Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

Notulen  gemeenteraad

ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter

Agendapunten

56.

2022_GR_00496 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00168 - van raadslid Peggy Pooters aan Bart De Wever - Kennisneming

Afgevoerd
57.

2022_GR_00498 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00169 - van raadslid Nahima Lanjri aan Bart De Wever - Kennisneming

Afgevoerd
58.

2022_GR_00500 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00171 - van raadslid Claude Marinower aan Bart De Wever - Kennisneming

Afgevoerd
59.

2022_GR_00501 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00172 - van raadslid Ilse van Dienderen aan Bart De Wever - Kennisneming

Afgevoerd
60.

2022_GR_00511 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00174 - van raadslid Filip Dewinter aan Annick De Ridder - Kennisneming

Afgevoerd
61.

2022_GR_00513 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00175 - van raadslid Caroline Bastiaens aan Nabilla Ait Daoud - Kennisneming

Afgevoerd
62.

2022_GR_00514 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00176 - van raadslid Caroline Bastiaens aan Elisabeth van Doesburg - Kennisneming

Afgevoerd
63.

2022_GR_00543 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00177 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Elisabeth van Doesburg - Kennisneming

Afgevoerd
64.

2022_GR_00544 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00178 - van raadslid Mie Branders aan Annick De Ridder - Kennisneming

Afgevoerd
65.

2022_GR_00570 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00179 - van raadslid Sam Voeten aan Annick De Ridder - Kennisneming

Afgevoerd
66.

2022_GR_00572 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00181 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Annick De Ridder - Kennisneming

Afgevoerd
67.

2022_GR_00573 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00182 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Tom Meeuws - Kennisneming

Afgevoerd
68.

2022_GR_00574 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00183 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Bart De Wever - Kennisneming

Afgevoerd
69.

2022_GR_00575 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00184 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Bart De Wever - Kennisneming

Afgevoerd
70.

2022_GR_00579 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00185 - van raadslid Niel Staes aan Bart De Wever - Kennisneming

Afgevoerd
71.

2022_GR_00580 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00186 - van raadslid Niel Staes aan Koen Kennis - Kennisneming

Afgevoerd
43.

2022_GR_00614 - AG Digipolis Antwerpen. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening 2021. Goedkeuring gouverneur - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Claude Marinower, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
43.

2022_GR_00614 - AG Digipolis Antwerpen. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening 2021. Goedkeuring gouverneur - Kennisneming

2022_GR_00614 - AG Digipolis Antwerpen. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening 2021. Goedkeuring gouverneur - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 29 juni 2020 (jaarnummer 361) besliste de gemeenteraad tot de oprichting van het AG Digipolis Antwerpen als kostendelende vereniging en werden tevens de statuten goedgekeurd.
De raad van bestuur van AG Digipolis stelde op 18 mei 2022 de jaarrekening 2021 vast.
Het college heeft op 10 juni 2022 kennis genomen van de jaarrekening 2021, jaarnummer 4880.
De gemeenteraad heeft in de zitting 21 juni 2022 (jaarnummer 432) de toezichthoudende overheid geadviseerd om de BBC jaarrekening 2021 van AG Digipolis goed te keuren en kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris-revisisor voor de uitoefening van hun mandaat betreffende de BBC-jaarrekening 2021, onder voorbehoud van goedkeuring van de BBC jaarrekening 2021 door de hogere overheid.


Argumentatie

De gouverneur heeft op 22 september 2022 de BBC jaarrekening van AG Digipolis goedgekeurd. Hierdoor wordt ook kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat betreffende de BBC jaarrekening 2021.

Met dit besluit wordt de goedkeuring van de gouverneur ter kennis gegeven aan de gemeenteraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 332 §1 3° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017:
Alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid worden ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 22 september 2022 waarbij de BBC jaarrekening 2021 van AG Digipolis goedgekeurd wordt. Hierdoor wordt ook kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat betreffende de BBC jaarrekening 2021.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
44.

2022_GR_00593 - Politiezone Antwerpen - Afroep op raamovereenkomst VWT/VHS/2020/002 perceel 3. Levering, plaatsing en onderhoud lusloos systeem voor roodlicht- en snelheidscontrole met ANPR. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Claude Marinower, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
44.

2022_GR_00593 - Politiezone Antwerpen - Afroep op raamovereenkomst VWT/VHS/2020/002 perceel 3. Levering, plaatsing en onderhoud lusloos systeem voor roodlicht- en snelheidscontrole met ANPR. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

2022_GR_00593 - Politiezone Antwerpen - Afroep op raamovereenkomst VWT/VHS/2020/002 perceel 3. Levering, plaatsing en onderhoud lusloos systeem voor roodlicht- en snelheidscontrole met ANPR. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft perceel drie van de raamovereenkomst met referentie VWT/VHS/2020/002 levering, plaatsing en onderhoud van een lusloos systeem voor roodlicht- en snelheidscontrole met ANPR gegund aan de firma Fabricom nv, Simón Bolívarlaan 34-36, 1000 Brussel met ondernemingsnummer 0425.702.910.

Politiezone Antwerpen kan gebruik maken van deze raamovereenkomst.

Argumentatie

In het kader van de wetgeving rond de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS 5) schrijft het wettelijk kader voor dat handhavingsinfrastructuur in eigendom van Politiezone Antwerpen dient te zijn om gemeentelijke administratieve sancties te kunnen toepassen. Politiezone Antwerpen wenst dan ook aanvullend twee digitale flitscamera's type GATSO T- Radar aan te kopen.

De dienst Aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt het bedrag van 88.885,84 EUR (inclusief 21% btw) vast te leggen om facturen voor de firma Fabricom nv, Simón Bolívarlaan 34-36, 1000 Brussel te betalen.

