Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00636 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Klimaatfonds. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00636 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Klimaatfonds. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring 2022_GR_00636 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Klimaatfonds. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 28 september 2020 (jaarnummer 471) keurde de gemeenteraad het nieuwe subsidiereglement van het Projectenfonds Duurzame Stad goed, met inwerkingtreding op 1 januari 2021, goed.
Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het 'kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid' goed.

Argumentatie

Het 'ondersteuningsreglement projectenfonds ' wordt aangepast volgens de instructies van het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid en gewijzigd naar 'ondersteuningsreglement Klimaatfonds'.  

Onderstaande inhoudelijke wijzigingen werden aangebracht: 

  • wijziging in naamgeving van projectenfonds naar Klimaatfonds; 
  • enkele definities werden toegevoegd.

Het subsidiereglement van het Projectenfonds Duurzame Stad goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 september 2020 (jaarnummer 471) wordt opgeheven.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 23° Decreet Lokaal Bestuur: de gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.

Algemene financiële opmerkingen

Na aanpassing en goedkeuring meerjarenplanning 6 is het budget voorzien op volgend boekingsadres:

5152500000 -  6496800 -  2LMS020301A00000 - SUB_NR en als volgt verdeeld over de verschillende budgetjaren:

  • 2300: 283.500,00 euro
  • 2400: 308.500,00 euro
  • 2500: 300.000,00 euro


Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0201 - Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0202 - Antwerpen wordt een klimaatrobuuste stad
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0203 - Antwerpen wordt een natuur- en milieubewuste stad

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist het vorige subsidiereglement van het projectenfonds duurzame stad, goedgekeurd op 28 september 2020 (jaarnummer 471) op te heffen op 31 december 2022 en keurt voor dossiers die nog werden ingediend tot en met 30 september 2022 een overgangsperiode goed tot en met 31 december 2024.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het "ondersteuningsreglement Klimaatfonds" goed. Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2023.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.