Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

Besluitenlijst  districtsraad Borgerhout

ma 29/11/2021 - 20:00 Districtshuis Borgerhout

 • 1.

  2021_DRBO_00071 - Legislatuur 2019-2024 - ontslag districtsraadslid. Aanstelling tijdelijk districtsraadslid als volwaardig districtsraadslid - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 2.

  2021_DRBO_00072 - Legislatuur 2019-2024 - Verhindering districtsraadslid. Aanstelling nieuw districtsraadslid en geloofsbrieven - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2021_DRBO_00073 - Legislatuur 2019-2024 - Rangorde districtsraadsleden - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 4.

  2021_DRBO_00057 - Districtsraad - Notulen districtsraad 27 september 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2021_DRBO_00070 - Districtsraad - Notulen districtsraad 25 oktober 2021. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2021_DRBO_00064 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2021_DRBO_00063 - Huishoudelijk Reglement - Organisatie van raads- en commissievergaderingen in een digitale en hybride omgeving. Addendum - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2021_DRBO_00074 - District Borgerhout - Turnhoutsebaan en Stenenbrug (gewestweg) – Ministerieel besluit. Aanvullend verkeersreglement. Advies – Goedkeuring - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2021_DRBO_00065 - Cultuur. Lokaal cultuurbeleid - vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Samenwerkingsovereenkomst. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2021_DRBO_00062 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2022. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2021_DRBO_00059 - Districten Antwerpen en Borgerhout. Kistemaeckersstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2021_DRBO_00060 - District Borgerhout. Cronjéstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2021_DRBO_00066 - District Borgerhout. Fonteinstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies. Intrekking - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2021_DRBO_00068 - Districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Merksem en Wilrijk - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2021_DRBO_00069 - Districten Berchem en Borgerhout. Apollostraat. Definitieve invoering schoolstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2021_DRBO_00067 - District Borgerhout. Linnaeusstraat. Definitieve invoering schoolstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2021_DRBO_00061 - District Borgerhout. Verzoeningstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Opheffing

  Goedgekeurd
 • 18.

  2021_DRBO_00058 - Adviesraden en inspraak - Verslagen vergaderingen 2020 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 19.

  2021_DRBO_00075 - Districtscollege, raadscommissie en districtsraad - Vergaderdata 2022. Vaststelling - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 20.

  2021_IP_00283 - Interpellatie van raadslid Ben Segers: Elektronische steps

  Behandeld
 • 21.

  2021_IP_00284 - Interpellatie van raadslid Ellen Dehing: Skate - verbod

  Behandeld
 • 22.

  2021_IP_00285 - Interpellatie van raadslid Ellen Dehing: Vaccinatie COVID-19

  Behandeld
 • 23.

  2021_IP_00286 - Interpellatie van raadslid Ben Segers: de Peperbus

  Behandeld
 • 24.

  2021_IP_00287 - Interpellatie van raadslid Ellen Dehing: Wijklabo's

  Behandeld
 • 25.

  2021_MOT_00084 - Voorstel tot motie van raadslid Sharmin Shayla: Oversteekplaats tram Stenenbrug

  Goedgekeurd