Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00637 - Onderwijs - AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed. Vredescentrum. Toekenning nominatieve dotatie 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00637 - Onderwijs - AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed. Vredescentrum. Toekenning nominatieve dotatie 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00637 - Onderwijs - AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed. Vredescentrum. Toekenning nominatieve dotatie 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 21 oktober 2019 (jaarnummer 619) de oprichting goed van de autonome gemeentebedrijven AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed en AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten.

De gemeenteraad keurde op 28 januari 2020 (jaarnummer 89) de beheersovereenkomst goed tussen de stad en het AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed en tussen de stad en het AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten voor de periode 2020-2025.

Jaarlijks worden er algemene exploitatietoelagen en algemene investeringstoelagen toegekend aan AG Autonoom Gemeentebedrijf Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed om bij te dragen aan de financiering van de werkingskosten en investeringen.

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 7 oktober 2022 (jaarnummer 8272 ) besliste het college om de toekenning van de nominatieve toelage aan de gemeenteraad voor te leggen.

Argumentatie

Na de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd een dotatie op het werkingskrediet ingeschreven aan het AG Autonoom Gemeentebedrijf Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed ten behoeve van het Vredescentrum voor een bedrag van 50.000,00 EUR.

Doelstelling
Bedrag
2LWS020101A00000
50.000,00EUR

Deze dotatie zal door het Vredescentrum worden gebruikt om het educatief beleeftraject in het Stadhuis vorm te geven. 

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) dat het reglement op de toelagen vastlegt.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 23° Decreet Lokaal Bestuur: de gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.

Algemene financiële opmerkingen

Boekingsadres waarop de dotatie voorzien is:

budgetplaats: 5117000000
budgetpositie: 6491430
functiegebied: 2LWS020101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA060814
budgetperiode: 2200

Op dit ogenblik betreft het 'nog te bepalen ondersteuningskrediet'.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een bijkomende dotatie ten bedrage van 50.000,00 EUR aan het AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed ten behoeve van het Vredescentrum, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.