Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_IP_00229 - Interpellatie van raadslid Ilse van Dienderen: klimaatmars / klimaatplan: naar meer klimaatrechtvaardigheid, naar een inhaalbeweging rond mobiliteit

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_IP_00229 - Interpellatie van raadslid Ilse van Dienderen: klimaatmars / klimaatplan: naar meer klimaatrechtvaardigheid, naar een inhaalbeweging rond mobiliteit 2022_IP_00229 - Interpellatie van raadslid Ilse van Dienderen: klimaatmars / klimaatplan: naar meer klimaatrechtvaardigheid, naar een inhaalbeweging rond mobiliteit

Motivering

Indiener(s)

Ilse van Dienderen

Gericht aan

Koen Kennis, Tom Meeuws

Tijdstip van indienen

di 18/10/2022 - 23:43

Toelichting

Schepen

Zondag beleven we opnieuw een klimaatmars. Die vindt plaats aan de vooravond van de COP van november. COP 26 gaat door in Sharm-el-Sheikh in Egypte. Een centraal thema op deze COP is 'klimaatrechtvaardigheid' en solidariteit met het zuiden.

In deze crisistijd een zeer terechte kwestie.

In september kwam de klimaatregisseur op bezoek. Zij bracht de resultaten van haar doorlichting van het klimaatplan. De resultaten bleven nog wat onder de waterlijn maar waren toch redelijk straf.

De doorlichting toont aan dat het klimaatplan niet 'fit for 55' is; de beoogde reductie van -50/-55% uit het plan zal er pas zijn in 2033; in 2030 zal de 40% behaald worden.

En omdat haar analyse ook is: mik op een overshoot, de maatregelen zijn 'best case scenario', stuur het plan dus bij.

En ze doet al concrete voorstellen van bijsturing.

Opvallend is dat dé maatregel die goed scoort om bij te sturen is:

inzetten op het verminderen van de CO2 uitstoot door personenvervoer. Voor die maatregel heeft de stad het mandaat én het is ook technisch mogelijk. Hup met de geit dus!

Ook het inzetten op elektrische wagens scoort goed als maatregel om de lat hoger te leggen.

En belangrijk in deze energiecrisis: het verbeteren van de isolatie van woningen.


Vandaar dat we volgende vragen hebben:

- komt er een bijsturing van het klimaatplan - omdat het anders de vooropgestelde doelen niet haalt?

- komt er een bijsturing van het mobiliteitsbeleid met de bedoeling het aantal gereden autokilometers te doen dalen?

- hoe gaat de stad een versnelling realiseren in het isoleren van woningen?

- hoe gaat het college ervoor zorgen dat sociaal zwakkeren van deze maatregelen gaan genieten? 

Initiatiefrecht

Raadslid van Dienderen houdt haar interpellatie.

Schepenen Kennis en Meeuws geven antwoord op de vragen.
Raadslid van Dienderen houdt nog een wederwoord.

Het volledige debat is opgenomen en raadpleegbaar via de website van de stad Antwerpen.