Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_DRWI_00086 - Ondersteuning - Jeugd. Reglement ondersteuning kampvervoer jeugdverenigingen. Opheffing - Goedkeuring

raadscommissie Wilrijk
ma 07/11/2022 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
2022_DRWI_00086 - Ondersteuning - Jeugd. Reglement ondersteuning kampvervoer jeugdverenigingen. Opheffing - Goedkeuring 2022_DRWI_00086 - Ondersteuning - Jeugd. Reglement ondersteuning kampvervoer jeugdverenigingen. Opheffing - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 3 juni 2021 (jaarnummer 48) keurde de districtsraad het reglement kampvervoer jeugdverenigingen goed. Dit reglement wordt met dit besluit opgeheven met ingang van 1 januari 2023.

Op 7 november 2019 (jaarnummer 91) keurde de districtsraad het definitief bestuursakkoord legislatuur 2019-2024 goed.

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad de basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid goed. Lopende toelagereglementen dienen ten laatste op 31 december 2022 gebaseerd te zijn op deze nieuwe basisprincipes.

Op 5 mei 2022 (jaarnummer 37) keurde de districtsraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

Het district Wilrijk is verantwoordelijk voor de ondersteuningsreglementen jeugd.
Het districtsbestuur wil met het reglement ondersteuning kampvervoer jeugdverenigingen de bestaande en actieve Wilrijkse jeugdverenigingen jaarlijks verder financieel ondersteunen, specifiek met een ondersteuning gericht op de onkosten  voor vervoer van materialen en/of personen voor de organisatie van meerdaagse kampen. Deze kampen maken deel uit van hun algemene werking en versterken verder de rol die de jeugdverenigingen opnemen binnen het vrijetijdsaanbod van kinderen, tieners en jongeren in Wilrijk.

De looptijd van dit reglement (REFO R2201266) is van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.

Juridische grond

Ondersteuning

Het district Wilrijk is als deel van het Antwerps stadsbestuur gebonden aan:

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op toekenning en op aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het stedelijk ondersteuningsbeleid met nieuw kaderbesluit basisprincipes, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor:

  • de ondersteuning van lokale jeugdverenigingen.

Algemene financiële opmerkingen

Voor de uitvoering van dit ondersteuningsreglement zal het financiële aspect als volgt geregeld worden: de ondersteuning werd opgenomen in aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 voor een jaarlijks bedrag van 10.000,00 EUR.

Het budget is voorzien op functiegebied 2WIL010301A00000 Jeugd, budgetplaats 5081000000 en budgetpositie 6496800.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0103 - Jeugd en senioren (doelgroepen)
2WIL010301 - Jeugd

Besluit

Artikel 1

De districtsraad beslist het reglement kampvervoer jeugdverenigingen van 3 juni 2021 (jaarnummer 48) op te heffen met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 2

De districtsraad keurt het reglement ondersteuning kampvervoer jeugdverenigingen goed. Dit reglement gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.