Terug
Gepubliceerd op 20/09/2022

Besluitenlijst  districtscollege Antwerpen

ma 19/09/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy

 • 1.

  2022_DCAN_00452 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DCAN_00453 - GAC/2020/01392/P1/AN09 - Structureel onderhoud speeltoestellen Park Mastvest en Park Spoor Noord. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DCAN_00454 - Kasteelpleinstraat en Kronenburgstraat. Wegeniswerken. Bestek RI3A252 (SWOU10823A) - Wijziging opdracht 2 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DCAN_00455 - Zirkstraat. Onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding - Opdracht SWPR13479A - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DCAN_00456 - District Antwerpen. Grotebeerstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_DCAN_00457 - Districtsfonds. Beleef je buurt - Toelagen voor initiatieven: Antwerp Fashion Weekend. Toewijzing en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DCAN_00458 - Jeugd. Jeugdverenigingen - Aanvraag via subsidiereglement Jeugd - Vastlegging en uitbetaling subsidie. Startende vereniging 2021 District Antwerpen - Akazee Ter Schelde - Antwerpen FV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_DCAN_00459 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Reclamecampagne burgerbegroting district Antwerpen. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_DCAN_00460 - Reglementen - Toelagen onder reglement - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_DCAN_00461 - Districtscollege - Notulen 12 september 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14:05 Kennismaking Eerstelijnszones district Antwerpen

  Behandeld
 • 14:50 Toelichting AMJP 5

  Behandeld