Juridische grond
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen
Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen
De totale uitgave bedraagt 88.885,84 EUR (inclusief  21% btw) en kan verrekend worden op de buitengewone politiebegroting. Op budgetpositie 33000_74451 is voor dienstjaar 2022 voldoende krediet beschikbaar.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed dat Politiezone Antwerpen gebruikt maakt van de raamovereenkomst VWT/VHS/2020/002 perceel 3 - Levering, plaatsing en onderhoud van een lusloos systeem voor roodlicht- en snelheidscontrole met ANPR en dit gedurende de looptijd van het contract, zijnde tot 26 januari 2025.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed dat de vastlegging door het college mag gebeuren.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt goed dat het bedrag van 88.885,84 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop van twee digitale flitscamera's type GATSO T- Radar via de gegunde raamovereenkomst met referentie VWT/VHS/2020/002 perceel 3 wordt vastgelegd op de firma Fabricom nv,  Simón Bolívarlaan 34-36, 1000 Brussel met ondernemingsnummer 0425.702.910.

Artikel 4

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Vastlegging krediet 2022 voor de aankoop van twee digitale flitscamera's type GATSO T- Radar via de raamovereenkomst VWT/VHS/2020/002 perceel 3:

Fabricom nv, Simón Bolívarlaan 34-36, 1000 Brussel met ondernemingsnummer 0425.702.910 88.885,84 EUR (inclusief  21% btw)budgetplaats: 60062
budgetpositie: 33000_74451
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
4006061665
HD 1.

2022_GR_00653 - Handhaving drugsoverlast. Publiek toegankelijke inrichting - District Deurne, Bisschoppenhoflaan 383. Advies - Goedkeuring

Aanvaard
HD 1.

2022_GR_00653 - Handhaving drugsoverlast. Publiek toegankelijke inrichting - District Deurne, Bisschoppenhoflaan 383. Advies - Goedkeuring

2022_GR_00653 - Handhaving drugsoverlast. Publiek toegankelijke inrichting - District Deurne, Bisschoppenhoflaan 383. Advies - Goedkeuring
HD 1.

2022_GR_00653 - Handhaving drugsoverlast. Publiek toegankelijke inrichting - District Deurne, Bisschoppenhoflaan 383. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd
HD 1.

2022_GR_00653 - Handhaving drugsoverlast. Publiek toegankelijke inrichting - District Deurne, Bisschoppenhoflaan 383. Advies - Goedkeuring

2022_GR_00653 - Handhaving drugsoverlast. Publiek toegankelijke inrichting - District Deurne, Bisschoppenhoflaan 383. Advies - Goedkeuring
Gekoppelde besluiten

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Hebben zich onthouden: Groen. 

1.

2022_GR_00582 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 27 september 2022-24 oktober 2022 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Claude Marinower, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
1.

2022_GR_00582 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 27 september 2022-24 oktober 2022 - Kennisneming

2022_GR_00582 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 27 september 2022-24 oktober 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
Het college moet een aantal van zijn mededelingen ter kennis geven aan de gemeenteraad.
Argumentatie
Al de mededelingen die binnenkomen tussen de vorige gemeenteraadszitting en de huidige zitting worden hierbij meegedeeld aan de gemeenteraadsleden.

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de volgende mededelingen:

 • Ilse van Dienderen neemt sinds 26 september 2022 het fractievoorzitterschap van de Groen-fractie op;
 • het overzicht van de schriftelijke vragen van augustus 2022.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2022_GR_00602 - De Grote Verbinding - Ten Eekhovelei 107, 2100 Deurne. Aankoop - Goedkeuring

Goedgekeurd
2.

2022_GR_00602 - De Grote Verbinding - Ten Eekhovelei 107, 2100 Deurne. Aankoop - Goedkeuring

2022_GR_00602 - De Grote Verbinding - Ten Eekhovelei 107, 2100 Deurne. Aankoop - Goedkeuring
Gekoppelde besluiten

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V en Open VLD. 
Stemden nee: Groen en PVDA. 
3.

2022_GR_00603 - De Grote Verbinding - Ten Eekhovelei 281/285, gelijkvloers, 2100 Deurne. Aankoop - Goedkeuring

Goedgekeurd
3.

2022_GR_00603 - De Grote Verbinding - Ten Eekhovelei 281/285, gelijkvloers, 2100 Deurne. Aankoop - Goedkeuring

2022_GR_00603 - De Grote Verbinding - Ten Eekhovelei 281/285, gelijkvloers, 2100 Deurne. Aankoop - Goedkeuring
Gekoppelde besluiten

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V en Open VLD. 
Stemden nee: Groen en PVDA. 
4.

2022_GR_00578 - De Grote Verbinding - Ten Eekhovelei 319, gelijkvloers, 2100 Deurne. Aankoop - Goedkeuring

Goedgekeurd
4.

2022_GR_00578 - De Grote Verbinding - Ten Eekhovelei 319, gelijkvloers, 2100 Deurne. Aankoop - Goedkeuring

2022_GR_00578 - De Grote Verbinding - Ten Eekhovelei 319, gelijkvloers, 2100 Deurne. Aankoop - Goedkeuring
Gekoppelde besluiten

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V en Open VLD. 
Stemden nee: Groen en PVDA. 
5.

2022_GR_00604 - Stedelijk patrimonium. MPA. Leonie Glassplein, 2000 Antwerpen. Parking - Erfpacht. Statuten - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Claude Marinower, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
5.

2022_GR_00604 - Stedelijk patrimonium. MPA. Leonie Glassplein, 2000 Antwerpen. Parking - Erfpacht. Statuten - Goedkeuring

2022_GR_00604 - Stedelijk patrimonium. MPA. Leonie Glassplein, 2000 Antwerpen. Parking - Erfpacht. Statuten - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Beheer stedelijk patrimonium

Op 25 november 2019 keurde de gemeenteraad de nieuwe beheersovereenkomst van AG Vespa goed (jaarnummer 652).

