Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00619 - Gemeenschapsondersteuning. Erediensten - Budgetwijzigingen 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00619 - Gemeenschapsondersteuning. Erediensten - Budgetwijzigingen 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00619 - Gemeenschapsondersteuning. Erediensten - Budgetwijzigingen 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Er zijn 76 eredienstbesturen in Antwerpen die hun meerjarenplan en budget dienen voor te leggen aan de gemeenteraad. Elk jaar dienen de eredienstbesturen een budget in voor het volgende financieel boekjaar. Ook budgetwijzigingen dienen voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

Op 21 oktober 2019 (jaarnummer 602), 18 oktober 2021 (jaarnummer 636) en 25 april 2022 (jaarnummer 234) keurde de gemeenteraad de meerjarenplannen 2020-2025 en budgetten 2022 van de eredienstbesturen goed. 

Op 6 september 2022 dienden 27 eredienstbesturen een budgetwijziging 2022 in.

Argumentatie

De gemeenteraad spreekt zich uit over de goedkeuring of aanpassing van het budget van elk eredienstbestuur binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag na het indienen van het budget.

De gemeenteraad kan akte nemen van een budget wanneer het past binnen het MJP, een budget goedkeuren bij afwijkende cijfers of een budget aanpassen. Het budget past in het MJP als de gemeentelijke ondersteuning niet meer bedraagt dan wat in het MJP is goedgekeurd als maximale gemeentelijke ondersteuning. De beslissing van de gemeenteraad wordt steeds enkel genomen onder voorbehoud van eventuele investeringen. Voor investeringen dient steeds een afzonderlijke subsidieaanvraag te worden ingediend.

De onderstaande eredienstbesturen dienden een budgetwijziging 2022 in die niet past in het oorspronkelijk goedgekeurde meerjarenplan/budget en een verhoging omvat van de initieel goedgekeurde exploitatietoelage:

 • Anglicaanse Kerkfabriek Sint-Bonifacius Antwerpen
 • Erkende Protestantse Gemeente - De Brabantse Olijfberg - Antwerpen (Noord)
 • Kerkfabriek Christus Koning Antwerpen 
 • Kerkfabriek De Blijde Boodschap Antwerpen (Deurne)
 • Kerkfabriek Heilig Hart Antwerpen (Hoboken)
 • Kerkfabriek Heilig Hart van Jezus Antwerpen
 • Kerkfabriek Heilige Familie Antwerpen (Deurne)
 • Kerkfabriek Heilige Familie Antwerpen (Hoboken)
 • Kerkfabriek Sint-Carolus-Borromeus Antwerpen
 • Kerkfabriek Sint-Catharina Antwerpen
 • Kerkfabriek Sint-Franciscus-Xaverius Antwerpen (Borgerhout)
 • Kerkfabriek Sint-Gertrudis Antwerpen
 • Kerkfabriek Sint-Jacob de Meerdere Antwerpen
 • Kerkfabriek Sint-Lambertus Antwerpen (Ekeren)
 • Kerkfabriek Sint-Laurentius Antwerpen
 • Kerkfabriek Sint-Laurentius Antwerpen
 • Kerkfabriek Sint-Walburgis Antwerpen
 • Kerkfabriek Sint-Willibrordus Antwerpen

Afwijkingen in exploitatie die leiden tot een verhoging van de in het meerjarenplan of budget vastgelegde toelage zijn toegestaan indien ze onvoorzienbaar, noodzakelijk en onvermijdelijk zijn. De begeleidende nota verduidelijkt deze criteria. De beschikbare kredieten van de stad Antwerpen moeten een verhoging van de toelage mogelijk maken. Aan deze criteria is voldaan. 

Juridische grond

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende eredienstbesturen bepaalt dat:

 • artikel 52/1 §1: de gemeentebesturen passen de tekorten bij van de exploitatie van de kerkfabrieken en dragen bij in de investeringen in de gebouwen van de eredienst;
 • artikel 41-43: de eredienstbesturen stellen een meerjarenplan vast dat onderworpen is aan de goedkeuring van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan het meerjarenplan goedkeuren, niet goedkeuren of aanpassen aan wat in het overleg met het centraal kerkbestuur is afgesproken.

