Terug districtsraad Borgerhout

ma 29/11/2021 - 20:00 Districtshuis Borgerhout

Openbare zitting

A-punten

District Borgerhout

secretariaat
lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

B-punten

District Borgerhout

openbaar domein
secretariaat

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda's
Besluitenlijst