Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

Besluitenlijst  gemeenteraad

ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis

 • 56.

  2022_GR_00496 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00168 - van raadslid Peggy Pooters aan Bart De Wever - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 57.

  2022_GR_00498 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00169 - van raadslid Nahima Lanjri aan Bart De Wever - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 58.

  2022_GR_00500 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00171 - van raadslid Claude Marinower aan Bart De Wever - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 59.

  2022_GR_00501 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00172 - van raadslid Ilse van Dienderen aan Bart De Wever - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 60.

  2022_GR_00511 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00174 - van raadslid Filip Dewinter aan Annick De Ridder - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 61.

  2022_GR_00513 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00175 - van raadslid Caroline Bastiaens aan Nabilla Ait Daoud - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 62.

  2022_GR_00514 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00176 - van raadslid Caroline Bastiaens aan Elisabeth van Doesburg - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 63.

  2022_GR_00543 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00177 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Elisabeth van Doesburg - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 64.

  2022_GR_00544 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00178 - van raadslid Mie Branders aan Annick De Ridder - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 65.

  2022_GR_00570 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00179 - van raadslid Sam Voeten aan Annick De Ridder - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 66.

  2022_GR_00572 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00181 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Annick De Ridder - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 67.

  2022_GR_00573 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00182 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Tom Meeuws - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 68.

  2022_GR_00574 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00183 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Bart De Wever - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 69.

  2022_GR_00575 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00184 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Bart De Wever - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 70.

  2022_GR_00579 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00185 - van raadslid Niel Staes aan Bart De Wever - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 71.

  2022_GR_00580 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00186 - van raadslid Niel Staes aan Koen Kennis - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 43.

  2022_GR_00614 - AG Digipolis Antwerpen. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening 2021. Goedkeuring gouverneur - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 44.

  2022_GR_00593 - Politiezone Antwerpen - Afroep op raamovereenkomst VWT/VHS/2020/002 perceel 3. Levering, plaatsing en onderhoud lusloos systeem voor roodlicht- en snelheidscontrole met ANPR. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2022_GR_00653 - Handhaving drugsoverlast. Publiek toegankelijke inrichting - District Deurne, Bisschoppenhoflaan 383. Advies - Goedkeuring

  Aanvaard
 • HD 1.

  2022_GR_00653 - Handhaving drugsoverlast. Publiek toegankelijke inrichting - District Deurne, Bisschoppenhoflaan 383. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 1.

  2022_GR_00582 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 27 september 2022-24 oktober 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 2.

  2022_GR_00602 - De Grote Verbinding - Ten Eekhovelei 107, 2100 Deurne. Aankoop - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_GR_00603 - De Grote Verbinding - Ten Eekhovelei 281/285, gelijkvloers, 2100 Deurne. Aankoop - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_GR_00578 - De Grote Verbinding - Ten Eekhovelei 319, gelijkvloers, 2100 Deurne. Aankoop - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_GR_00604 - Stedelijk patrimonium. MPA. Leonie Glassplein, 2000 Antwerpen. Parking - Erfpacht. Statuten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_GR_00617 - Stedelijk patrimonium. Hoboken, Kleine Heide - Desaffectatie grondstroken en overdracht aan Woonhaven. Affectatie grondstroken en inlijving in openbaar domein - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_GR_00623 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Veegdienst. Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen - Stijgende bouwkosten. Bijdrage meerkost bouwwerken - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_GR_00627 - Stedelijk patrimonium - Nood-, doorstart- en ontvoogdingswoningen. Diksmuidelaan 169-Helderstraat 79, 2600 Berchem. Aankoop - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_GR_00639 - AG SO. LamoriniĆØrestraat 229, 2018 Antwerpen - Overname naakte eigendom. Lichten aankoopoptie leasingovereenkomst - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_GR_00606 - Bureau voor Integriteit - Huishoudelijk reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_GR_00601 - Ondersteuning. Digitale Transformatie - Iedereen Digitaal Antwerpen. Reglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_GR_00612 - Ondersteuning. Sociale Zaken - Ell Circo D'ell Fuego vzw. Project Kamp Hoop. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_GR_00613 - Business en Innovatie - Meting Antwerpse winkelstraten 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_GR_00618 - Ondersteuning. Middenstand - Retail Forum Belgium vzw. Seminarie MAPIC 2022. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_GR_00622 - Ondersteuning. Werk - Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout vzw. Nominatieve toekenning krediet jaar 2022 - 2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_GR_00479 - Groepsarchitectuur - Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw en GasthuisZusters Antwerpen vzw. Fusieprotocol - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 17.

  2022_GR_00635 - Politiezone Antwerpen - Nieuw regiokantoor Centrum. Aankoop gebouw. Toezegging tot inhuurname. Basismodaliteiten. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2022_GR_00590 - Politiezone Antwerpen - Politiebegroting 2022. Begrotingswijziging 2 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_GR_00592 - Politiezone Antwerpen - Wijziging invullingsmogelijkheden personeelsformatie. Directie HRM en directie Operaties. Hybride invulling medewerker moraliteit en medewerker secretariaat probatie-eenheid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2022_GR_00621 - Politiezone Antwerpen - Wijziging invullingsmogelijkheden personeelsformatie. Directie Financiƫn en Logistiek en afdeling Kwaliteitszorg. Wijziging graad projectleider facility en wijziging graad medewerker ondersteuning kwaliteitszorg - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_GR_00577 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Straatvrijwilligers. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_GR_00611 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - De Antwerpse Raad van Kerken vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2022_GR_00619 - Gemeenschapsondersteuning. Erediensten - Budgetwijzigingen 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2022_GR_00620 - Gemeenschapsondersteuning. Erediensten - Budgetten 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2022_GR_00625 - Erkenningsaanvraag El Mouslimine - Aanvraag tot erkenning lokale geloofsgemeenschap. Adviesvraag Vlaamse overheid. Positief advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2022_GR_00626 - Erkenningsaanvraag Heilige Nino - Aanvraag tot erkenning lokale geloofsgemeenschap. Adviesvraag Vlaamse overheid. Positief advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2022_GR_00615 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2022_GR_00607 - Woonregie. Vorming woonmaatschappij - Woonmaatschappij en lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2022_GR_00610 - Ondersteuning. Klimaat en Leefmilieu - Klimaatrobuuste ingrepen privaat domein. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2022_GR_00633 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Werkingsondersteuning voor milieu- en natuurverenigingen. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 31.

  2022_GR_00636 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Klimaatfonds. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 32.

  2022_GR_00585 - District Hoboken. Nieuw Openbaar Domein. Hertoglei. SWPR13569 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 33.

  2022_GR_00586 - District Wilrijk. Neerland. Zone C. Ilfeldlaan. SWOU11462 - Overdracht grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 34.

  2022_GR_00608 - District Ekeren. Nieuw Openbaar Domein. Hoogpadlaan 4. SWOU13544 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 35.

  2022_GR_00609 - District Ekeren. Nieuw openbaar domein. Germinalstraat / De Rozentuin SWOU11726 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 36.

  2022_GR_00616 - District Ekeren. Patronaatstraat. Verkaveling. SWPR13543 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 37.

  2022_GR_00631 - Omgevingsvergunning. Aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - OMV_2022035191. Leo J. Crynlaan, Neel Dofflaan, Hugues C. Pernathstraat en Mariette Druartstraat. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 86.

  2022_AM_00057 - Amendement van raadslid Ilse van Dienderen: maak de Vrijdagmarkt autovrij

  Niet goedgekeurd
 • 38.

  2022_GR_00630 - Strategische horecakern Historisch Centrum. Deelzone Vrijdagmarkt - Politiereglement privatieve inname openbare weg voor open horecaterrassen. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 39.

  2022_GR_00624 - Cultuur. Openbare bibliotheken - Gebruikersreglement en retributiereglement. Aanpassing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 40.

  2022_GR_00605 - Ondersteuning. Jeugd. Vrijetijdsaanbod op maat - Toegankelijk vrijetijdsaanbod. Toekenning nominatieve ondersteuning 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 41.

