Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00614 - AG Digipolis Antwerpen. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening 2021. Goedkeuring gouverneur - Kennisneming

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00614 - AG Digipolis Antwerpen. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening 2021. Goedkeuring gouverneur - Kennisneming 2022_GR_00614 - AG Digipolis Antwerpen. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening 2021. Goedkeuring gouverneur - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 29 juni 2020 (jaarnummer 361) besliste de gemeenteraad tot de oprichting van het AG Digipolis Antwerpen als kostendelende vereniging en werden tevens de statuten goedgekeurd.
De raad van bestuur van AG Digipolis stelde op 18 mei 2022 de jaarrekening 2021 vast.
Het college heeft op 10 juni 2022 kennis genomen van de jaarrekening 2021, jaarnummer 4880.
De gemeenteraad heeft in de zitting 21 juni 2022 (jaarnummer 432) de toezichthoudende overheid geadviseerd om de BBC jaarrekening 2021 van AG Digipolis goed te keuren en kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris-revisisor voor de uitoefening van hun mandaat betreffende de BBC-jaarrekening 2021, onder voorbehoud van goedkeuring van de BBC jaarrekening 2021 door de hogere overheid.


Argumentatie

De gouverneur heeft op 22 september 2022 de BBC jaarrekening van AG Digipolis goedgekeurd. Hierdoor wordt ook kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat betreffende de BBC jaarrekening 2021.

Met dit besluit wordt de goedkeuring van de gouverneur ter kennis gegeven aan de gemeenteraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 332 §1 3° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017:
Alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid worden ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 22 september 2022 waarbij de BBC jaarrekening 2021 van AG Digipolis goedgekeurd wordt. Hierdoor wordt ook kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat betreffende de BBC jaarrekening 2021.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • AGB_ANTWERPEN_DIGIPOLIS_A_JR_2021_besluit_Gouverneur_getekend.pdf