Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00617 - Stedelijk patrimonium. Hoboken, Kleine Heide - Desaffectatie grondstroken en overdracht aan Woonhaven. Affectatie grondstroken en inlijving in openbaar domein - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00617 - Stedelijk patrimonium. Hoboken, Kleine Heide - Desaffectatie grondstroken en overdracht aan Woonhaven. Affectatie grondstroken en inlijving in openbaar domein - Goedkeuring 2022_GR_00617 - Stedelijk patrimonium. Hoboken, Kleine Heide - Desaffectatie grondstroken en overdracht aan Woonhaven. Affectatie grondstroken en inlijving in openbaar domein - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Woonhaven Antwerpen renoveert momenteel drie woontorens in de Alfred Nobellaan 20 en 22 en de Gandhilaan 40 te 2660 Hoboken. Om aan de huidige normen van de bouwcode van de stad Antwerpen te voldoen wat betreft het aantal te voorziene fietsstalplaatsen werd er aan de toegang van elk woonblok een uitbouw gerealiseerd. Hiertoe werd voor elk gebouw een deel van het openbaar domein gedesaffecteerd dat na uitvoering van de werken kosteloos zal worden overgedragen naar Woonhaven Antwerpen. De gemeenteraad van de stad Antwerpen besliste op 29 juni 2015 (jaarnummer 347) om de nodige grondinnames voor de drie woontorens te desaffecteren en kosteloos over te dragen naar Woonhaven Antwerpen. De werken aan de torens Alfred Nobellaan 20 en 22 te 2660 Hoboken zijn inmiddels opgeleverd en in gebruik. De werken aan de toren Gandhilaan 40 te 2660 Hoboken zijn in uitvoering en worden in het voorjaar van 2023 opgeleverd.

Woonhaven Antwerpen bereidt in een volgende fase de renovatie voor van verschillende woonblokken, waarbij er voor elf woonblokken eveneens telkens een deel van het openbaar domein aan de inkom zal worden ingenomen voor de realisatie van een fietsenstalling en technische ruimten. 

Het betreft de gebouwen gelegen Robert Schumanlaan 2, 4, 6, 8 en 10, de Aartselaarstraat 69-79, 81-91A en 165-187, de Alfred Nobellaan 1 en 5 en de Gandhilaan 1-23 te 2660 Hoboken. De uit het openbaar domein te desaffecteren en over te dragen grondinnames maken deel uit van de percelen kadastraal gekend onder Antwerpen 36e afdeling, Hoboken 1e afdeling, sectie B, nummers 253E, 256A2, 248M10 en zonder nummer. Voor elk van de betrokken grondinnames heeft Woonhaven reeds een voorlopige oppervlakte bepaald, op basis van het ontwerp en in afwachting van de opmaak van de definitieve opmetingsplannen na oplevering van de werken:

Aartselaarstraat 165-187
    25,75 m²
Robert Schumanlaan 2
    69,38 m²
Robert Schumanlaan 4
    69,38 m²
Robert Schumanlaan 6
   69,38 m²
Robert Schumanlaan 8
   69,38 m²
Robert Schumanlaan 10
   69,38 m²
Gandhilaan 1-23
     7,02 m²
Aartselaarstraat 69-79
   23,59 m²
Aartselaarstraat 81-91A
  23,59 m²
Alfred Nobellaan 1
101,71 m²
Alfred Nobellaan 5  17,72 m²

De totale voorlopige oppervlakte die door de stad Antwerpen aan Woonhaven Antwerpen zal worden overgedragen bedraagt 546,28 m². 

