Terug
Gepubliceerd op 06/09/2021

2021_IP_00187 - Interpellatie van raadslid Philippe Kussé: Kruispunt Groenenborgerlaan-R11-Jules Moretuslei

districtsraad Wilrijk
do 02/09/2021 - 20:00 Cultureel centrum De Kern
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Bart Vrints, districtssecretaris

Afwezig

Luk Lemmens, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Bart Vrints, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2021_IP_00187 - Interpellatie van raadslid Philippe Kussé: Kruispunt Groenenborgerlaan-R11-Jules Moretuslei 2021_IP_00187 - Interpellatie van raadslid Philippe Kussé: Kruispunt Groenenborgerlaan-R11-Jules Moretuslei

Motivering

Indiener(s)

Philippe Kussé

Gericht aan

Kristof Bossuyt

Tijdstip van indienen

wo 25/08/2021 - 23:29

Toelichting

Geachte heer Bossuyt

Enkele maanden geleden kreeg de districtsraad te horen dat het AWV werken zou uitvoeren aan het kruispunt vermeld in bovenstaande titel. Het AWV kwam deze plannen nooit zelf uit de doeken doen. Ik ben het resultaat van de werken gaan bezichtigen en moest constateren dat de term 'warboel' de lading het best dekt.

Ten eerste werden sommige delen van het wegdek opnieuw aangelegd met grijze stenen terwijl andere delen asfalt bleven. De fietspaden liggen er evenmin uniform bij. Sommige fietspaden zijn veel lichter van kleur en hebben pijlen om tweerichtingsverkeer aan te duiden, anderen hebben deze pijlen niet. Los van het feit dat het kruispunt niet ordelijk oogt, vrees ik dat deze situatie verwarring met zicht meebrengt voor zowel automobilisten als fietsers. De R11 mag dan wel een gewestweg zijn en strikt genomen niet onze bevoegdheid, toch ben ik van mening dat een bespreking van deze problematiek Wilrijk als district ten goede komt. 

Ik heb derhalve enkele vragen:

- Zijn de werken aan het kruispunt definitief afgerond, of zal het AWV nog bijkomende werken uitvoeren om de situatie op het terrein te optimaliseren?

- Waarom werd het fietspad aan de zuidwestelijke zijde van het kruispunt wel in nieuw asfalt aangelegd, terwijl de andere zijde ongemoeid werd gelaten? 

- Waarom werd het voetpad aan de zijde van de Groenenborgerlaan niet aangepakt? Dit is een zeer smal voetpad waar zelfs de nutskast pal in de weg van de voetgangers staat.

- Heeft het college weet van enige klachten van Wilrijkenaars over de nieuwe inrichting van het kruispunt? 

- Zijn er stappen die de districtsraad en/of het college kunnen ondernemen om meer inspraak te krijgen in de manier waarop gewestwegen op ons grondgebied heraangelegd worden?

Ik dank u voor uw antwoorden.

Bespreking

Antwoord

Districtsraadslid Philippe Kussé geeft een toelichting bij deze interpellatie. Districtsraadslid Dirk Avonts vult aan, waarna districtsburgemeester Kristof Bossuyt antwoordt.

​ ma 06/09/2021 - 14:28