  2022_GR_00637 - Onderwijs - AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed. Vredescentrum. Toekenning nominatieve dotatie 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 42.

  2022_GR_00628 - Sport - Realisatie en gebruik volwaardige sporthal. August van de Wielelei 180, district Deurne. Samenwerkingsovereenkomst met Gemeenschapsonderwijs. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 45.

  2022_GR_00632 - Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstelling gemeentelijk ambtenaren stilstaan en parkeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 46.

  2022_GR_00576 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 106/20 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 47.

  2022_GR_00584 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 271/21 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 48.

  2022_GR_00594 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 192/20 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 49.

  2022_GR_00595 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 198/20 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 50.

  2022_GR_00596 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 040/21 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 51.

  2022_GR_00597 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 045/21 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 52.

  2022_GR_00598 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 002/21 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 53.

  2022_GR_00599 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 146/21 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 54.

  2022_GR_00600 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 288/21 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 55.

  2022_GR_00591 - Politiezone Antwerpen - Aanvraag schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Voorontwerp van beslissing (dossier 1427378) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 72.

  2022_IP_00215 - Interpellatie van raadslid Peter Mertens: aanpassing meerjarenplan

  Behandeld
 • 76.

  2022_IP_00224 - Interpellatie van raadsleden Mie Branders, Lise Vandecasteele: Cultuurbesparingen

  Behandeld
 • 77.

  2022_IP_00225 - Interpellatie van raadslid Sam Voeten: Besparingen districten en verenigingen

  Behandeld
 • 78.

  2022_MOT_00087 - Voorstel tot motie van raadsleden Sam Voeten, Nahima Lanjri, Caroline Bastiaens: Besparingen districten en verenigingen

  Niet goedgekeurd
 • 79.

  2022_MOT_00088 - Voorstel tot motie van raadslid Niel Staes: Behoud de middelen voor Kunstprojecten

  Niet goedgekeurd
 • 73.

  2022_MOT_00083 - Voorstel tot motie van raadslid Nahima Lanjri: Zusterband Sint-Petersburg

  Niet goedgekeurd
 • 74.

  2022_MOT_00084 - Voorstel tot motie van raadslid Nahima Lanjri: Onbetaalde schoolfacturen

  Niet goedgekeurd
 • 75.

  2022_IP_00221 - Interpellatie van raadsleden Mie Branders, Peter Mertens: praktijken bij Winvest/Made

  Behandeld
 • 80.

  2022_IP_00226 - Interpellatie van raadslid Gerolf Annemans: Aanleggen en publiceren transparante Subsidiedatabank

  Behandeld
 • 81.

  2022_MOT_00089 - Voorstel tot motie van raadsleden Gerolf Annemans, Filip Dewinter, Jan Penris, Peggy Pooters, Sam Van Rooy, Anke Van dermeersch: Aanleggen en publiceren transparante Subsidiedatabank

  Niet goedgekeurd
 • 82.

  2022_IP_00227 - Interpellatie van raadsleden Imade Annouri, Ilse van Dienderen, Wouter Vanbesien: De 'maximale overkapping' van de Noordelijke ring.

  Behandeld
 • 83.

  2022_IP_00228 - Interpellatie van raadslid Karen Maes: Maatregelen wooncrisis

  Behandeld
 • 84.

  2022_MOT_00090 - Voorstel tot motie van raadslid Karen Maes: maatregelen wooncrisis

  Niet goedgekeurd
 • 85.

  2022_IP_00229 - Interpellatie van raadslid Ilse van Dienderen: klimaatmars / klimaatplan: naar meer klimaatrechtvaardigheid, naar een inhaalbeweging rond mobiliteit

  Behandeld
 • Notulen zitting

  Behandeld

  - Er werden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de zitting van 26 september 2022, bijgevolg worden zij als goedgekeurd beschouwd.

 • Opening zitting

  - De notulen van de fysieke zitting van 26 september 2022 zijn digitaal beschikbaar in eBv.