Artikel 6 §3.2 bepaalt: "AG Vespa staat in voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het stedelijk patrimonium."

Bouw fietsenparking

In het kader van de renovatie van het DIVA-belevingsmuseum door de provincie Antwerpen legde de stad Antwerpen het binnengebied opnieuw aan, gekoppeld aan de bouw van een gecombineerde ondergrondse fietsenstalling voor het DIVA-belevingsmuseum, het stadhuis en de buurt.

De ondergrondse fietsenparking omvat in het totaal 160 plaatsen: 15 plaatsen voor medewerkers DIVA, 65 plaatsen voor medewerkers stadhuis en 80 plaatsen voor buurtbewoners.

Erfpacht

Op 29 juni 2020 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 447) goed om een erfpacht af te sluiten met MPA op basis van onderstaande voornaamste voorwaarden.

 • voorwerphet voor buurtfietsen bestemde gedeelte van de fietsenparking gelegen in het binnengebied Kaasstraat-Suikerrui, thans Leonie Glassplein, gekend op het kadaster onder Antwerpen eerste afdeling, sectie A, perceelnummer 1505E/deel en met een oppervlakte van 48,65 m²;
 • bestemmingde exploitatie van een buurtfietsenparking;
 • duur35 jaar met een voorkeurrecht op verlenging;
 • vergoedingeen eenmalige vergoeding van 198.348,11 euro (exclusief btw);
 • onderhoud en herstellingen: MPA staat in voor alle onderhouds- en herstellingswerken.

De akte van erfpacht werd nog niet verleden; MPA betaalde wel de canon.

Beheer

Naast het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de buurtfietsenparking staat MPA ook in  voor het beheer van en bepaalde onderhoudstaken in verband met de overige 80 plaatsen in de fietsenparking (‘de stadsparking’) en in verband met de gemeenschappelijke delen van de ondergrondse fietsenparking.

Het college keurde hiervoor de principes goed op 10 september 2021 (jaarnummer 7274).  Op basis daarvan worden wat gebouwonderhoud betreft in principe de kosten aan de gemeenschappelijke delen voor 50%  doorgerekend aan MPA, de kosten aan het in erfpacht gegeven gedeelte voor 100%.

Statuten

Het nieuwe goederenrecht verwoordt in artikel 3.8 § 2 BW het zakenrechtelijk eenheidsbeginsel. Overeenkomstig deze bepaling kan, behoudens uitzonderingen, een zakelijk recht niet afzonderlijk op een inherent bestanddeel van een goed worden gevestigd.

Dit betekent dat bij de vestiging van een erfpachtrecht op een deel van een gebouw dit gedeelte geïndividualiseerd moet worden in de statuten van dit gebouw.

Bijgevolg moeten eerst de statuten van de parking worden vastgesteld om het gedeelte van de parking dat aan MPA in erfpacht wordt gegeven als afzonderlijke privatieve kavel te creëren. Daarna kan de akte van erfpacht worden verleden.

Argumentatie

De statuten van een gebouw omvatten een basisakte en een reglement van de mede-eigendom.

De basisakte beschrijft het gebouw en de gemeenschappelijke en privatieve delen en het aandeel van elke mede-eigenaar in de gemeenschappelijke kosten. 

Concreet zal de basisakte de constructie van de parking verdelen in twee privatieve delen, met name de twee parkings.

Het reglement van de mede-eigendom omschrijft de rechten en plichten van elke mede-eigenaar in verband met de privatieve en gemeenschappelijke delen en de verdeling van de kosten en lasten hieromtrent.

Aangezien het aantal gemeenschappelijke delen beperkt is en deze weinig onderhoud nodig hebben, is de oprichting van een vereniging van mede-eigenaars met rechtspersoonlijkheid niet noodzakelijk.

Een beëdigd landmeter maakte met het oog op de opmaak van de basisakte een splitsingsplan en een aandelenverslag op die als bijlage aan dit besluit worden gehecht.

Regelgeving: bevoegdheid

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in artikel 41 tweede lid, 11° dat de gemeenteraad bevoegd is voor het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen, behoudens de bepaling van artikel 56, § 3, 8°, b).

Algemene financiële opmerkingen

MPA betaalde inmiddels de erfpachtvergoeding aan de stad Antwerpen.

De kosten voor de basisakte (1.700,00 euro) moeten betaald worden aan notaris Ellen Verhaert BVBA, Artsen zonder Grenzenstraat 2, 2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer: BE0687526793
Rekeningnummer: BE56 7390 1592 6488

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de opmaak van de statuten goed van de parking gelegen Leonie Glassplein, 2000 Antwerpen, kadastraal gekend als Antwerpen, eerste afdeling, sectie A nummer 1505/E/deel op basis van volgende principes.

