Terug districtsraad Wilrijk

do 02/09/2021 - 20:00 Cultureel centrum De Kern

Openbare zitting

A-punten

District Wilrijk

secretariaat
Burger- en buurtinitiatieven
openbaar domein

B-punten

District Wilrijk

secretariaat

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties