Terug
Gepubliceerd op 06/09/2021

2021_IP_00188 - Interpellatie van raadsleden Azeddine Hayani, Peggy Deckx, Luc Eliaerts, Dirk Avonts: Omgevingsvergunning hoeve Vuurmolenstraat

districtsraad Wilrijk
do 02/09/2021 - 20:00 Cultureel centrum De Kern
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Bart Vrints, districtssecretaris

Afwezig

Luk Lemmens, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Bart Vrints, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2021_IP_00188 - Interpellatie van raadsleden Azeddine Hayani, Peggy Deckx, Luc Eliaerts, Dirk Avonts: Omgevingsvergunning hoeve Vuurmolenstraat 2021_IP_00188 - Interpellatie van raadsleden Azeddine Hayani, Peggy Deckx, Luc Eliaerts, Dirk Avonts: Omgevingsvergunning hoeve Vuurmolenstraat

Motivering

Indiener(s)

Azeddine Hayani, Peggy Deckx, Luc Eliaerts, Dirk Avonts

Gericht aan

Kristof Bossuyt

Tijdstip van indienen

vr 27/08/2021 - 14:41

Toelichting

Op de hoek van de Vuurmolenstraat en de Boekstraat is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het slopen van de bestaande hoeve en het bouwen van 20 sociale woningen.

De hoeve en grond heeft lang te koop gestaan, wellicht omdat het een beschermd monument was zodat het moeilijk was om een koper te vinden. Op een bepaal moment is die bescherming blijkbaar opgeheven.

Tot nu werd de tuin gebruikt door basisschool de Ark.

De aanvrager van de vergunning is Timeless Developers Bv ondenemingsnummer 0404.815.345. Blijkens hun laatste jaarrekening 2020 heeft deze Bv een negatief vermogen van 641.288 euro.

Vragen:

1) Waarom is de bescherming opgeheven en had een behoud van de bescherming niet kunnen bijdragen tot het behoud van een groene functie van het pand voor de Ark, speelpleinwerk van de Koraal en voor de kinderen van de buurt?

2) Heeft de voormelde Bv een projectaanvraag voor deze 20 sociale woningen ingediend bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen?

3) Welke zijn de voorwaarden die gelden voor sociale woningen en welke zijn de garanties dat deze Bv deze voorwaarden zal realiseren?

4) Kan deze Bv worden opgeroepen voor een zitting van de raadscommissie om uitleg te verstrekken? 

Bespreking

Antwoord

Districtsraadslid Luc Eliaerts geeft een toelichting bij deze interpellatie, waarna districtsburgemeester Kristof Bossuyt en districtsschepen Hans Ides antwoorden.

​ ma 06/09/2021 - 14:29