Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_DRWI_00081 - Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld vzw - Jaarrekening 2021 - Kennisneming

raadscommissie Wilrijk
ma 07/11/2022 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
2022_DRWI_00081 - Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld vzw - Jaarrekening 2021 - Kennisneming 2022_DRWI_00081 - Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld vzw - Jaarrekening 2021 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het bestuur van de Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld vzw bezorgde op 16 mei 2022 de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de algemene vergadering van 14 maart 2022.

De jaarrekening wordt ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Argumentatie

Op 7 februari 2019 (jaarnummer 12) keurde de districtsraad het ontwerp Bestuursakkoord Wilrijk goed.

Onder hoofdstuk 14. Groenvoorziening-parken-begraafplaats wordt vermeld: "We voeren een actief volkstuintjesbeleid, waarbij we de huidige volkstuintjes behouden en nieuwe bijcreëren."

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad keurde op 15 september 2003 (jaarnummer 1552) het "Stedelijk reglement op de volkstuinen" goed. Artikel 8 van dit reglement bepaalt dat elke volkstuinvereniging de jaarrekening van het afgelopen jaar voorlegt aan de districtsraad, met kopie aan de financieel beheerder.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0101 - Participatie, communicatie en sterke wijken
2WIL010101 - Wijkgerichte werking

Besluit

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de jaarrekening 2021 van de Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld vzw.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20030915_Volkstuinen_reglement_G2003-001552.pdf
  • volkstuinen_jaarrekening2021_begroting2022.pdf