Verder zijn nog van toepassing:

 • het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
 • het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst;
 • wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

Een geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden indien er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

De exploitatietoelagen verlopen via het voorziene budget binnen het reglement kerken.

Budget is bij AMJP5 voorzien op SUB_NR/INTERN/2200/5403505000/6491480/2HMS060301A00000/2SA040790

Volgende bestelbonnen werden reeds uitbetaald zonder dat de goedkeuring van de gemeenteraad werd afgewacht: 4505143519, 4505143521, 4505143522, 4505143524, 4505143527, 4505143532, 4505143593, 4505143533, 4505143534 en 4505143535. De uitbetaling kon niet meer ongedaan worden gemaakt. De betrokken eredienstbesturen werden reeds op de hoogte werden gebracht van de voortijdige uitbetaling en van de mogelijkheid tot terugvordering ingeval van niet-goedkeuring door de gemeenteraad.
 
 

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0603 - Levensbeschouwelijk beleid
2HMS060301 - Erediensten

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van  onderstaande budgetwijzigingen zonder verhoging van de exploitatietoelagen. Eventuele opmerkingen staan onder de tabellen genoteerd. De bedragen in de tabellen zijn steeds in EUR.

CKBNaamInitieel door gemeenteraad goedgekeurde exploitatietoelage 2022Goedgekeurde verhoging Nieuwe exploitatietoelage 2022 
BorgerhoutKerkfabriek O.-L.-V. Ter Sneeuw Antwerpen (Borgerhout)0,000,000,00
DeurneKerkfabriek Emmanuel0,000,000,00
DeurneKerkfabriek Sint-Jozef Antwerpen (Deurne)0,000,000,00
NoordKerkfabriek O.-L.-V. Boodschap Antwerpen6.933,410,006.933,41
ZonderErkende Protestantse Gemeente - Christusgemeente - Antwerpen (Oost)0,000,000,00
ZonderIsraëlitische gemeente van de Portugese Ritus Antwerpen0,000,000,00
ZonderIsraëlitische Synagoge Machsiké Hadass Antwerpen0,000,000,00
ZonderProtestantse Kerk Zuid Antwerpen0,000,000,00
ZuidKerkfabriek Sint-Michaël-en-Petrus Antwerpen8.262,040,008.262,04


Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging van onderstaand eredienstbestuur (alle bedragen in EUR):

CKBNaamInitieel door gemeenteraad goedgekeurde exploitatietoelage 2022Goedgekeurde verhoging Nieuwe exploitatietoelage 2022 
BorgerhoutKerkfabriek Sint-Franciscus-Xaverius Antwerpen (Borgerhout)0,00995,49995,49
CentrumKerkfabriek Sint-Carolus-Borromeus Antwerpen17.900,0029.988,5647.888,56
CentrumKerkfabriek Sint-Jacob de Meerdere Antwerpen117.087,6162.980,00180.067,61
CentrumKerkfabriek Sint-Walburgis Antwerpen0,006.483,346.483,34
DeurneKerkfabriek De Blijde Boodschap Antwerpen (Deurne)6.405,502.300,008.705,50
DeurneKerkfabriek Heilige Familie Antwerpen (Deurne)0,008.265,418.265,41
EkerenKerkfabriek Sint-Gertrudis Antwerpen6.186,566.672,0512.858,61
EkerenKerkfabriek Sint-Lambertus Antwerpen (Ekeren)0,0011.242,6811.242,68
EkerenKerkfabriek Sint-Laurentius Antwerpen8.463,053.223,8411.686,89
HobokenKerkfabriek Heilig Hart Antwerpen (Hoboken)15.436,478.362,1823.798,65
HobokenKerkfabriek Heilige Familie Antwerpen (Hoboken)13.644,9713.500,0027.144,97
NoordKerkfabriek Heilig Hart van Jezus Antwerpen11.718,6810.740,0022.458,68
NoordKerkfabriek Sint-Willibrordus Antwerpen20.609,324.760,0025.369,32
ZonderAnglicaanse Kerkfabriek Sint-Bonifacius Antwerpen18.980,657.800,0026.780,65
ZonderErkende Protestantse Gemeente - De Brabantse Olijfberg - Antwerpen (Noord)1.924,691.874,793.799,48
ZuidKerkfabriek Christus Koning Antwerpen 32.006,7119.200,0051.206,71
ZuidKerkfabriek Sint-Catharina Antwerpen0,004.797,114.797,11
ZuidKerkfabriek Sint-Laurentius Antwerpen10.722,5015.222,0025.944,50

Deze begrotingswijzigingen zijn vooral te wijten aan de gestegen prijzen voor de nutsvoorzieningen. Deze worden door de gemeenteraad goedgekeurd.  Bij de hieronder vermelde eredienstbesturen is de invloed van de vermeerderde exploitatietoelage ook te wijten aan andere oorzaken. 

 • Anglicaanse Kerk Sint-Bonifacius: de uitgaven voor de nutvoorzieningen zijn  gestegen door de energieprijzen. Tevens zijn de inkomsten uit de liefdadigheidsfondsen verminderd tijdens de coronaperiode. Beide factoren leiden tot een vermeerderde exploitatietoelage ten bedrage van 7.800,00 EUR. Deze vermeerdering wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 • Kerkfabriek Heilig Hart van Jezus Antwerpen: het eredienstbestuur vraagt 10.740,00 EUR meer exploitatietoelage aan dan voorzien in het door de gemeenteraad goedgekeurde meerjarenplan 2022. Deze vermeerdering is het gevolg van de meerkosten voor de nutsvoorzieningen en de noodzakelijke vervanging van de verwarmingsketels in de pastorie. De gemeenteraad  keurt deze vermeerdering goed.
 • Kerkfabriek Sint-Carolus-Borromeus Antwerpen: het eredienstbestuur noteert verminderde inkomsten uit de eredienst en verhuur van het eredienstgebouw die te wijten zijn aan de coronapandemie. Tegelijkertijd stijgen de uitgaven door meerkosten voor de nutsvoorzieningen, aankoop van kaarsen en personeelskosten. In totaal wordt er voor 29.988,56 EUR meer exploitatietoelage gevraagd dan voorzien in het meerjarenplan 2022.  De gemeenteraad keurt deze vermeerdering goed. 
 • Karkfabriek Sint-Catharina: Door de opzegging van één van de  huurcontracten van de zendmastoperatoren verminderen de inkomsten in exploitatie. Een bijkomende exploitatietoelage ten bedrage van 4.797,11 EUR is noodzakelijk om de begroting in evenwicht te houden. Deze aanvullende exploitatietoelage wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.
 • Kerkfabriek Sint-Franciscus-Xaverius Antwerpen (Borgerhout): Door veroudering en een beperkt onderhoud aan het orgel moet een defect hieraan worden hersteld. Deze herstelling was niet voorzien in de oorspronkelijke begroting net als de vermeerdering van de premie voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. De gemeenteraad beslist om de hiervoor noodzakelijke bijpassing ten bedrage van 995,49 EUR in de exploitatietoelage 2022 goed te keuren.
 • Kerkfabriek Sint-Gertrudis Antwerpen: door rioleringswerken die werden opgelegd door de nutsvoorzieningsmaatschappij vraagt het eredienstbestuur 6.672,058 EUR meer exploitatietoelage dan voorzien in het meerjarenplan. De gemeenteraad beslist om deze vermeerdering goed te keuren.
 • Kerkfabriek Sint-Jacob de Meerdere Antwerpen: het eredienstbestuur vraagt een exploitatietoelage ten bedrage van 180.067,61  EUR. Dit is 62.980,00 EUR EUR meer dan voorzien in het meerjarenplan 2022 en het gevolg van de meerkosten voor de nutsvoorzieningen en de restauratie van de kerk. De vermeerdering wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. De stad Antwerpen vraagt aan het  kerkbestuur  maatregelen te nemen om het energieverbruik te monitoren en deze binnen de perken te houden. Tijdens de restauratieperiode dient het kerkbestuur met de bouwheer af te spreken hoe de verwarming en klimatisatie geregeld kan worden en indien nodig afgesloten kan worden in de delen waarin er werken worden uitgevoerd.
 • Kerkfabriek Sint-Lambertus Antwerpen (Ekeren): een der operatoren van de zendmasten heeft de bestaande huurovereenkomst opgezegd. Tevens zijn de kosten voor de nutsvoorzieningen vermeerderd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het exploitatietekort dat hierdoor is ontstaan op te vangen met een exploitatietoelage van 11.242,68 EUR. De gemeenteraad beslist om deze exploitatietoelage goed te keuren.
 • Kerkfabriek Sint-Willibrordus Antwerpen: de verbouwingswerken aan het privaat patrimonium leiden tot minder inkomsten. Het verlies aan inkomsten wordt gedeeltelijk opgevangen door verminderde uitgaven. Tegelijkertijd stijgen de kosten voor de nutsvoorzieningen. Beide factoren leiden tot een vermeerderde exploitatietoelage in de begroting ten bedrage van 4.760,00 EUR.  De gemeenteraad keurt deze vermeerdering goed. 

Artikel 3

De gemeenteraad keurt goed dat de onderstaande budgetten 2022 van de eredienstbesturen aangepast worden wat betreft de exploitatietoelage (alle bedragen in EUR):

CKBNaamInitieel door gemeenteraad goedgekeurde exploitatietoelage 2022Goedgekeurde verhoging Nieuwe exploitatietoelage 2022 
ZonderIsraëlitische gemeente van Antwerpen Shomré Hadas Antwerpen55.793,380,0055.793,38

Israëlitische gemeente van Antwerpen Shomré Hadas Antwerpen: de gemeenteraad past de exploitatietoelage aan naar het oorspronkelijke goedgekeurde bedrag van 55.793,38 EUR en vraagt het eredienstbestuur om alle bedragen uit de begroting terug te herleiden naar de oorspronkelijke door de gemeenteraad goedgekeurde bedragen.

Artikel 4

De gemeenteraad keurt de onderstaande exploitatietoelagen voor de budgetwijzigingen 2022 goed (alle bedragen in EUR):

CKBNaamInitieel door gemeenteraad goedgekeurde exploitatietoelage 2022Goedgekeurde verhoging Nieuwe exploitatietoelage 2022 
BorgerhoutKerkfabriek Sint-Franciscus-Xaverius Antwerpen (Borgerhout)0,00995,49995,49
CentrumKerkfabriek Sint-Carolus-Borromeus Antwerpen17.900,0029.988,5647.888,56
CentrumKerkfabriek Sint-Jacob de Meerdere Antwerpen117.087,6162.980,00180.067,61
CentrumKerkfabriek Sint-Walburgis Antwerpen0,006.483,346.483,34
DeurneKerkfabriek De Blijde Boodschap Antwerpen (Deurne)6.405,502.300,008.705,50
DeurneKerkfabriek Heilige Familie Antwerpen (Deurne)0,008.265,418.265,41
EkerenKerkfabriek Sint-Gertrudis Antwerpen6.186,566.672,0512.858,61
EkerenKerkfabriek Sint-Lambertus Antwerpen (Ekeren)0,0011.242,6811.242,68
EkerenKerkfabriek Sint-Laurentius Antwerpen8.463,053.223,8411.686,89
HobokenKerkfabriek Heilig Hart Antwerpen (Hoboken)15.436,478.362,1823.798,65
HobokenKerkfabriek Heilige Familie Antwerpen (Hoboken)13.644,9713.500,0027.144,97
NoordKerkfabriek Heilig Hart van Jezus Antwerpen11.718,6810.740,0022.458,68
NoordKerkfabriek Sint-Willibrordus Antwerpen20.609,324.760,0025.369,32
ZonderAnglicaanse Kerkfabriek Sint-Bonifacius Antwerpen18.980,657.800,0026.780,65
ZonderErkende Protestantse Gemeente - De Brabantse Olijfberg - Antwerpen (Noord)1.924,691.874,793.799,48
ZuidKerkfabriek Christus Koning Antwerpen 32.006,7119.200,0051.206,71
ZuidKerkfabriek Sint-Catharina Antwerpen0,004.797,114.797,11
ZuidKerkfabriek Sint-Laurentius Antwerpen10.722,5015.222,0025.944,50


Artikel 5

De gemeenteraad beslist dat investeringen ingeschreven in het MJP 2020-2025 en het budget 2022 niet automatisch mee zijn goedgekeurd. De vastlegging van een investeringstoelage van de stad gebeurt pas wanneer het college, rekening houdend met de wetgeving overheidsopdrachten, het subsidiereglement en de toekomstvisie op het kerkgebouw, het investeringsdossier heeft goedgekeurd.

Artikel 6

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:


NaamBedragBoekingsadresBestelbonnummer
Kerkfabriek De Blijde Boodschap Antwerpen (Deurne)
Rene Heylenstraat 1
2100 Antwerpen

OND: 0211 503 649
 IBAN: BE08 0910 0102 6613
2.300,00 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2200
4505143519
Kerkfabriek Sint-Carolus-Borromeus Antwerpen
Hendrik Conscienceplein 6
2000 Antwerpen

OND: 0211 205 820
 IBAN: BE23 4096 5933 3191
29.988,56 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2200
4505143520
Kerkfabriek Sint-Catharina Antwerpen
Sint-Catharinaplein 1
2020 Antwerpen

OND: 0211 205 028
 IBAN: BE51 7370 5011 2162
4.797,11 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2200
4505143521
Kerkfabriek Heilige Familie Antwerpen (Deurne)
Van Dornestraat 156
2100 Antwerpen

OND: 0211 169 394
 IBAN: BE17 0910 2159 1421
8.265,41 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2200
4505143522
Kerkfabriek Heilige Familie Antwerpen (Hoboken)
Salesianenlaan 1a
2660 Antwerpen

OND: 0211 196 813
 IBAN: BE45 0910 0103 4289
13.500,00 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2200
4505143523
Kerkfabriek Sint-Franciscus-Xaverius Antwerpen (Borgerhout)
Collegelaan 36
2140 Antwerpen

OND: 0211 212 847
 IBAN: BE14 3630 5095 8483
995,49 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2200
4505143524
Kerkfabriek Sint-Gertrudis Antwerpen
Spaanse Molenstraat 39
2040 Antwerpen

OND: 0211 342 808
 IBAN: BE60 7895 6417 6670
6.672,05 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2200
4505143525
Kerkfabriek Heilig Hart van Jezus Antwerpen
Violierstraat 6
2060 Antwerpen

OND: 0211 206 117
 IBAN: BE70 0910 0101 8125
10.740,00 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2200
4505143526
Kerkfabriek Heilig Hart Antwerpen (Hoboken)
Krugerstraat 105
2660 Antwerpen

OND: 0211 196 912
 IBAN: BE63 0910 1726 3908
8.362,18 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2200
4505143527
Kerkfabriek Sint-Jacob de Meerdere Antwerpen
Lange Nieuwstraat 73
2000 Antwerpen

OND: 021 1207 008
 IBAN: BE92 0000 4321 5823
62.980 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2200
4505143528
Kerkfabriek Christus Koning Antwerpen
Louis Straussstraat 1
2020 Antwerpen

OND: 0211 206 711
 IBAN: BE19 2200 7405 7112
19.200,00 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2200
4505143529
Kerkfabriek Sint-Lambertus Antwerpen (Ekeren)
Frans Lenaertsstraat 6
2180 Ekeren

OND: 0211 236 801
 IBAN: BE59 0910 0102 7926
11.242,68 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2200
4505143530
Kerkfabriek Sint-Laurentius Antwerpen
Markgravelei 93
2018 Antwerpen

OND: 0211 206 513
 IBAN: BE15 0910 0101 8630
15.222,00 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2200
4505143531
Kerkfabriek Sint-Laurentius Antwerpen
Tweekronenstraat 55
2180 Antwerpen.

OND: 0211 211 560
 IBAN: BE92 0910 1760 4923
3.223,84 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2200
4505143532
Kerkfabriek Sint-Walburgis Antwerpen
Karel Rogierstraat 12
2000 Antwerpen

OND: 0211 207 206
 IBAN: BE66 4198 1099 9143
6.483,34 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2200
4505143593
Kerkfabriek Sint-Willibrordus Antwerpen
Pastorijstraat 39
2060 Antwerpen

OND: 0211 211 461
 IBAN: BE91 7330 3988 1376
4.760,00 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2200
4505143533
Anglicaanse Kerkfabriek Sint-Bonifacius Antwerpen
Grétrystraat 39
2018 Antwerpen

OND: 0211 223 636
 IBAN: BE57 2200 2369 7035
7.800,00 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2200
4505143534
Erkende Protestantse Gemeente - De Brabantse Olijfberg - Antwerpen (Noord)
Lange Winkelstraat 5
2000 Antwerpen

OND: 0211 537 006
 IBAN: BE19 0000 1498 7712
1.874,79 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2200
4505143535