Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 16/12/2022 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Stafdienst

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Bestuurszaken

A-punten

Juridische Dienst

Beleidsondersteunend Team

B-punten

Districtswerking

Beleidsondersteunend Team

Personeel & Organisatie

A-punten

Stafdienst

AG VESPA

A-punten

Algemene Diensten

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Stafdienst

Financiën

A-punten

Stafdienst

B-punten

Stafdienst

Interne Audit

A-punten

Interne Audit

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Stafdienst

B-punten

Stafdienst

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Stafdienst

B-punten

Stafdienst

Sociale Dienstverlening

A-punten

Stafdienst

B-punten

Stafdienst

Stadsbeheer

A-punten

Stafdienst

Stadsontwikkeling

A-punten

Algemeen

B-punten

Algemeen

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

A-punten

Stafdienst


Publicaties

Besluitenlijst