 • De basisakte deelt de constructie van de parking in als volgt:
  • in twee privatieve gedeelten, namelijk “fietsenstalling A' bestemd als buurtfietsenparking, in erfpacht gegeven aan MPA en “fietsenstalling B', bestemd als fietsenparking voor de medewerkers van DIVA en het stadhuis;
  • in gemeenschappelijke delen die de gemeenschappelijke en ondeelbare eigendom zullen zijn van de mede-eigenaars; zij worden ingedeeld in 100/100sten en zijn ten titel van onafscheidbare bijhorigheden gehecht aan de privatieve delen.
 • Conform het door de aangestelde landmeter opgemaakte aandelenverslag wordt aan fietsenstalling A een aandeel van 44/100sten en aan fietsenstalling B een aandeel van 56/100sten in de gemene delen waaronder de grond toegekend. Dit heeft tot gevolg dat in het kader van de afspraken over het beheer de stad Antwerpen wat het gebouwonderhoud van de gemeenschappelijke delen betreft 44% in plaats van 50% van de kosten aan MPA zal doorrekenen.
 • De aanwezigheid van beide kavels doen erfdienstbaarheden ontstaan in relatie tot elkaar en tot de gemene delen:
  •  zichten en lichtopeningen van één kavel op een andere;
  •  de leidingen en kanalisaties, van welke aard ook, onder meer maar niet uitsluitend regen- en afvalwaters en elektriciteit;
  •  de rechten van doorgang, onder meer in de toegang/op het hellend vlak gelegen op niveaus 0 en -1;
  •  de rechten van toegang tot de gemeenschappelijke infrastructuur.   
 • De gemene delen omvatten zonder dat de opsomming limitatief is, de grond in zijn geheel, het dak en de muren, het toegangssysteem, de hoofdtoegangspoort, de inkomhal, de trap, de nutsmeters en nuts- en andere technische leidingen, in het algemeen alle delen en zaken die niet uitsluitend ten dienste van één fietsenstalling zijn en die gemeenschappelijk zijn ingevolge de geldende rechtsopvattingen.
 • Het reglement van de mede-eigendom omschrijft de rechten en plichten van elke mede-eigenaar in verband met de privatieve en gemeenschappelijke delen en de verdeling van de kosten en lasten hieromtrent. Dit reglement herneemt in grote lijnen de verplichtingen opgenomen in de erfpacht in verband met gebruik en onderhoud van de parking en in verband met het beheer waarbij voor de stad Antwerpen gelijkaardige verplichtingen gelden ten aanzien van de stadsparking.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Betaling erelonen en aktekosten voor basisakte aan:
Notaris Ellen Verhaert BVBA
Artsen zonder Grenzenstraat 2, 2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer: BE0687526793
 Rekeningnummer: BE56 7390 1592 6488
1.700,00 eurobudgetplaats: 5291500000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2SBS070203A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2200
BB 4505143449
6.

2022_GR_00617 - Stedelijk patrimonium. Hoboken, Kleine Heide - Desaffectatie grondstroken en overdracht aan Woonhaven. Affectatie grondstroken en inlijving in openbaar domein - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Claude Marinower, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
6.

2022_GR_00617 - Stedelijk patrimonium. Hoboken, Kleine Heide - Desaffectatie grondstroken en overdracht aan Woonhaven. Affectatie grondstroken en inlijving in openbaar domein - Goedkeuring

2022_GR_00617 - Stedelijk patrimonium. Hoboken, Kleine Heide - Desaffectatie grondstroken en overdracht aan Woonhaven. Affectatie grondstroken en inlijving in openbaar domein - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Woonhaven Antwerpen renoveert momenteel drie woontorens in de Alfred Nobellaan 20 en 22 en de Gandhilaan 40 te 2660 Hoboken. Om aan de huidige normen van de bouwcode van de stad Antwerpen te voldoen wat betreft het aantal te voorziene fietsstalplaatsen werd er aan de toegang van elk woonblok een uitbouw gerealiseerd. Hiertoe werd voor elk gebouw een deel van het openbaar domein gedesaffecteerd dat na uitvoering van de werken kosteloos zal worden overgedragen naar Woonhaven Antwerpen. De gemeenteraad van de stad Antwerpen besliste op 29 juni 2015 (jaarnummer 347) om de nodige grondinnames voor de drie woontorens te desaffecteren en kosteloos over te dragen naar Woonhaven Antwerpen. De werken aan de torens Alfred Nobellaan 20 en 22 te 2660 Hoboken zijn inmiddels opgeleverd en in gebruik. De werken aan de toren Gandhilaan 40 te 2660 Hoboken zijn in uitvoering en worden in het voorjaar van 2023 opgeleverd.

Woonhaven Antwerpen bereidt in een volgende fase de renovatie voor van verschillende woonblokken, waarbij er voor elf woonblokken eveneens telkens een deel van het openbaar domein aan de inkom zal worden ingenomen voor de realisatie van een fietsenstalling en technische ruimten. 

Het betreft de gebouwen gelegen Robert Schumanlaan 2, 4, 6, 8 en 10, de Aartselaarstraat 69-79, 81-91A en 165-187, de Alfred Nobellaan 1 en 5 en de Gandhilaan 1-23 te 2660 Hoboken. De uit het openbaar domein te desaffecteren en over te dragen grondinnames maken deel uit van de percelen kadastraal gekend onder Antwerpen 36e afdeling, Hoboken 1e afdeling, sectie B, nummers 253E, 256A2, 248M10 en zonder nummer. Voor elk van de betrokken grondinnames heeft Woonhaven reeds een voorlopige oppervlakte bepaald, op basis van het ontwerp en in afwachting van de opmaak van de definitieve opmetingsplannen na oplevering van de werken:

Aartselaarstraat 165-187
    25,75 m²
Robert Schumanlaan 2
    69,38 m²
Robert Schumanlaan 4
    69,38 m²
Robert Schumanlaan 6
   69,38 m²
Robert Schumanlaan 8
   69,38 m²
Robert Schumanlaan 10
   69,38 m²
Gandhilaan 1-23
     7,02 m²
Aartselaarstraat 69-79
   23,59 m²
Aartselaarstraat 81-91A
  23,59 m²
Alfred Nobellaan 1
101,71 m²
Alfred Nobellaan 5  17,72 m²

De totale voorlopige oppervlakte die door de stad Antwerpen aan Woonhaven Antwerpen zal worden overgedragen bedraagt 546,28 m². 

Anderzijds zal Woonhaven Antwerpen aan voormelde gebouwen werken uitvoeren waardoor de grens tussen de gevel en het openbaar domein zal worden gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat er bij elk gebouw een grondstrook kan worden ingelijfd in het openbaar domein. Ook hier heeft Woonhaven Antwerpen voor elk van de betrokken grondstroken reeds een voorlopige oppervlakte bepaald, op basis van het ontwerp en in afwachting van de opmaak van de definitieve opmetingsplannen na oplevering van de werken:

Aartselaarstraat 165-187
32,59 m²
Robert Schumanlaan 2
 25,60 m²
Robert Schumanlaan 4
25,60 m²
Robert Schumanlaan 6
25,60 m²
Robert Schumanlaan 8
25,60 m²
Robert Schumanlaan 10
25,60 m²
Gandhilaan 1-23 115,95 m²
Aartselaarstraat 69-79
36,28 m²
Aartselaarstraat 81-91A
36,28 m²
Alfred Nobellaan 1
3,29 m²

De totale voorlopige oppervlakte die Woonhaven Antwerpen aan het openbaar domein van de stad Antwerpen zal overdragen bedraagt 352,39 m².

Argumentatie

Woonhaven Antwerpen heeft bij akte van 26 september 2008 verschillende gronden kosteloos overgedragen naar het openbaar domein van de stad Antwerpen, waaronder de percelen die nu dienen te worden gedesaffecteerd en overgedragen aan Woonhaven Antwerpen. De gemeenteraad besliste op 29 juni 2015 (jaarnummer 347) om de nodige grondinnames voor de drie woontorens te desaffecteren en kosteloos over te dragen naar Woonhaven. De overdracht zal gebeuren op basis van de definitieve opmetingsplannen. 

Voor de werken aan de overige gebouwen is een desaffectatie en kosteloze overdracht naar Woonhaven Antwerpen te verantwoorden om dezelfde argumenten zoals verwoord in het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2015 (jaarnummer 347), met name:

 • de  grondinnames waren voorheen eigendom van Woonhaven Antwerpen;
 • de  grondinnames zijn beperkt in oppervlakte en liggen vlak tegen de gebouwen; ze zijn niet interessant voor het oprichten van infrastructuur voor stedelijke diensten;
 • Woonhaven Antwerpen wordt door de bouwcode Antwerpen opgedragen om fietsenberging te voorzien;
 • Woonhaven Antwerpen komt niet in aanmerking voor subsidies van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor verwerving van deze grondinnames;
 • Woonhaven Antwerpen is een CVBA met verschillende aandeelhouders, waarvan de stad Antwerpen de belangrijkste is.

Bij het uitvoeren van de werken zullen de gevels van de gebouwen worden aangepast waardoor er telkens een grondstrook zal ontstaan die de facto publiek toegankelijk wordt en aansluit op het bestaande openbaar domein. Om deze reden is het verantwoord om deze grondstroken te affecteren en in het openbaar domein op te nemen.

Regelgeving: bevoegdheid

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 41, 11° bepaalt dat de gemeenteraad uitsluitend bevoegd is tot daden van beschikking over onroerende goederen.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de desaffectatie goed van enkele grondinnames op de site 'Kleine Heide' te 2660 Hoboken, deel van de percelen kadastraal gekend onder Antwerpen 36e afdeling, Hoboken 2e afdeling, sectie B, nummers 253E, 256A2, 248M10 en zonder nummer. De aanduiding van de te desaffecteren grondinnames zal gebeuren op basis van de definitieve opmetingsplannen.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de affectatie goed van enkele grondinnames op de site 'Kleine Heide' te 2660 Hoboken, deel van de percelen kadastraal gekend onder Antwerpen 36e afdeling, Hoboken 2e afdeling, sectie B, nummers 253E, 256A2, 248M10. De aanduiding van de te affecteren grondinnames zal gebeuren op basis van de definitieve opmetingsplannen.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de kosteloze grondoverdracht goed van de in artikel 1 vermelde grondinnames door de stad Antwerpen naar Woonhaven Antwerpen en van de in artikel 2 vermelde grondinnames door Woonhaven Antwerpen naar de stad Antwerpen. De notariskosten zullen worden gedragen door Woonhaven Antwerpen.

Artikel 4

De gemeenteraad geeft opdracht aan AG Vespa tot de administratieve afhandeling van de kosteloze grondoverdracht aan Woonhaven Antwerpen op basis van de definitieve opmetingsplannen.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2022_GR_00623 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Veegdienst. Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen - Stijgende bouwkosten. Bijdrage meerkost bouwwerken - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Claude Marinower, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
7.

2022_GR_00623 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Veegdienst. Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen - Stijgende bouwkosten. Bijdrage meerkost bouwwerken - Goedkeuring

2022_GR_00623 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Veegdienst. Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen - Stijgende bouwkosten. Bijdrage meerkost bouwwerken - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 8 november 2019 (jaarnummer 9211) keurde het college goed dat er voor de veegdienst, de bedrijfseenheid Stadsbeheer/Stadsreiniging/Centrum, een andere locatie zou gezocht worden voor de huurlocatie Klamperstraat 24-36, 2060 Antwerpen. Dit omwille van de verschillende gebreken aan het gebouw, zijn installaties en het aflopen van de huurovereenkomst.

AG Vespa/Vastgoed kreeg de opdracht op zoek te gaan naar een alternatieve locatie voor de veegdienst in plaats van de huidige huurlocatie Klamperstraat 24-36, 2060 Antwerpen. Na gesprekken met de eigenaar van het pand bleek dat na de herontwikkeling van de Klamperstraat 24-36, 2060 Antwerpen het gelijkvloers, eerste en tweede verdieping van het pand konden worden aangekocht door de stad Antwerpen voor de werking van de veegdienst, zijnde Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen.  

De stelplaats die vroeger werd gebruikt voor het stallen van de wagens, behoudt zijn bestemming en zal terug kunnen gebruikt worden als stelplaats. De herontwikkeling voorziet tevens opslagruimtes, kantoren, vergaderruimtes, een refter en sanitaire ruimtes. De werken van de projectontwikkelaar zijn gestart in de loop van 2021 en duren meer dan een jaar. 

