Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_MOT_00089 - Voorstel tot motie van raadsleden Gerolf Annemans, Filip Dewinter, Jan Penris, Peggy Pooters, Sam Van Rooy, Anke Van dermeersch: Aanleggen en publiceren transparante Subsidiedatabank

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_MOT_00089 - Voorstel tot motie van raadsleden Gerolf Annemans, Filip Dewinter, Jan Penris, Peggy Pooters, Sam Van Rooy, Anke Van dermeersch: Aanleggen en publiceren transparante Subsidiedatabank 2022_MOT_00089 - Voorstel tot motie van raadsleden Gerolf Annemans, Filip Dewinter, Jan Penris, Peggy Pooters, Sam Van Rooy, Anke Van dermeersch: Aanleggen en publiceren transparante Subsidiedatabank

Motivering

Koppeling aan agendapunt

Indiener(s)

Peggy Pooters, Sam Van Rooy, Jan Penris, Gerolf Annemans, Anke Van dermeersch, Filip Dewinter

Gericht aan

Koen Kennis

Tijdstip van indienen

di 18/10/2022 - 17:33

Toelichting

Gelet op:

  • de onthullingen in de zaak Sihame El Kaoukibi en de vzw Let’s Go Urban (LGU);
  • de slechte of onvoldoende controle van de stad Antwerpen op uitgekeerde subsidiegelden;
  • het structurele gebrek aan geld, dat nog prangender wordt nu, naar aanleiding van de energiecrisis, alle verenigingen en de stad Antwerpen zelf, tot bezuinigen gedwongen wordt;
  • het feit dat de stad Antwerpen jaarlijks voor ruim een half miljard euro aan werkingssubsidies uitkeert;
  • het subsidieregister dat afgelopen maand door de Vlaamse regering, bij monde van Vlaams minister van financiën, Matthias Diependaele, naar aanleiding van het grootschalig LGU-fraudedossier, werd ingevoerd.

Overwegend dat:

  • economen zoals Ivan Van de Cloot, naar aanleiding van het LGU-fraudeschandaal, vaststellen dat we in een ‘subsidieziek’ land leven en vinden dat we “de saga rond LGU en Sihame El Kaouakibi moeten aangrijpen om onze subsidiecultuur ten gronde ter discussie te stellen”;
  • elke euro subsidiegeld betaald wordt door het geld van de Antwerpenaar;
  • het belastinggeld van de hardwerkende Antwerpenaar en Vlaming goed, efficiënt, rechtvaardig en dus feilloos moet worden besteed, en elke euro dus twee keer moet worden omgedraaid alvorens die te besteden;

Verzoekt het stadsbestuur om:

  • een regelmatig geüpdatete transparante subsidiedatabank aan te leggen, die ook beschikbaar is voor de Antwerpenaar/Vlaming en die een overzicht bevat van: alle betrokken organisaties, vzw’s en projecten; alle ontvangen subsidiebedragen; de precieze aanwending van deze financiële middelen; het daarmee beoogde doel en al dan niet bereikte resultaat (dit ook in het kader van een transparant bestuur);
  • werk te maken van een Antwerps subsidiebeleid dat prioritair gericht is op het ondersteunen van onze eigen mensen en onze eigen cultuur.

 

Initiatiefrecht

Raadslid Annemans licht zijn voorstel tot motie toe.
De burgemeester geeft antwoord op de vragen.
Raadslid Annemans houdt nog een wederwoord.

De gemeenteraad verwerpt de voorliggende motie bij monde van de fractievoorzitters.
Stemden voor de motie: Vlaams Belang.
Stemden tegen de motie: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf. 

Het volledige debat is opgenomen en raadpleegbaar via de website van de stad Antwerpen.