Terug districtsraad Wilrijk

Thu 10/11/2022 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk

Openbare zitting

A-punten

District Wilrijk

secretariaat
lokaal jeugdbeleid
lokaal seniorenbeleid
openbaar domein

B-punten

District Wilrijk

secretariaat

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties