Terug districtsraad Borgerhout

ma 27/09/2021 - 20:00 Districtshuis Borgerhout

Mededelingen

Openbare zitting

A-punten

District Borgerhout

secretariaat
lokaal sportbeleid

B-punten

District Borgerhout

openbaar domein
lokaal sportbeleid
communicatie

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda's
Besluitenlijst