-UPS ! 

De eigen identiteit en rust moet altijd bewaard blijven voor onze buurtbewoners .

5. Hierbij overhandigen wij graag onze petitie . Wij hopen dat u deze ter harte neemt en de nodige conclusies trekt .

Wij hopen alvast op een realistische en leefbare aanpak voor de toekomst van ons district .

Met dank 

Vlaams Belang 


Bespreking

Antwoord

Districtsraadslid Werner De Gres geeft een toelichting bij deze interpellatie, gevolgd door vragen van districtsraadsleden Peggy Deckx en Marleen Verbruggen, waarna districtsschepen Hans Ides antwoordt. Ook districtsraadsleden Els Vanderelst en Lien Moens vullen aan.

​ ma 06/09/2021 - 14:27