Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

Besluitenlijst  Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 28/11/2022 - 21:00 Stadhuis

 • Opening zitting

  Behandeld

  - De notulen van de fysieke zitting van 24 oktober 2022 zijn digitaal beschikbaar in eBv.

 • 1.

  2022_RMW_00041 - Legislatuur 2019-2024 - Raad voor maatschappelijk welzijn. Samenstelling en rangorde - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 2.

  2022_RMW_00040 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Raad van bestuur. Wijziging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_RMW_00042 - Budget en Schulden - Minimale levering aardgas 2022-2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_RMW_00039 - Financiële rapportering - Jaarrapportering financieel directeur 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 5.

  2022_RMW_00038 - Beleids- en beheerscyclus. Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 6 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_RMW_00037 - Beleids- en beheerscyclus. Stad en OCMW Antwerpen - Jaarrekening 2021. Goedkeuring gouverneur - Kennisneming

  Kennis genomen
 • Notulen zitting

  Behandeld

  - Er werden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de zitting van 24 oktober 2022, bijgevolg worden zij als goedgekeurd beschouwd.