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst tussen de stad Antwerpen en AG Vespa goed.

Op 28 juni 2021 (jaarnummer 356) keurde de gemeenteraad de aankoop goed van een pand gelegen aan de Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen, kadastraal gekend onder 11002/AFD5/SectieE/nr421/00Z011 met een oppervlakte van 2.532,00 m² voor de prijs van 4.850.200,00 euro.

Argumentatie

Door de moeilijke verkrijgbaarheid en onzekerheid in grondstoffen, alsook door de hoge kosten van energie, zijn de bouwkosten van de renovatie van het pand gelegen te Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen gestegen. Ten gevolge van een discussie met de aannemer van de renovatiewerken komt de opleveringsdatum in het gedrang. De verkoper/bouwheer van het pand, Tulip Antwerp nv, heeft daarom voorgesteld dat de stad Antwerpen een deel van de extra kosten op zich neemt als bijdrage in de meerkost van de bouwwerken. Op deze manier kan het pand toch tijdig worden opgeleverd en kan er verzekerd worden dat de veegwagens in 2022 zeker vorstvrij kunnen staan. De verkoper/bouwheer zal de rest van de kosten op zich nemen zodat beide een deel van de kosten zullen betalen.

In dit besluit wordt de meerkost voor de uitvoering van de bouwwerken van het pand gelegen te Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen verder uitgewerkt. 

1 - Voorwerp

Pand gelegen te Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen, met een totale oppervlakte van 2.532,00 m² bestaande uit een gelijkvloers, eerste en tweede verdieping, kadastraal gekend te Antwerpen als onder 11002/AFD5/SectieE/nr421/00Z011.

2 - Prijs en betaling

Er werd een akkoord gemaakt met Tulip Antwerp nv tot een bijdrage in de meerkosten van de bouwwerken voor het gebouw gelegen te Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen voor een bedrag van 201.000,00 euro inclusief btw. De totale meerkost bedraagt circa 485.000,00 euro inclusief btw, de rest van de meerkost zal door de verkoper/bouwheer worden betaald. De stad Antwerpen betaalt dit bedrag in één schijf.

3 - Voorlopige oplevering 

De verkoper/bouwheer verbindt zich ertoe het pand uiterlijk tegen december 2022 voorlopig op te leveren, conform de beschrijving in het verkooplastenboek. De veegdienst zal eerder kunnen beschikken over de stelplaats op de gelijkvloerse verdieping om alle wagens vorstvrij te stallen.

Regelgeving: bevoegdheid

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in artikel 41 tweede lid, 11° dat de gemeenteraad bevoegd is voor het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen, behoudens voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen of behoudens de bepaling van artikel 56, § 3, 8°, b).

Artikel 6, §3.2 en artikel 7 van de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 november 2019 (jaarnummer 652) bepaalt dat AG Vespa instaat voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het stedelijk patrimonium. De beleidsbeslissing hiertoe ligt bij de stad. Een gemeenteraadsbeslissing is vereist voor elke beslissing tot verwerving of vervreemding van zakelijke rechten op stedelijk patrimonium en een stedelijke beslissing tot verwerving van stedelijk patrimonium omvat steeds een beslissing over de aanwending ervan. 

Algemene financiële opmerkingen

De meerkost van de bouwwerken bedraagt 201.000,00 euro, inclusief btw.

Het budget voor  deze meerkost is voorzien op  2WNS040101A00000/5322000000/221/2022.

De objectcode voor het gebouw is 0000029663. Het vastgoednummer is 4247.

Dit project heeft de volgende bestelbonnen, die reeds volledig zijn goedgekeurd:

Bestelbonnr

Bestelbon datum

Bedrag Bestelbon

Aanrekening

Omschrijving

4005478259

9 november 2021

0,00 euro

1.772.400,00 euro

Aankoop grondaandeel

4005478034

9 november 2021

0,00 euro

923.340,00 euro

Schijf open ruwbouw

4005478036

8 januari 2022

2.154.460,00 euro

0,00 euro

Schijf gesloten ruwbouw en oplevering

4105057492

16 december 2021

0,00 euro

3.926,93 euro

Notariskost

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Stemden nee: Groen. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de meerkost van de bouwwerken van een pand gelegen, Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen, kadastraal gekend onder 11002/AFD5/SectieE/nr421/00Z011 met een oppervlakte van 2.532,00 m² voor een bedrag van 201.000,00 euro inclusief btw goed conform de voorwaarden zoals bepaald in dit besluit.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Meerkost bouwwerken Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen
uit te betalen aan:

Tulip Antwerp NV
Herrmann-Debrouxlaan 40-42
1160 Brussel

Ondernemingsnummer: BE 0738 409 728
Rekeningnummer: BE08 0018 7531 2013 


201.000,00 euro inclusief btw


Budgetplaats: 5322000000
Budgetpositie: 221
Functiegebied: 2WNS040101A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN
Begrotingsprogramma: 2SA050300
Budgetperiode: 2200

4005526485

 


8.

2022_GR_00627 - Stedelijk patrimonium - Nood-, doorstart- en ontvoogdingswoningen. Diksmuidelaan 169-Helderstraat 79, 2600 Berchem. Aankoop - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Claude Marinower, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
8.

2022_GR_00627 - Stedelijk patrimonium - Nood-, doorstart- en ontvoogdingswoningen. Diksmuidelaan 169-Helderstraat 79, 2600 Berchem. Aankoop - Goedkeuring

2022_GR_00627 - Stedelijk patrimonium - Nood-, doorstart- en ontvoogdingswoningen. Diksmuidelaan 169-Helderstraat 79, 2600 Berchem. Aankoop - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2019 - 2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa goed. 

