Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_IP_00283 - Interpellatie van raadslid Ben Segers: Elektronische steps

districtsraad Borgerhout
ma 29/11/2021 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Lena Coene; Thanh Beels; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Koen Van Roey, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad
2021_IP_00283 - Interpellatie van raadslid Ben Segers: Elektronische steps 2021_IP_00283 - Interpellatie van raadslid Ben Segers: Elektronische steps

Motivering

Indiener(s)

Ben Segers

Gericht aan

Aïssatou Cissé

Tijdstip van indienen

wo 24/11/2021 - 20:48

Toelichting


Mevrouw de schepen,


Er is behoorlijk wat ergernis, in Borgerhout en elders, over het gebruik en het achterlaten van elektrische steps. 


Vooruit heeft in het parlement alvast een wetsvoorstel ingediend om e-steps te verbieden op voetpaden en voor kinderen onder 16j. De ongevallencijfers tonen immers aan dat heldere regels nodig zijn om de e-step op een veilige manier te integreren in ons verkeer.


Steps behoren op het voetpad maximaal stapvoets te gaan, aan 6km/u. We stellen vast dat dat vaak niet het geval is. Daarnaast moeten steps ‘s avonds ook verlicht zijn en moeten ze - eens op de weg - de verkeersregels respecteren die bvb. ook de fietser behoort te respecteren. 


Gezien de steps 'free floating' zijn worden ze bovendien vaak op hinderlijke manier achtergelaten. 


Wat is de analyse van het college van deze problemen, zowel wat het probleem van de handhaving als dat van het achterlaten van de steps betreft?

Zijn er bevoegdheden waarbinnen het Borgerhouts college actie kan ondernemen? 

Wat verwacht u van het Antwerps stadsbestuur? 

Welk signaal geeft u aan de hogere overheden?

Wat zal u ondernemen? 

Initiatiefrecht

.