Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00577 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Straatvrijwilligers. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00577 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Straatvrijwilligers. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring 2022_GR_00577 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Straatvrijwilligers. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 2 mei 2018 (jaarnummer 238) keurde de gemeenteraad het reglement 'ondersteuning van straatvrijwilligers' goed.

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed.

Argumentatie

In het ondersteuningsreglement werd, naast vormelijke wijzigingen om te voldoen aan de voorwaarden van het Kaderbesluit voor ondersteuningsbeleid, ook één inhoudelijke aanpassing opgenomen:

  • de voorwaarde om enkel straatvrijwilliger te kunnen worden na een kennismakingsgesprek, werd geschrapt.

Het reglement gaat in op 1 november 2022 en loopt tot en met 31 december 2025.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is ingevolge artikel 41, 23° van het Decreet over het lokaal bestuur bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0601 - Engagement en burgerschap Antwerpenaars versterken
2HMS060101 - Bewonersinitiatieven ondersteunen

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf.
Stemden nee: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad heft het reglement 'ondersteuning van straatvrijwilligers' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 mei 2018  (jaarnummer 238) op, met ingang van 1 november 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het reglement 'Straatvrijwilligers' goed, met een looptijd van 1 november 2022 tot en met 31 december 2025.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.