Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_MOT_00084 - Voorstel tot motie van raadslid Sharmin Shayla: Oversteekplaats tram Stenenbrug

districtsraad Borgerhout
ma 29/11/2021 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Lena Coene; Thanh Beels; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Koen Van Roey, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad
2021_MOT_00084 - Voorstel tot motie van raadslid Sharmin Shayla: Oversteekplaats tram Stenenbrug 2021_MOT_00084 - Voorstel tot motie van raadslid Sharmin Shayla: Oversteekplaats tram Stenenbrug

Motivering

Indiener(s)

Sharmin Shayla

Gericht aan

Marij Preneel

Tijdstip van indienen

wo 24/11/2021 - 21:10

Toelichting

Op 10 november werd een dame aangereden door een tram aan de oversteekplaats ter hoogte van de William Woodstraat/Xaveriusstraat op de Stenenbrug. 

Die oversteekplaats wordt heel veel gebruikt.

Heel veel scholieren van Xaverius steken daar over, soms tot 4 keer per dag. Er is een kinderdagverblijf en een grootwarenhuis vlakbij, en ook in de Juul Grietenssstraat is er een school.

De Stenenbrug is daar een erg drukke baan.

Mensen die oversteken moeten eerst opletten bij de eerste rijbaan, dan bij de tramsporen, en tenslotte bij de tweede rijbaan.

Als je dan kan oversteken, moet je erg snel zijn. Mensen die slecht te been zijn, ouders met een kinderwagen zijn daar in gevaar. 

Zowel de voertuigen als de trams rijden er op volle snelheid, ongeveer halfweg tussen twee verkeerslichten.

De laatste tijd zijn op die plaats meerdere ongevallen gebeurd, zo vernemen we van buurtbewoners.

We vrezen dat het nu wachten is op een  volgend zwaar ongeval.


Ik vraag me als eerste af: is deze plaats gekend als gevaarlijk punt? Welke maatregelen kunnen genomen worden om de oversteekplaats veiliger te maken? 


Ten tweede wil ik de districtsraad vragen om de stad op te roepen om de oversteekplaats veiliger te maken en vandaar deze motie.


De districtsraad van Borgerhout vraagt daarom aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Antwerpen:

1. Om de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de William Woodstraat en Xaveriusstraat over de Stenenbrug en de tramsporen op zeer korte termijn veiliger te maken.

Initiatiefrecht

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 22 stemmen voor 1 onthouding.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA+ ,N-VA, CDenV, Vlaams Belang

Hebben zich onthouden: Open VLD