Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00590 - Politiezone Antwerpen - Politiebegroting 2022. Begrotingswijziging 2 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00590 - Politiezone Antwerpen - Politiebegroting 2022. Begrotingswijziging 2 - Goedkeuring 2022_GR_00590 - Politiezone Antwerpen - Politiebegroting 2022. Begrotingswijziging 2 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 30 november 2021 de gewone en buitengewone politiebegroting van 2022 goed (jaarnummer 669).

Het college keurde op 4 februari 2022 de kredietverschuiving 1 van 2022 goed (jaarnummer 810).

Het college keurde op 4 maart 2022 de kredietverschuiving 2 van 2022 goed (jaarnummer 1657).

Het college keurde op 25 maart 2022 de kredietverschuiving 3 van 2022 goed (jaarnummer 2329).

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2022 de begrotingswijziging nummer 1 van 2022 goed (jaarnummer 301).

Argumentatie

Op basis van ministeriële omzendbrief PLP 61 van 8 december 2021 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2022 ten behoeve van de politiezone enerzijds en van de beschikbare kredieten anderzijds, werd een ontwerp begrotingswijziging 2022 opgemaakt.

De begrotingswijziging nummer 2 van de politiebegroting 2022 leidt tot een sluitend financieel meerjarenplan, zoals vooropgesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur.

Juridische grond

Wet tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus van 7 december 1998: artikels 71 tot en met 76 over begroting en begrotingswijziging.

Koninklijk Besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie van 5 september 2001: artikels 5 tot en met 15 over begroting en begrotingswijziging.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 39 van het Koninklijk Besluit van 7 december 1998 houdende de geïntegreerde politie, wordt in de ééngemeentezones, de begroting van het lokaal politiekorps goedgekeurd door de gemeenteraad, overeenkomstig de door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen.
De begroting van de politiezone komt ten laste van de gemeente van de zone en van de federale staat.

Algemene financiële opmerkingen

Vorige dienstjaren: op de buitengewone begroting blijven de uitgaven en ontvangsten ongewijzigd op 0,00 EUR. Op de gewone begroting stijgen de uitgaven van 5.916.840,13 EUR naar 8.449.244,35 EUR. De ontvangsten stijgen van 1.005.063,91 EUR naar 2.853.652,47 EUR.

Eigen dienstjaar: op de buitengewone begroting stijgen de uitgaven van 47.478.634,63 EUR naar 52.033.052,05 EUR. De ontvangsten stijgen van 11.936.096,19 EUR naar 11.994.038,22 EUR. Op de gewone begroting stijgen de uitgaven van 311.267.568,47 EUR naar 312.861.704,36 EUR. De ontvangsten stijgen van 319.327.120,49 EUR naar 328.184.841,17 EUR.

Overboekingen: op de buitengewone begroting stijgt het saldo van de overboekingen van 31.642.614,18 EUR naar 36.139.089,57 EUR. Op de gewone begroting daalt het saldo van de overboekingen van -11.285.033,04 EUR naar -17.864.802,17 EUR.

Opname van de rekening 2021: het geraamd resultaat van de rekening 2021 van de buitengewone begroting blijft ongewijzigd voor 3.899.924,26 EUR. Het geraamd resultaat van de rekening 2021 van de gewone begroting blijft ongewijzigd voor 8.137.257,24 EUR.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf.
Stemden nee: Groen, PVDA en CD&V.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het resultaat van de politiebegroting 2022, na begrotingswijziging nummer 2 (buitengewone en gewone begroting) goed.

BUITENGEWONE BEGROTING 2022 NA WIJZIGING NUMMER 2Begroting 2022
na wijziging 1
 (in EUR)
Wijzigingen
 (in EUR)
Begroting 2022
na wijziging 2
 (in EUR)
Vorige dienstjaren


Ontvangsten0,000,000,00
Uitgaven0,000,000,00
Resultaat vorige dienstjaren0,000,000,00
Eigen dienstjaar


Ontvangsten


Investeringen0,000,000,00
Overdrachten11.936.096,1957.942,0311.994.038,22
Schuld0,000,000,00
Totaal ontvangsten eigen dienstjaar11.936.096,1957.942,0311.994.038,22
Uitgaven


Overdrachten10.643.368,50894.475,3911.537.843,89
Investeringen36.835.266,133.659.942,0340.495.208,16
Schuld0,000,000,00
Totaal uitgaven eigen dienstjaar47.478.634,634.554.417,4252.033.052,05
Resultaat eigen dienstjaar-35.542.538,44-4.496.475,39-40.039.013,83
Resultaat voor overboekingen-35.542.538,44-4.496.475,39-40.039.013,83
Overboekingen


Overboeking van gewone begroting (+)31.642.614,184.496.475,3936.139.089,57
Saldo overboekingen31.642.614,184.496.475,3936.139.089,57
Resultaat van het dienstjaar-3.899.924,260,00-3.899.924,26
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig
 dienstjaar
3.899.924,260,003.899.924,26
Algemeen begrotingsresultaat0,000,000,00
GEWONE BEGROTING 2022 NA WIJZIGING NUMMER 2Begroting 2022
na wijziging 1
 (in EUR)
Wijzigingen
 (in EUR)
Begroting 2022
na wijziging 2
 (in EUR)
Vorige dienstjaren


Ontvangsten1.005.063,911.848.588,562.853.652,47
Uitgaven5.916.840,132.532.404,228.449.244,35
Resultaat vorige dienstjaren-4.911.776,22-683.815,66-5.595.591,88
Eigen dienstjaar


Ontvangsten


Prestaties7.978.599,410,007.978.599,41
Overdrachten310.946.736,228.857.720,68319.804.456,90
Schuld401.784,860,00401.784,86
Totaal ontvangsten eigen dienstjaar319.327.120,498.857.720,68328.184.841,17
Uitgaven


Personeel248.964.302,281.853.919,23250.818.221,51
Werkingskosten58.853.722,33-259.783,3458.593.938,99
Overdrachten2.647.943,860,002.647.943,86
Schuld801.600,000,00801.600,00
Totaal uitgaven eigen dienstjaar311.267.568,471.594.135,89312.861.704,36
Resultaat eigen dienstjaar8.059.552,027.263.584,7915.323.136,81
Resultaat voor overboekingen3.147.775,806.579.769,139.727.544,93
Overboekingen


Overboeking van gewoon reservefonds (+)0,000,000,00
Overboeking naar gewoon reservefonds (-)7.283.038,393.371.328,3410.654.366,73
Overboeking van reservefonds ICT (+)11.850.585,630,0011.850.585,63
Overboeking naar reservefonds ICT (-)0,000,000,00
Overboeking van buitengewone begroting (+)0,000,000,00
Overboeking naar buitengewone begroting (-)31.642.614,184.496.475,3936.139.089,57
Overboeking van voorzieningen risico's en kosten (+)15.790.033,901.288.034,6017.078.068,50
Overboeking naar voorzieningen risico's en kosten (-)0,000,000,00
Saldo overboekingen-11.285.033,04-6.579.769,13-17.864.802,17
Resultaat van het dienstjaar-8.137.257,240,00-8.137.257,24
Schrappingen uit Formulier T0,000,000,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig
 dienstjaar
8.137.257,240,008.137.257,24
Algemeen begrotingsresultaat0,000,000,00
Gewoon reservefonds14.732.548,173.371.328,3418.103.876,51
Reservefonds ICT0,000,000,00
Voorzieningen voor risico's en kosten1.288.034,60-1.288.034,600,00
Algemeen resultaat16.020.582,772.083.293,7418.103.876,51

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het investeringsprogramma 2022 van de politiebegroting na wijziging nummer 2 goed.

Artikel 3

De bijzondere rekenplichtige van Politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
De begrotingskredieten worden aangepast zoals vermeld in artikel 1 NVT NVT NVT

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.