Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00613 - Business en Innovatie - Meting Antwerpse winkelstraten 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00613 - Business en Innovatie - Meting Antwerpse winkelstraten 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00613 - Business en Innovatie - Meting Antwerpse winkelstraten 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 19 december 2016 (jaarnummer 789) keurde de gemeenteraad de meting van de Antwerpse winkelstraten 2016 en daarmee ook de afbakening van de Antwerpse winkelstraten goed.

Op 27 april 2020 (jaarnummer 253) keurde de gemeenteraad de Beleidsnota Detailhandel 2020 goed.

Op 27 november 2020 (jaarnummer 9838) nam het college kennis van de meting van de Antwerpse winkelstraten 2019.

De meting van de Antwerpse winkelstraten 2022 is een driejaarlijks terreinonderzoek naar het commercieel aanbod in de winkelstraten van de stad Antwerpen. Het onderzoek brengt dit aanbod in kaart en vergelijkt het met de vorige metingen (sinds 1997). Het rapport biedt heel wat inzichten in het Antwerpse winkellandschap. Welke verschuivingen treden op in de winkelstraten? Wat zijn de nieuwe trends? Hoe reageren de ondernemers in de winkelstraten op deze trends?

Dit rapport ondersteunt de dagelijkse werking van de bedrijfseenheid Ondernemen en Stadsmarketing en is ter informatie voor alle beginnende en ervaren handelaars, retailers, dienstverleners en horeca-uitbaters in de Antwerpse winkelgebieden. 

Argumentatie

De meting van de Antwerpse winkelstraten 2022 analyseert 47 winkelgebieden verspreid over het grondgebied van de stad Antwerpen. Begin 2022 startte de inventarisatie van het commercieel aanbod via terreinopnames in winkelstraten en shopping centra. Net als in de vorige metingen, is de uiteindelijke selectie van de geanalyseerde winkelgebieden gebaseerd op afbakeningsregels.

Per winkelgebied wordt in de meting van de Antwerpse winkelstraten een fiche opgenomen met alle resultaten in detail. Het rapport bevat ook een analyse van de resultaten van alle 47 winkelgebieden voor volgende indicatoren:

  1. aantal commerciële panden in gebruik (minstens 30): dit is het aantal handelszaken, horecazaken en zaken met publieke dienstverlening die actief ingevuld zijn. Gemiddeld telt een Antwerps winkelgebied 109 actieve commerciële panden;
  2. commerciële dichtheid (minstens 50%): dit is de verhouding van het aantal commerciële panden in gebruik ten opzichte van het totale aantal panden, zowel niet-commercieel als commercieel (actief en niet-actief). De commerciële dichtheid voor alle gebieden samen bedraagt 68,8%. Dit percentage evolueert opnieuw gunstig vergeleken met vorige meting;
  3. winkeldichtheid (minstens 20%): dit is de verhouding van het aantal winkelpanden (geen horeca of diensten) actief ingevuld ten opzichte van het totale aantal panden, zowel niet-commercieel als commercieel. De winkeldichtheid voor alle gebieden samen bedraagt 36,80%. Dit percentage blijft stabiel vergeleken met vorige metingen;
  4. leegstandspercentage: dit is de verhouding van het aantal leegstaande commerciële panden ten opzichte van het totale aantal commerciële panden. Het percentage leegstand bedraagt voor alle gebieden samen 12,91%. Dit percentage blijft stabiel vergeleken met de vorige meting, toen het leegstandspercentage 12,82% bedroeg;
  5. commerciële mix: het aanbod in elke winkelstraat wordt opgedeeld volgens aanbodcategorieën. Profileert een gebied zich meer op dagelijkse aankopen, shoppingartikelen, speciaalzaken, horeca of dienstverlening? De voorbije jaren zien we dat de commerciële mix in de straten breder wordt: traditionele winkels maken her en der plaats voor blurring concepten, diverse vormen van semi-publieke kantoren en dienstverlening tot zelfs kleine ambachten of atelierruimten;
  6. percentage ketenfilialen: dit is de verhouding van het aantal commerciële panden dat toebehoort aan een keten (meerdere vestigingen in België of buitenland) ten opzichte van het totale aantal commerciële panden in gebruik. Gemiddeld behoort in de Antwerpse winkelstraten 13,17% van de actieve handelszaken tot een keten;
  7. imagoverlagende handel: deze groep van handelszaken is limitatief vastgelegd (o.a. nachtwinkels, belwinkels, gokwinkels). In 2022 waren er in de geïnventariseerde winkelstraten 209 commerciële panden die tot deze groep behoorden. In verhouding tot het totaal aantal actieve commerciële panden betekent dit 4,07%. Dit percentage kent al sinds 2001 een dalende trend.

Gezien de resultaten in het rapport, kan gesteld worden dat de kernversterkende maatregelen effect hebben. De Beleidsnota Detailhandel 2020 schuift clustering in commerciële kernen naar voor als belangrijke krachtlijn. We merken nu in deze rapportage dat er groeiende densiteit is in de Antwerpse winkelstraten, soms door het vestigen van nieuw commercieel aanbod maar soms ook door het compacter maken van een aantal gebieden. Dit alles komt de aantrekkelijkheid van de kernen alleen maar ten goede.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS01 - Middenstand en toerisme
2LWS0103 - Reguliere werking middenstand
2LWS010301 - Ruimtelijk beleid retail, detailhandel en horeca (incl. retailclusters, ruimtelijke economie, kwalitatieve winkelstraten en comm. mix)

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de meting van de Antwerpse winkelstraten 2022 en daarmee ook de afbakening van de Antwerpse winkelstraten goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Meting_van_de_Antwerpse_winkelstraten_2022.pdf
  • Bijlage_Lijst_van_de_Antwerpse_winkelstraten_2022.pdf