Artikel 6 van voormelde overeenkomst, onder punt 3.2. luidt als volgt: "AG Vespa staat in voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het Stedelijk patrimonium. De beleidsbeslissing hiertoe ligt bij de Stad. Een gemeenteraadsbeslissing is vereist voor elke beslissing tot verwerving of vervreemding van zakelijke rechten op Stedelijk patrimonium en een stedelijke beslissing tot verwerving van Stedelijk patrimonium omvat steeds een beslissing over de aanwending ervan."

Artikel 11 §5 van voormelde overeenkomst luidt als volgt: "...Verwervingen en vervreemdingen worden maximaal afgewogen in functie van de realisatie van de lange termijn visie van het strategische vastgoedbeheer. De onroerende eigendommen uit het Stedelijk en het AG Vespa patrimonium worden gescreend op optimale inzet voor lange termijn commercialisering of voor een maatschappelijke invulling. Het Stedelijk patrimonium zal hoofdzakelijk maatschappelijk vastgoed omvatten..."

De tien appartementen en studio's gelegen Schoonbroek 142-144 te 2180 Ekeren en de vijf appartementen gelegen Frederik Van Eedenplein 6 te 2050 Antwerpen, Nieuwdreef 107 te 2170 Merksem, Sneeuwbeslaan 27 te 2170 Wilrijk, Frans De Vriendtstraat 34 te 2600 Berchem, Fruithoflaan 97 te 2600 Berchem werden lange tijd aangewend als zogenaamde 'nood- doorstart- en ontvoogdingswoningen', waarbij aan kwetsbare personen tijdelijk geschikt onderdak wordt aangeboden. Deze  appartementen zullen door het OCMW via Biddit worden verkocht voor een geraamde verkoopprijs van 2.049.500,00 EUR. De verkoop werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 september 2022 (jaarnummer 32).

De bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening van de stad Antwerpen wenst ter vervanging van deze woningen over te gaan tot aankoop van nieuwe noodwoningen. 

Argumentatie

AG Vespa heeft een prospectie uitgevoerd op basis van volgende door de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening opgegeven criteria:

 • de wooneenheden mogen geen deel uitmaken van een vereniging van mede-eigenaars; 
 • niet gelegen in de postcodes 2018 of 2060; 
 • idealiter aan de rand van de stad gelegen;
 • idealiter door aankoop van enkele woningen in eenzelfde wijk.

AG Vespa heeft op basis van de opgegeven criteria een pand geselecteerd gelegen Diksmuidelaan 169 - Helderstraat 79 te 2600 Berchem, kadastraal gekend onder Antwerpen 22ste afdeling, Berchem 2de afdeling, sectie A, nummers 67A3, 67B3 en 67C3 met een gezamenlijke oppervlakte van 205m². 

Het appartementsgebouw gelegen Diksmuidelaan 169 - Helderstraat 79 te 2600 Berchem bestaat uit een handelsgelijkvloers dat momenteel wordt uitgebaat als superette en acht éénslaapkamer-appartementen verspreid over drie verdiepingen. Zes appartementen zijn bereikbaar vanaf de Diksmuidelaan en twee vanaf de Helderstraat. Alle appartementen werden in 2020 volledig vernieuwd en zijn dus instapklaar. Er is voldoende aanbod van openbaar vervoer in de onmiddellijke omgeving met een busverbinding in de Diksmuidelaan en een tramlijn op 500 meter in de Gitschotellei. Het gebouw behoort tot één eigenaar die de appartementen verhuurt. Er is dus geen vereniging van mede-eigenaars. Hieruit blijkt dat het gebouw voldoet aan alle voormelde criteria.

AG Vespa heeft de onderhandelingen met de eigenaar gevoerd en een akkoord bereikt voor een bedrag van 1.587.500,00 EUR. De afdeling Landmeten en schatten van AG Vespa adviseert deze prijs gunstig.

De lopende huurcontracten voor zowel de superette als de appartementen worden overgenomen en zullen met toepassing van de  wettelijke termijnen worden opgezegd. De huidige huuropbrengst bedraagt 1.635,00 EUR per maand voor de superette en 706,00 EUR per maand voor elk van de appartement. 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur: "Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd:

11° de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die, vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b

Artikel 6, § 3.2 van de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 november 2019 (jaarnummer 652): "AG Vespa staat in voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het Stedelijk patrimonium. De beleidsbeslissing hiertoe ligt bij de Stad. Een gemeenteraadsbeslissing is vereist voor elke beslissing tot verwerving of vervreemding van zakelijke rechten op Stedelijk patrimonium en een stedelijke beslissing tot verwerving van Stedelijk patrimonium omvat steeds een beslissing over de aanwending ervan."

Algemene financiële opmerkingen

Deze aankoop wordt gefinancierd vanuit het vastgoedfonds. 

Voor dit project zal een projectvoorstel in het kader van de projectoproep voor noodwoningen van het agentschap Wonen-Vlaanderen ingediend worden.

Een deel van het aankoopbedrag wordt voorzien in 2022, om een voorschot van 10% op de aankoopprijs te kunnen uitbetalen. Dit is voorzien op budgetpositie 221.

Het saldo van het aankoopbedrag wordt voorzien in 2023, wanneer de akte wordt verleden.

