Terug college van burgemeester en schepenen

vr 14/01/2022 - 09:00 Hofstraat

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Financiën, aankopen en facturatie

Personeel

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Verkavelen

B-punten

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Beleidsondersteunend Team

Districtswerking

Externe Relaties

Juridische Dienst

B-punten

Beleidsondersteunend Team

Juridische Dienst

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

Selectiecentrum

AG VESPA

A-punten

Stadsprojecten

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Onderhoud

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

A-punten

Stafdienst

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Jeugd

Onderwijs

B-punten

Jeugd

Financiën

A-punten

Meerjarenplanning

B-punten

Business Partner Werking

Fiscaliteit / bezwaren

Fiscaliteit / vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Inspectie Financiën

A-punten

Inspectie Financiën

Ombudsvrouw

A-punten

Ombudsvrouw

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Werk

B-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Stafdienst

Stadstoezicht

B-punten

Sociale Interventie

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Stafdienst

Welzijn

Wonen

B-punten

Welzijn

Wonen

Stadsbeheer

A-punten

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

B-punten

Voertuigencentrum

Stadsontwikkeling

A-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening

Stadsontwikkeling

B-punten

Erfgoed

Mobiliteit

Leefmilieu

Openbaar Domein


Publicaties

Besluitenlijst