Terug districtsraad Antwerpen

Mon 19/09/2022 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen

Mededelingen

Openbare zitting

A-punten

District Antwerpen

Proces
Publieke Ruimte
Projecten

AG VESPA

Stadsprojecten

B-punten

Financiën

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

District Antwerpen

Publieke Ruimte
Proces

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst