Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00624 - Cultuur. Openbare bibliotheken - Gebruikersreglement en retributiereglement. Aanpassing - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00624 - Cultuur. Openbare bibliotheken - Gebruikersreglement en retributiereglement. Aanpassing - Goedkeuring 2022_GR_00624 - Cultuur. Openbare bibliotheken - Gebruikersreglement en retributiereglement. Aanpassing - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 28 januari 2019 (jaarnummer 42) keurde de gemeenteraad het bestuursakkoord voor de legislatuur 2019 - 2024 voor de stad Antwerpen goed, inclusief resolutie 490: “We trekken voluit de kaart van Antwerpen als Lees- en Boekenstad. We steunen projecten en initiatieven die lezen aanmoedigen, in het bijzonder voor kinderen.”

Op 9 oktober 2020 (jaarnummer 8347) keurde het college het BIB-plan 2020-2025 goed. Een klantgerichte toekomststrategie en een organisatorische transitie die de bibliotheken toekomstproof maken. Een trendverschuiving waarbij de klant centraal wordt geplaatst, niet de instelling, noch de collectie, inclusief het engagement om een vereenvoudigd, eenduidig, boetevrij gebruikersreglement voor de openbare bibliotheken te schrijven.

Op 16 september 2021 (jaarnummer 572) keurde de gemeenteraad een nieuw gebruikers- en retributiereglement voor de openbare bibliotheken goed, met de nadruk op groter gebruiksgemak en minder ingewikkelde regels.

Argumentatie

Het BIB-plan is een klantgerichte toekomststrategie voor de openbare bibliotheken waarbij de noden van de klant en die van kinderen en jongeren in het bijzonder centraal staan. Met een aanpak op maat van de klant willen de openbare bibliotheken bijdragen aan taal- en cultuureducatie, leesplezier, competentieontwikkeling en het versterken van geletterdheid onder de Antwerpse gemeenschap. Hiermee willen de Antwerpse bibliotheken een positieve impact creëren op een aantal stedelijke uitdagingen zoals ongekwalificeerde uitstroom, leesklimaat en dalende (digitale) geletterdheid. Naast bovenstaande inhoudelijke krachtlijnen en een nieuwe missie wordt het engagement aangegaan om op basis van verschillende gebruikersonderzoeken drie prioritaire gebruikersdrempels weg te werken:

  • project 1: sterk vereenvoudigd en eenduidig reglement en tarifering bibliotheken;
  • project 2: toegankelijkheid en openingsuren bibliotheekdiensten;
  • project 3: vernieuwde visie op onthaalzones en wegwijs in de bibliotheek.

Project 1 "sterk vereenvoudigd en eenduidig reglement en tarifering bibliotheken" wordt in verschillende fasen uitgerold. In een eerste fase werd vorig jaar het gebruikers- en retributiereglement van de openbare bibliotheken aangepast, met de nadruk op eenvoudigere regels en hoger gebruiksgemak. De belangrijkste aanpassingen waren: boetevrij lenen, langere leentermijn en aanpassing van de tarieven. Het gebruikers- en retributiereglement werd positief geëvalueerd, met een stijgend aantal leden tot gevolg.

In een volgende fase wordt goedkeuring aan de gemeenteraad gevraagd om het gebruikers- en retributiereglement nogmaals aan te passen. Vanaf 1 november 2022 is het mogelijk om e-boeken uit te lenen en films te streamen via 'Mijn Bibliotheek'. De openbare bibliotheken bieden hiervoor een nieuw digitaal abonnement aan, of een combi-abonnement voor de klanten die zowel een basis- als een digitaal abonnement wensen. Het herschrijven van het gebruikers- en retributiereglement werd aangegrepen om een aantal andere passages te herschrijven, ter verduidelijking of om de leesbaarheid te vergroten.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 40 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van reglementen en retributies.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
2BRS010103 - Bibliotheken en culturele ontmoetingscentra

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf.
Stemden nee: PVDA. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang en CD&V.

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het retributiereglement van de stedelijke openbare bibliotheken goed.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het retributiereglement van de stedelijke openbare bibliotheken.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het gebruikersreglement van de stedelijke openbare bibliotheken goed.

Artikel 4

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van  het gebruikersreglement van de stedelijke openbare bibliotheken.

Artikel 5

De gemeenteraad keurt goed dat de bevoegdheid om op te treden in het kader van het gebruiksreglement wordt gedelegeerd aan het college, die op haar beurt deze bevoegdheid verder kan delegeren aan de algemeen directeur.

Artikel 6

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
lidmaatschap, leenverkeer,
verkochte publicaties,
duplicaten lidkaarten, 
niet of laattijdig terugbrengen
van materialen, verlies, schade

€ 740.000,00

budgetplaats: 5113000000
budgetpositie: 700, 746
functiegebied: 2BRS010103A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA070709
budgetperiode: 2200 t.e.m. 2500
niet van toepassing