Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_DRWI_00082 - Districtsraad - Notulen districtsraad 6 oktober 2022 - Goedkeuring

districtsraad Wilrijk
do 10/11/2022 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2022_DRWI_00082 - Districtsraad - Notulen districtsraad 6 oktober 2022 - Goedkeuring 2022_DRWI_00082 - Districtsraad - Notulen districtsraad 6 oktober 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad vergaderde op 6 oktober 2022.

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Juridische grond

Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 32, 277 en 132 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Besluit

De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 6 oktober 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20221006_DR_Notulen.pdf