Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_DRBO_00058 - Adviesraden en inspraak - Verslagen vergaderingen 2020 - Kennisneming

districtsraad Borgerhout
ma 29/11/2021 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Lena Coene; Thanh Beels; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Koen Van Roey, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad
2021_DRBO_00058 - Adviesraden en inspraak - Verslagen vergaderingen 2020 - Kennisneming 2021_DRBO_00058 - Adviesraden en inspraak - Verslagen vergaderingen 2020 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.

Op 18 februari en 17 november 2020 vond een vergadering plaats van de jeugdraad van het district Borgerhout.

Op 11 februari 2020 vond een vergadering plaats van de seniorenraad van het district Borgerhout.


Argumentatie

Zoals bepaald door het Gemeentedecreet worden de verslagen van de adviesraden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.

Juridische grond

Artikel 304 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad kan overgaan tot organisatie van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. De verslagen en einddocumenten van deze overlegstructuren worden meegedeeld aan de gemeenteraad.

Artikel 135 van het Dereet lokaal bestuur bepaalt dat dit artikel ook van toepassing is op de districtsraden.

Besluit

.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de verslagen van de volgende districtsadviesraden:

Districtsadviesraad Datum vergadering
Jeugdraad 18 februari 2020
Jeugdraad
17 november 2020
Seniorenraad  11 februari 2020

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20200218_Verslag_JR_februari.pdf
  • 20201117_Verslag_JR_November.pdf
  • Verslag_AV_20200211.pdf