Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_IP_00224 - Interpellatie van raadsleden Mie Branders, Lise Vandecasteele: Cultuurbesparingen

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_IP_00224 - Interpellatie van raadsleden Mie Branders, Lise Vandecasteele: Cultuurbesparingen 2022_IP_00224 - Interpellatie van raadsleden Mie Branders, Lise Vandecasteele: Cultuurbesparingen

Motivering

Indiener(s)

Lise Vandecasteele, Mie Branders

Gericht aan

Nabilla Ait Daoud

Tijdstip van indienen

ma 17/10/2022 - 11:18

Toelichting

Het Antwerpse schepencollege zal zeventig miljoen gaan besparen om de stadsbegroting in evenwicht te krijgen.
Ook de cultuursector ontsnapt niet aan de besparingen. Eén maatregel die werd genomen was immers het schrappen van de projectsubsidies cultuur. Het gaat om een budget van 720.000 euro per jaar. Met deze middelen werden in 2022 alvast 51 cultuurprojecten gerealiseerd. Dit budget wordt nu voor de volgende drie jaar geschrapt. De algemene cultuursubsidies worden ook niet meer geïndexeerd. 

Vanuit de sector wordt zeer verontwaardigd gereageerd. Het stadsbestuur fnuikt hiermee de kansen van jonge artiesten. De projectsubsidies gaven jonge, startende kunstenaars immers de kans om hun eerste stappen te zetten. Dit zorgt voor verarming van het culturele landschap in de stad. Daarnaast zullen culturele organisaties fors moeten besparen door het stopzetten van de indexering.
Kunststudenten zijn alvast in actie geschoten, en voeren een week lang protest op het stadhuis. 

- De sector reageert verontwaardigd, maar wil u de hand reiken om samen in overleg te gaan, om tot andere voorstellen te komen. Zal u hierop ingaan? Is er overleg met de sector gepland? 

- Deze beslissing is desastreus voor ons cultureel landschap. Het dreigt de toekomst van zowel jonge artiesten als gevestigde organisaties op een helling te zetten. De stadsbegroting is in evenwicht, maar ten koste waarvan? Zal u deze beslissing heroverwegen? 


Initiatiefrecht

Volgende interpellaties, moties en informatieve vragen worden tezamen behandeld.

 • 2022_IP_00215 - Interpellatie van raadslid Peter Mertens: Aanpassing meerjarenplan
 • 2022_IV_00346 - Informatieve vraag van raadslid Ilse van Dienderen: districten worden in hun werking beknot - lokale initiatieven het slachtoffer hiervan?
 • 2022_IP_00224 - Interpellatie van raadsleden Mie Branders, Lise Vandecasteele: Cultuurbesparingen
 • 2022_IP_00225 - Interpellatie van raadslid Sam Voeten: Besparingen districten en verenigingen
 • 2022_MOT_00087 - Voorstel tot motie van raadsleden Sam Voeten, Nahima Lanjri, Caroline Bastiaens: Besparingen districten en verenigingen
 • 2022_MOT_00088 - Voorstel tot motie van raadslid Niel Staes: Behoud de middelen voor Kunstprojecten
 • 2022_IV_00366 - Informatieve vraag van raadslid Karen Maes: budget en besparingen
 • 2022_IV_00367 - Informatieve vraag van raadslid Karen Maes: budget en besparingen jeugd
 • 2022_IV_00368 - Informatieve vraag van raadslid Karen Maes: Besparingen bij Atlas in het licht van het nieuwe inburgeringsdecreet
 • 2022_IV_00373 - Informatieve vraag van raadslid Niel Staes: Het einde van DIVA als landelijk erkend museum
 • 2022_IV_00375 - Informatieve vraag van raadslid Caroline Bastiaens: Besparingen cultuur

Raadsleden Mertens, van Dienderen, Voeten, Staes, Van Rooy, Vandecasteele en Bastiaens houden stellen hun vragen.
De burgemeester geeft antwoord.

Het volledige debat is opgenomen en raadpleegbaar via de website van de stad Antwerpen.