Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_IP_00225 - Interpellatie van raadslid Sam Voeten: Besparingen districten en verenigingen

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_IP_00225 - Interpellatie van raadslid Sam Voeten: Besparingen districten en verenigingen 2022_IP_00225 - Interpellatie van raadslid Sam Voeten: Besparingen districten en verenigingen

Motivering

Indiener(s)

Sam Voeten

Gericht aan

Koen Kennis

Tijdstip van indienen

ma 17/10/2022 - 11:52

Toelichting

De ontspoorde inflatie hakt er genadeloos verder in. Een half jaar geleden stond het inflatiecijfer al onrustwekkend hoog op 8%. Helaas koelde dit cijfer de laatste maanden niet af, integendeel. We verpulverden record na record, in hoofdzaak aangedreven door de enorm stijgende energiekosten. Antwerpen ontsnapt niet aan de miljoenen besparingen en dat is inderdaad nodig om in evenwicht te blijven. Welke keuzes maken we daar?

Zo stelden we vorige week onaangenaam vast dat de districten mee betrokken worden in de besparingsronde. Ze zien niet minder dan 5% van hun exploitatiebudget verdampen. Dat terwijl de districten op dit moment al zeer beperkte budgetten hebben voor hun werking. Budgetten die voornamelijk gaan naar exploitatiebudgetten voor tal van activiteiten, verenigingen en bewonersgroepen. 

Het zet de deur nog maar eens open naar besparingen bij verenigingen die al in de problemen zitten. We vinden dit een kaakslag voor de al uitgeklede districtswerking en een bevestiging van de stiefmoederlijke behandeling van onze stedelijke organisaties, verenigingen en bewonersgroepen. We leggen daarom bijgevoegde motie ter stemming voor.

Initiatiefrecht

Volgende interpellaties, moties en informatieve vragen worden tezamen behandeld.

 • 2022_IP_00215 - Interpellatie van raadslid Peter Mertens: Aanpassing meerjarenplan
 • 2022_IV_00346 - Informatieve vraag van raadslid Ilse van Dienderen: districten worden in hun werking beknot - lokale initiatieven het slachtoffer hiervan?
 • 2022_IP_00224 - Interpellatie van raadsleden Mie Branders, Lise Vandecasteele: Cultuurbesparingen
 • 2022_IP_00225 - Interpellatie van raadslid Sam Voeten: Besparingen districten en verenigingen
 • 2022_MOT_00087 - Voorstel tot motie van raadsleden Sam Voeten, Nahima Lanjri, Caroline Bastiaens: Besparingen districten en verenigingen
 • 2022_MOT_00088 - Voorstel tot motie van raadslid Niel Staes: Behoud de middelen voor Kunstprojecten
 • 2022_IV_00366 - Informatieve vraag van raadslid Karen Maes: budget en besparingen
 • 2022_IV_00367 - Informatieve vraag van raadslid Karen Maes: budget en besparingen jeugd
 • 2022_IV_00368 - Informatieve vraag van raadslid Karen Maes: Besparingen bij Atlas in het licht van het nieuwe inburgeringsdecreet
 • 2022_IV_00373 - Informatieve vraag van raadslid Niel Staes: Het einde van DIVA als landelijk erkend museum
 • 2022_IV_00375 - Informatieve vraag van raadslid Caroline Bastiaens: Besparingen cultuur

Raadsleden Mertens, van Dienderen, Voeten, Staes, Van Rooy, Vandecasteele en Bastiaens houden stellen hun vragen.
De burgemeester geeft antwoord.

Het volledige debat is opgenomen en raadpleegbaar via de website van de stad Antwerpen.