Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_CBS_09902 - Omgevingsvergunning - OMV_2022125588. Van Vaerenberghstraat 38. District Berchem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 30/12/2022 - 09:00 digitaal
Verdaagd