Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RMW_00037 - Beleids- en beheerscyclus. Stad en OCMW Antwerpen - Jaarrekening 2021. Goedkeuring gouverneur - Kennisneming

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 28/11/2022 - 21:00 Stadhuis
Kennis genomen
Dit besluit handelt over een Jaarrekening. voor het jaar 2021

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_RMW_00037 - Beleids- en beheerscyclus. Stad en OCMW Antwerpen - Jaarrekening 2021. Goedkeuring gouverneur - Kennisneming 2022_RMW_00037 - Beleids- en beheerscyclus. Stad en OCMW Antwerpen - Jaarrekening 2021. Goedkeuring gouverneur - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft zijn deel van de jaarrekening 2021 van de stad en OCMW vastgesteld in de zitting van 30 mei 2022 (jaarnummer 15).
Na definitieve vaststelling van de jaarrekening werd de jaarrekening voor goedkeuring verzonden aan de gouverneur.

Argumentatie

De gouverneur heeft met besluit van 14 oktober 2022 de jaarrekening 2021 van stad en OCMW Antwerpen goedgekeurd.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

Overeenkomstig artikel 332 Â§ 1 wordt het besluit van de gouverneur ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad en van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 14 oktober 2022 waarbij de jaarrekening 2021 van stad en OCMW Antwerpen goedgekeurd wordt.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.