Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_MOT_00087 - Voorstel tot motie van raadsleden Sam Voeten, Nahima Lanjri, Caroline Bastiaens: Besparingen districten en verenigingen

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_MOT_00087 - Voorstel tot motie van raadsleden Sam Voeten, Nahima Lanjri, Caroline Bastiaens: Besparingen districten en verenigingen 2022_MOT_00087 - Voorstel tot motie van raadsleden Sam Voeten, Nahima Lanjri, Caroline Bastiaens: Besparingen districten en verenigingen

Motivering

Koppeling aan agendapunt

Indiener(s)

Nahima Lanjri, Caroline Bastiaens, Sam Voeten

Gericht aan

Koen Kennis

Tijdstip van indienen

ma 17/10/2022 - 11:54

Toelichting

We leggen volgende motie ter stemming voor:

 • De gemeenteraad geeft het college opdracht om de besparing van 5% op de districtsbudgetten terug te draaien.
 • De gemeenteraad geeft het college opdracht om met de districtscollege het debat over besparingen aan te gaan in plaats van de districten dit te laten ondergaan.

Initiatiefrecht

Volgende interpellaties, moties en informatieve vragen worden tezamen behandeld.

 • 2022_IP_00215 - Interpellatie van raadslid Peter Mertens: Aanpassing meerjarenplan
 • 2022_IV_00346 - Informatieve vraag van raadslid Ilse van Dienderen: districten worden in hun werking beknot - lokale initiatieven het slachtoffer hiervan?
 • 2022_IP_00224 - Interpellatie van raadsleden Mie Branders, Lise Vandecasteele: Cultuurbesparingen
 • 2022_IP_00225 - Interpellatie van raadslid Sam Voeten: Besparingen districten en verenigingen
 • 2022_MOT_00087 - Voorstel tot motie van raadsleden Sam Voeten, Nahima Lanjri, Caroline Bastiaens: Besparingen districten en verenigingen
 • 2022_MOT_00088 - Voorstel tot motie van raadslid Niel Staes: Behoud de middelen voor Kunstprojecten
 • 2022_IV_00366 - Informatieve vraag van raadslid Karen Maes: budget en besparingen
 • 2022_IV_00367 - Informatieve vraag van raadslid Karen Maes: budget en besparingen jeugd
 • 2022_IV_00368 - Informatieve vraag van raadslid Karen Maes: Besparingen bij Atlas in het licht van het nieuwe inburgeringsdecreet
 • 2022_IV_00373 - Informatieve vraag van raadslid Niel Staes: Het einde van DIVA als landelijk erkend museum
 • 2022_IV_00375 - Informatieve vraag van raadslid Caroline Bastiaens: Besparingen cultuur

Raadsleden Mertens, van Dienderen, Voeten, Staes, Van Rooy, Vandecasteele en Bastiaens houden stellen hun vragen.
De burgemeester geeft antwoord.

De gemeenteraad verwerpt de voorliggende motie: 16 stemmen voor de motie, 25 stemmen tegen de motie, er waren 5 onthoudingen en 5 raadsleden brachten geen stem uit. 

 • Stemden voor de motie (16): Lanjri Nahima, Vanbesien Wouter, Mertens Peter, Branders Mie, Giebens Joris, Bastiaens Caroline, Setta Yasmia, van Dienderen Ilse, Saidi Mazarou Nordine, Fathi Omar, Voeten Sam, Maes Karen, De Vylder Koenraad, Nawabi Mohammad, Vandecasteele Lise en Staes Niel. 
 • Stemden tegen de motie (25): Gantman André, De Wever Bart, Bachar Karim, Kennis Koen, Ait Daoud Nabilla, Klaps Johan, Meirsman Danielle, Vrints Martine, Laenens Koen, Loveniers Franky, De Ridder Annick, Beels Jinnih, Meeuws Tom, Somers Kristel, Tijsmans Mark, Altintas Sevilay, Descamps Sanne, van Doesburg Elisabeth, van Baren Nathalie, Wouters Peter, Chennouf Khadija, Caluwaerts Erica, Scheck Tatjana, Jochems Wim en Mintjens Lotte.
 • Hebben zich onthouden (5): Annemans Gerolf, Van dermeersch Anke, Annouri Imade, Pooters Peggy en Van Rooy Sam. 
 • Brachten geen stem uit (5): Dewinter Filip, Penris Jan, Turan Güler, Vereecken Kevin en El Mzairh Hicham. 

Het volledige debat is opgenomen en raadpleegbaar via de website van de stad Antwerpen.