Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_DRWI_00083 - Ondersteuning. Seniorenbeleid. - Opheffing subsidiereglementen senioren. Nieuwe ondersteuningsreglement senioren - Goedkeuring

raadscommissie Wilrijk
ma 07/11/2022 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
2022_DRWI_00083 - Ondersteuning. Seniorenbeleid. - Opheffing subsidiereglementen senioren. Nieuwe ondersteuningsreglement senioren - Goedkeuring 2022_DRWI_00083 - Ondersteuning. Seniorenbeleid. - Opheffing subsidiereglementen senioren. Nieuwe ondersteuningsreglement senioren - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op  7 november 2019 (jaarnummer 91) keurde de districtsraad Wilrijk het definitief bestuursakkoord legislatuur 2019-2024 goed. 

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad de basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid goed. Lopende toelagereglementen dienen ten laatste op 31 december 2022 gebaseerd te zijn op deze nieuwe basisprincipes. 

De districtsraad keurde op 7 mei 2020 (jaarnummer 24) het reglement voor een mantelzorgpremie goed.
De districtsraad keurde op 7 mei 2020 (jaarnummer 27) het reglement op toelagen voor kleinschalige aanpassingen aan woningen en aankoop hulpmiddelen van de 65+ goed.
De districtsraad keurde op 27 oktober 2011 (jaarnummer 1197) het subsidiereglement voor de Wilrijkse verenigingen voor seniorenwerking goed.

Deze reglementen worden met dit besluit opgeheven met ingang van 1 januari 2023.

Argumentatie

Het districtsbestuur van Wilrijk wil hulpbehoevende senioren en de Wilrijkse seniorenverenigingen ondersteunen.

De huidige subsidiereglementen senioren worden herwerkt in functie van het nieuwe kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid. Inhoudelijk verandert er niets.

De looptijd van het reglement gaat in van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.

Juridische grond

Het district Wilrijk is als deel van het Antwerps stadsbestuur gebonden aan:

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op toekenning en op aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Op 29 mei 2017 (jaarnummer 300) beslist de gemeenteraad met artikel 5 dat de volgende bevoegdheid over senioren wordt overgedragen aan de districtsraden:

  • het reglement lokale seniorensubsidies.

Algemene financiële opmerkingen

Het budget is voorzien op functiegebied 2WIL010302A00000 senioren, budgetplaats 5083000000 en budgetpositie 6496500 en 6496800.

Besluit

Artikel 1

De districtsraad beslist het reglement voor een mantelzorgpremie, goedgekeurd door de districtsraad op 07/05/2020 met jaarnummer 24, op te heffen vanaf 1 januari 2023.

Artikel 2

De districtsraad beslist het reglement voor de  toelagen voor kleinschalige aanpassingen aan woningen en aankoop hulpmiddelen van de 65+, goedgekeurd door de districtsraad op 7 mei 2020 met jaarnummer 27, op te heffen vanaf 1 januari 2023. 

Artikel 3

De districtsraad beslist het subsidiereglement voor de Wilrijkse verenigingen voor seniorenwerking, goedgekeurd door de districtsraad op 27 oktober 2011 met jaarnummer 1197, op te heffen vanaf 1 januari 2023.

Artikel 4

De districtsraad keurt het reglement voor een mantelzorgpremie, met looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025, goed.

Artikel 5

De districtsraad keurt het reglement voor de toelagen voor kleinschalige aanpassingen aan woningen en aankoop hulpmiddelen van de 65+, met looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025, goed.

Artikel 6

De districtsraad keurt het werkingsreglement voor de Wilrijkse seniorenverenigingen, met looptijd van 1 januari  2023 tot en met 31 december 2025, goed.

Artikel 7

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Reglement_Subsidie_Wilrijkse_seniorenverenigingen_OUD.pdf
  • Reglement_Subsidie _Woningaanpassingspremie_OUD.pdf
  • Reglement_Subsidie_Mantelzorgpremie_OUD.pdf
  • RefOndersteuningen_Woningaanpassingspremie.pdf
  • RefOndersteuningen_Mantelzorgpremie.pdf
  • RefOndersteuningen_Werkingsreglement_Wilrijkse_Seniorenverenigingen.pdf