Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 02/12/2022 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Financiën - Bijzonder Rekenplichtige

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Beleidsondersteunend Team

Districtswerking

Juridische Dienst

B-punten

Districtswerking

Juridische Dienst

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

B-punten

Personeelsvereniging A-IVA SODI+

Innovatie en Digitalisering

A-punten

Innovatie en Digitalisering

B-punten

Innovatie en Digitalisering

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten Stad

FIN/JUR

Stadsprojecten

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Onderhoud

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

A-punten

Stafdienst

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Jeugd

Kinderopvang

Onderwijs

Sport

B-punten

Cultuur

Onderwijs

AG Stedelijk Onderwijs

A-punten

Facilitaire Diensten

Financiën

Financiën

A-punten

Meerjarenplanning

B-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Pensioenen en Verzekeringen

Stafdienst

Inspectie Financiën

A-punten

Inspectie Financiën

Ombudsvrouw

A-punten

Ombudsvrouw

AG Digipolis Antwerpen

A-punten

AG Digipolis Antwerpen

B-punten

AG Digipolis Antwerpen

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Visit Antwerpen

B-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Bestuurlijke Handhaving

Sociale Interventie

Stadstoezicht

B-punten

Bestuurlijke Handhaving

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Welzijn

B-punten

Stafdienst

Welzijn

Stadsbeheer

A-punten

Markten en Foren

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Stadsreiniging

B-punten

Exploitatie en Facilitair Beheer

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Stadsontwikkeling

A-punten

Algemeen

Leefmilieu

Openbaar Domein

B-punten

Groen

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening


Publicaties

Besluitenlijst