Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00612 - Ondersteuning. Sociale Zaken - Ell Circo D'ell Fuego vzw. Project Kamp Hoop. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00612 - Ondersteuning. Sociale Zaken - Ell Circo D'ell Fuego vzw. Project Kamp Hoop. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00612 - Ondersteuning. Sociale Zaken - Ell Circo D'ell Fuego vzw. Project Kamp Hoop. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Met hetzelfde besluit keurde de gemeenteraad ook de lijst van werkings- en investeringssubsidies, zoals opgenomen bij de aanpassing van het meerjarenplan, goed.

Met dit besluit wordt de nominatieve toekenning, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 mei 2022 aangepast in functie van nieuwe noden.

Argumentatie

De projectuitvoerder biedt een nieuwe vorm van werken aan voor en met kinderen en jongeren die opgroeien in kwetsbare gezinnen en in situaties van Intrafamiliaal geweld:

  • Het is aangetoond dat fysieke beweging ook een grote invloed heeft op het emotionele en psychische welzijn van mensen. Circus kan een sterk effect hebben op erg veel verschillende vlakken in de (zelf-)beleving van jongeren. 
  • Er wordt gewerkt in een unieke, veilige situatie om voor kwetsbare jongeren een veilige omgeving te vormen en tot een individueel én een sociaal leertraject te komen, zonder dat het op een ‘schoolse’ lijkt.

De methodiek Hoop wordt verwerkt in een circuskamp. Deze methodiek is wetenschappelijk gevalideerd om met trauma’s om te gaan en heeft een positief effect op het mentale welzijn. Uit de evaluatie van het aanbod in 2021, blijkt de nood aan langere voor- en natrajecten voor de participerende kinderen. Er wordt voorzien in een ondersteuning van 12.500 euro.

De aanpassing van de nominatieve toekenning van de ondersteuning voor 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad:

Jaar

Functiegebied

Project

Ontvanger

Budget

2022

2HMS040501A00000

Hoop-trajecten

Ell Circo D'ell Fuego vzw

12.500,00 EUR

 

De toekenning aan het project Kamp Hoop kan uitgevoerd worden door onderstaande verlaging in de nominatieve lijst op te nemen:

Jaar

Budgetadres

Ontvanger

Vorig bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

2022

5361500000/6496800/2HMS040501A00000/SUB_NR

Weerwerk vzw

20.817,00 EUR

-12.500,00 EUR

8.317,00 EUR

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid 23° van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van nominatieve toelagen.

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen worden geregeld in afzonderlijke collegebesluiten.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0405 - De stad investeert in een coherent en geïntegreerd drugsbeleid
2HMS040501 - Drugpreventie en drughulpverlening

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt, voor het project Kamp Hoop, onderstaande wijziging aan de nominatieve verdeling goed:

  • verhoging van de ondersteuning aan Ell Circo D'ell Fuego, ondernemingsnummer 0865.059.460, met een bedrag van 12.500,00 EUR in 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt, voor het project Kamp Hoop, onderstaande wijziging aan de nominatieve verdeling goed:

  • verlaging van de ondersteuning aan Weerwerk vzw, ondernemingsnummer 0465.104.904 met een bedrag van 12.500,00 EUR in 2022.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.