Terug districtsraad Wilrijk

do 02/09/2021 - 20:00 Cultureel centrum De Kern

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

A-punten

District Wilrijk

secretariaat
Burger- en buurtinitiatieven
openbaar domein

B-punten

District Wilrijk

secretariaat

Besloten zitting

A-punten

Personeel & Organisatie

Strategische Coördinatie

District Wilrijk

openbaar domein
secretariaat

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties