Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00615 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00615 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00615 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Met dit besluit wordt de lijst van nominatieve toekenningen aangepast in functie van de nieuwe maatschappelijke noden. 

Argumentatie

De ondersteuning wordt gegeven aan Lokaal gezondheidsoverleg Antwerpen vzw (LOGO) om volgend doel te bereiken:

Het helpen realiseren van een preventief gezondheidsbeleid voor de stad Antwerpen. Dit biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving.

De aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning zullen door het college worden opgenomen in een afsprakennota. Deze afsprakennota bevat bepalingen over onder meer: het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.  

Exploitatietoelage aan Lokaal gezondheidsoverleg Antwerpen vzw (LOGO):

Budgetplaats 

Functiegebied

Budgetpositie

Project

Uitvoerder

Budget

5402500000

2HMS090103A00000

6496800

Demowoning

Lokaal gezondheidsoverleg Antwerpen vzw (LOGO)

7.438,34 EUR

Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Uitvoerder

Oorspronkelijk bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Toewijzing aan uitvoerder - project

5402500000

2HMS090103A00000

 6496800 

Nog te bepalen7.438,34 EUR
-7.438,34 EUR
0 EUR

Lokaal gezondheidsoverleg Antwerpen vzw (LOGO) -Demowoning

 

 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).


Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, tweede lid 23° van het decreet lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS09 - Gezondheids- en seniorenzorg
2HMS0901 - Gezondheidszorg
2HMS090103 - Zorgprotocollen

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning goed voor een ondersteuning van 7.438,34 EUR aan Lokaal gezondheidsoverleg Antwerpen vzw (LOGO), Jodenstraat 44, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0478.639.768 voor het project 'demowoning'.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.