Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_CBS_09913 - Stafdienst - Correctiebestelling - Abonnementen vakbibliotheek - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 30/12/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jinnih Beels, schepen

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09913 - Stafdienst - Correctiebestelling - Abonnementen vakbibliotheek - Goedkeuring 2022_CBS_09913 - Stafdienst - Correctiebestelling - Abonnementen vakbibliotheek - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 7 november 2022 ontving de stad factuur 1054529 (SAP 5107801650) voor een bedrag van 14.307,37 EUR van Ilge Subscription Management bvba (raamcontract) voor abonnementen en databanktoegangen beheerd door de vakbibliotheek.

Op bestelbon 4005491151 (opgemaakt op 4 februari 2022 voor de aankoop van abonnementen en databanktoegangen bij Ilge Subscription Management bvba) was nog 4.910,21 EUR beschikbaar (verdeeld over drie lijnen in functie van BTW-percentage).

Op 2 december 2022 werd IKA Light 1922002817 goedgekeurd door het college om bijkomend budget vanuit Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Stafdienst (dat gekoppeld is aan de doelstelling Jeugd en Cultuur) te verschuiven naar de vakbibliotheek (op doelstelling Personeel en Organisatie).

Op 6 december 2022 zijn de stedelijke financiële systemen platgelegd door een cyberaanval. Op 7 december 2022 is de factuur vervallen.

De correctiebestelbon werd niet tijdig opgemaakt op die ene werkdag tussen het goedkeuren van de IKA Light en de IT-problemen als gevolg van de cyberaanval.

Op 19 december 2022 werd via de noodprocedure correctiebestelbon 1000000111 voor 9.397,16 EUR (incl. BTW) aangemaakt.

Argumentatie

De betaling van de factuur kan enkel via een bijkomende vastlegging.

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17 december 2018 is van toepassing.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  â€“ met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan 5.500,00 EUR: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen.
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring.
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan 5.500,00 EUR: goedkeuring door het college na centraal visum.

Bestelbon 1000000111 werd opgemaakt om de factuur van Ilge Subscription Management bvba voor de abonnementen gebruikt door de vakbibliotheek volledig te kunnen betalen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Een voorziening zal aangelegd worden om de factuur van 14.307,37 EUR van Ilge Subscription Management bvba uit 2022 te betalen in 2023.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS08 - Personeel
2SBS0805 - Personeelsmanagement
2SBS080502 - Werving en selectie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelbon 1000000111 goed voor de betaling van abonnementen bij Ilge Subscription Management bvba voor een bedrag van 9.397,16 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Betaling abonnementen vakbibliotheek

Ilge Subscription Management bvba

Grotehondstraat 32, 2018 Antwerpen

 Ondernemingsnummer: 0598 797 529

Rekeningnummer: BE19 3631 4552 6312

9.397,16 EUR
(incl. btw)
budgetplaats: 5113100000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2SBS080504A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080112
budgetperiode: 2300
1000000111