Terug districtsraad Wilrijk

Thu 01/12/2022 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

A-punten

District Wilrijk

secretariaat
openbaar domein
lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties