Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_IP_00215 - Interpellatie van raadslid Peter Mertens: aanpassing meerjarenplan

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_IP_00215 - Interpellatie van raadslid Peter Mertens: aanpassing meerjarenplan 2022_IP_00215 - Interpellatie van raadslid Peter Mertens: aanpassing meerjarenplan

Motivering

Indiener(s)

Peter Mertens

Gericht aan

Koen Kennis

Tijdstip van indienen

wo 12/10/2022 - 15:34

Toelichting

Het stadsbestuur neemt een aantal maatregelen in het meerjarenplan naar aanleiding van automatische indexering van de lonen en de stijgende energieprijzen. De extra kosten worden voor de periode 2022-2025 geraamd op 500 miljoen. Schepen Kennis zegt dat de bevolking er weinig van zal merken.

 • Hoeveel voltijds-equivalenten wil men deze legislatuur nog extra besparen bovenop de aangekondigde besparingen begin legislatuur? Op welke domeinen?

 • Met hoeveel euro zullen respectievelijk de vuilzakken, de prijzen voor gebruik stedelijke sportinfrastructuur en parkeerverbodsborden stijgen? Zijn er nog verhogingen gepland van andere producten, diensten of retributies?

 • Is er aan de Vlaamse Regering gevraagd om de subsidies aan de stad te indexeren volgens de werkelijke inflatie?

Initiatiefrecht

Volgende interpellaties, moties en informatieve vragen worden tezamen behandeld.

 • 2022_IP_00215 - Interpellatie van raadslid Peter Mertens: Aanpassing meerjarenplan
 • 2022_IV_00346 - Informatieve vraag van raadslid Ilse van Dienderen: districten worden in hun werking beknot - lokale initiatieven het slachtoffer hiervan?
 • 2022_IP_00224 - Interpellatie van raadsleden Mie Branders, Lise Vandecasteele: Cultuurbesparingen
 • 2022_IP_00225 - Interpellatie van raadslid Sam Voeten: Besparingen districten en verenigingen
 • 2022_MOT_00087 - Voorstel tot motie van raadsleden Sam Voeten, Nahima Lanjri, Caroline Bastiaens: Besparingen districten en verenigingen
 • 2022_MOT_00088 - Voorstel tot motie van raadslid Niel Staes: Behoud de middelen voor Kunstprojecten
 • 2022_IV_00366 - Informatieve vraag van raadslid Karen Maes: budget en besparingen
 • 2022_IV_00367 - Informatieve vraag van raadslid Karen Maes: budget en besparingen jeugd
 • 2022_IV_00368 - Informatieve vraag van raadslid Karen Maes: Besparingen bij Atlas in het licht van het nieuwe inburgeringsdecreet
 • 2022_IV_00373 - Informatieve vraag van raadslid Niel Staes: Het einde van DIVA als landelijk erkend museum
 • 2022_IV_00375 - Informatieve vraag van raadslid Caroline Bastiaens: Besparingen cultuur

Raadsleden Mertens, van Dienderen, Voeten, Staes, Van Rooy, Vandecasteele en Bastiaens houden stellen hun vragen.
De burgemeester geeft antwoord.

Het volledige debat is opgenomen en raadpleegbaar via de website van de stad Antwerpen.