Terug districtsraad Wilrijk

Thu 06/10/2022 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk

Openbare zitting

  • De voorzitter vraagt de districtsraadsleden de aanwezigheidslijst te ondertekenen (artikel 5 van het huishoudelijk reglement district Wilrijk). 

    Zijn verontschuldigd: districtsraadsleden Werner De Gres en Youssef Boubker.

    De voorzitter vraagt of het B-punt in bespreking moet worden gebracht (artikel 3 van het huishoudelijk reglement district Wilrijk). Het punt moet niet in bespreking worden gebracht.A-punten

District Wilrijk

secretariaat
openbaar domein
lokaal jeugdbeleid

B-punten

District Wilrijk

secretariaat

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties