Terug districtsraad Merksem

do 25/03/2021 - 20:00 raadzaal

Openbare zitting

A-punten

District Merksem

secretariaat
Burger- en buurtinitiatieven
lokaal groenbeleid
openbaar domein

Initiatiefrecht

Mondelinge vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties