Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_MOT_00090 - Voorstel tot motie van raadslid Karen Maes: maatregelen wooncrisis

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_MOT_00090 - Voorstel tot motie van raadslid Karen Maes: maatregelen wooncrisis 2022_MOT_00090 - Voorstel tot motie van raadslid Karen Maes: maatregelen wooncrisis

Motivering

Koppeling aan agendapunt

Indiener(s)

Karen Maes

Gericht aan

Elisabeth van Doesburg

Tijdstip van indienen

di 18/10/2022 - 22:07

Toelichting

De wooncrisis in onze stad is accuut en vraagt meer inspanningen van de stad. We grijpen de budgetwijziging die in november voorligt op de gemeenteraad aan om middelen te verschuiven in het budget 2023-2025, met als doel:

  • Meer private eigenaars verhuren hun eigendommen sociaal. 
  • Meer leegstaande en verkrotte woningen worden gerenoveerd of vervangen en worden als sociale of betaalbare woningen verhuurd. 
  • Meer nieuwe woningen in nieuwe stadsontwikkelingsprojecten zullen betaalbaar of sociaal verhuurd worden. 

Initiatiefrecht

Raadslid Maes licht haar voorstel tot motie toe.
Schepen van Doesburg geeft antwoord op de vragen.
Raadslid Maes houdt nog een wederwoord.

De gemeenteraad verwerpt de voorliggende motie bij monde van de fractievoorzitters.
Stemden voor de motie: Groen en PVDA.
Stemden tegen de motie: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf.
Hebben zich onthouden: CD&V. 

Het volledige debat is opgenomen en raadpleegbaar via de website van de stad Antwerpen.