Anderzijds zal Woonhaven Antwerpen aan voormelde gebouwen werken uitvoeren waardoor de grens tussen de gevel en het openbaar domein zal worden gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat er bij elk gebouw een grondstrook kan worden ingelijfd in het openbaar domein. Ook hier heeft Woonhaven Antwerpen voor elk van de betrokken grondstroken reeds een voorlopige oppervlakte bepaald, op basis van het ontwerp en in afwachting van de opmaak van de definitieve opmetingsplannen na oplevering van de werken:

Aartselaarstraat 165-187
32,59 m²
Robert Schumanlaan 2
 25,60 m²
Robert Schumanlaan 4
25,60 m²
Robert Schumanlaan 6
25,60 m²
Robert Schumanlaan 8
25,60 m²
Robert Schumanlaan 10
25,60 m²
Gandhilaan 1-23 115,95 m²
Aartselaarstraat 69-79
36,28 m²
Aartselaarstraat 81-91A
36,28 m²
Alfred Nobellaan 1
3,29 m²

De totale voorlopige oppervlakte die Woonhaven Antwerpen aan het openbaar domein van de stad Antwerpen zal overdragen bedraagt 352,39 m².

Argumentatie

Woonhaven Antwerpen heeft bij akte van 26 september 2008 verschillende gronden kosteloos overgedragen naar het openbaar domein van de stad Antwerpen, waaronder de percelen die nu dienen te worden gedesaffecteerd en overgedragen aan Woonhaven Antwerpen. De gemeenteraad besliste op 29 juni 2015 (jaarnummer 347) om de nodige grondinnames voor de drie woontorens te desaffecteren en kosteloos over te dragen naar Woonhaven. De overdracht zal gebeuren op basis van de definitieve opmetingsplannen. 

Voor de werken aan de overige gebouwen is een desaffectatie en kosteloze overdracht naar Woonhaven Antwerpen te verantwoorden om dezelfde argumenten zoals verwoord in het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2015 (jaarnummer 347), met name:

  • de  grondinnames waren voorheen eigendom van Woonhaven Antwerpen;
  • de  grondinnames zijn beperkt in oppervlakte en liggen vlak tegen de gebouwen; ze zijn niet interessant voor het oprichten van infrastructuur voor stedelijke diensten;
  • Woonhaven Antwerpen wordt door de bouwcode Antwerpen opgedragen om fietsenberging te voorzien;
  • Woonhaven Antwerpen komt niet in aanmerking voor subsidies van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor verwerving van deze grondinnames;
  • Woonhaven Antwerpen is een CVBA met verschillende aandeelhouders, waarvan de stad Antwerpen de belangrijkste is.

Bij het uitvoeren van de werken zullen de gevels van de gebouwen worden aangepast waardoor er telkens een grondstrook zal ontstaan die de facto publiek toegankelijk wordt en aansluit op het bestaande openbaar domein. Om deze reden is het verantwoord om deze grondstroken te affecteren en in het openbaar domein op te nemen.

Regelgeving: bevoegdheid

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 41, 11° bepaalt dat de gemeenteraad uitsluitend bevoegd is tot daden van beschikking over onroerende goederen.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de desaffectatie goed van enkele grondinnames op de site 'Kleine Heide' te 2660 Hoboken, deel van de percelen kadastraal gekend onder Antwerpen 36e afdeling, Hoboken 2e afdeling, sectie B, nummers 253E, 256A2, 248M10 en zonder nummer. De aanduiding van de te desaffecteren grondinnames zal gebeuren op basis van de definitieve opmetingsplannen.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de affectatie goed van enkele grondinnames op de site 'Kleine Heide' te 2660 Hoboken, deel van de percelen kadastraal gekend onder Antwerpen 36e afdeling, Hoboken 2e afdeling, sectie B, nummers 253E, 256A2, 248M10. De aanduiding van de te affecteren grondinnames zal gebeuren op basis van de definitieve opmetingsplannen.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de kosteloze grondoverdracht goed van de in artikel 1 vermelde grondinnames door de stad Antwerpen naar Woonhaven Antwerpen en van de in artikel 2 vermelde grondinnames door Woonhaven Antwerpen naar de stad Antwerpen. De notariskosten zullen worden gedragen door Woonhaven Antwerpen.

Artikel 4

De gemeenteraad geeft opdracht aan AG Vespa tot de administratieve afhandeling van de kosteloze grondoverdracht aan Woonhaven Antwerpen op basis van de definitieve opmetingsplannen.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • WOKLH4_220902_INPLANTING GRONDOVERDRACHT-A3.pdf