De huurinkomsten zullen in het meerjarenplan ingeschreven worden op boekingsadres 5401500000/702/2HMS040302A00000/SUB_NR.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aankoop goed van het gebouw gelegen Diksmuidelaan 169 - Helderstraat 79 te 2600 Berchem, kadastraal gekend onder Antwerpen 22ste afdeling, Berchem 2de afdeling, sectie A, nummers 67A3, 67B3 en 67C3, met een oppervlakte van 205m² voor een bedrag van 1.587.500,00 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Aankoop voorschot

Diksmuidelaan 169 - Helderstraat 79, 2600 Berchem
Aan Call Immo, Frans Van Hombeeckplein 33, 2600 Berchem
ondernemingsnummer: BE0427.725.260
via notaris Ellen Verhaert BVBA, Artsen zonder Grenzenstraat 2, 2018 Antwerpen
ondernemingsnummer: BE0687.526.793
rekeningnummer: BE02 6451 0051 1940
158.750,00 EUR

budgetplaats: 5291520000

budgetpositie: 221

functiegebied: 2SBS070203A00000

subsidie: SBT11153

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA080119

budgetperiode: 2200

4005528763

Aankoop grond

Diksmuidelaan 169 - Helderstraat 79, 2600 Berchem
Aan Call Immo, Frans Van Hombeeckplein 33, 2600 Berchem
ondernemingsnummer: BE0427.725.260
via notaris Ellen Verhaert BVBA, Artsen zonder Grenzenstraat 2, 2018 Antwerpen
ondernemingsnummer: BE0687.526.793
rekeningnummer: BE02 6451 0051 1940

476.251,00 EUR

budgetplaats: 5291520000

budgetpositie: 220

functiegebied: 2SBS070203A00000

subsidie: SBT11153

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA080119

budgetperiode: 2300

4005528767
Aankoop gebouw

Diksmuidelaan 169 - Helderstraat 79, 2600 Berchem
Aan Call Immo, Frans Van Hombeeckplein 33, 2600 Berchem
ondernemingsnummer: BE0427.725.260
via notaris Ellen Verhaert BVBA, Artsen zonder Grenzenstraat 2, 2018 Antwerpen
ondernemingsnummer: BE0687.526.793
rekeningnummer: BE02 6451 0051 1940
952.499,00 EUR

budgetplaats: 5291520000

budgetpositie: 221

functiegebied: 2SBS070203A00000

subsidie: SBT11153

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA080119

budgetperiode: 2300
4005528767

Aandeel onroerende voorheffing
te betalen aan Call Immo, Frans Van Hombeeckplein 33, 2600 Berchem
ondernemingsnummer: BE0427.725.260
rekeningnummer: BE57 0682 2720 3935

3.300,00 EURbudgetplaats: 5325020000
budgetpositie: 640
functiegebied: 2SBS070202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2300
4505143486

Aktekosten en ereloon uit te betalen aan:
notaris Ellen Verhaert BVBA,
Artsen zonder Grenzenstraat 2, 2018 Antwerpen
ondernemingsnummer: BE0687.526.793
rekeningnummer: BE02 6451 0051 1940


5.500,00 EUR
budgetplaats: 5291500000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2SBS070203A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2300
4505143488


9.

2022_GR_00639 - AG SO. Lamorinièrestraat 229, 2018 Antwerpen - Overname naakte eigendom. Lichten aankoopoptie leasingovereenkomst - Goedkeuring

Goedgekeurd
9.

2022_GR_00639 - AG SO. Lamorinièrestraat 229, 2018 Antwerpen - Overname naakte eigendom. Lichten aankoopoptie leasingovereenkomst - Goedkeuring

2022_GR_00639 - AG SO. Lamorinièrestraat 229, 2018 Antwerpen - Overname naakte eigendom. Lichten aankoopoptie leasingovereenkomst - Goedkeuring
Gekoppelde besluiten

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
10.

2022_GR_00606 - Bureau voor Integriteit - Huishoudelijk reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Claude Marinower, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
10.

2022_GR_00606 - Bureau voor Integriteit - Huishoudelijk reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

2022_GR_00606 - Bureau voor Integriteit - Huishoudelijk reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het addendum bestuursakkoord van 2 april 2003 is de oprichting van een Bureau voor Integriteit voorzien met als opdracht de integriteitsbeleving te versterken bij de mandatarissen en de personeelsleden van de groep stad Antwerpen.

Bij gemeenteraadsbesluit van 26 april 2004 (jaarnummer 692) werd het Bureau voor Integriteit opgericht.

Het huishoudelijk reglement van het Bureau voor Integriteit dateert reeds van 17 maart 2008 (jaarnummer 530). Er werden enkele voorstellen tot aanpassing geformuleerd naar aanleiding van de inzichten van de afgelopen jaren en de Europese Richtlijn betreffende de klokkenluiders (2019/1937).

Argumentatie

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen hebben te maken met de nieuwe klokkenluiderrichtlijn, de samenstelling en het werkingsgebied van het Bureau.

 Klokkenluiderrichtlijn

 Op 23 oktober 2019 vaardigde het Europees parlement samen met de Raad Richtlijn 2019/1937 uit inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. Hierin is de rol van facilitator opgenomen, een natuurlijke persoon die de melder bijstaat in het meldingsproces in een werkgerelateerde context en wiens bijstand vertrouwelijk is. Het Bureau voor Integriteit stelt voor om deze rol op te nemen.

 Samenstelling Bureau voor Integriteit

 In het huidige oprichtingsbesluit en huishoudelijk reglement is opgenomen dat er een paritaire samenstelling dient te zijn. Het Bureau stelt voor om die pariteit op te heffen en te vervangen door een evenwichtige en representatieve samenstelling met meer externe dan interne leden om de onafhankelijkheid van het Bureau nog meer te benadrukken.

Werkingsgebied Bureau voor Integriteit

In het huidige oprichtingsbesluit en huishoudelijk reglement wordt steeds verwezen naar "organisaties van stedelijk belang". Ondertussen is de stedelijke organisatie gewijzigd en zitten deze organisaties vervat in de "groep stad Antwerpen". In de loop der jaren deden ook burgers beroep op het Bureau voor Integriteit. Het werkingsgebied wordt met deze doelgroep uitgebreid. Daarnaast werd het reglement aangepast aan de realiteit van vandaag (bijvoorbeeld “organisaties van stedelijk belang” werd aangepast naar “groep stad Antwerpen”) en de zitpenningen werden gewijzigd in lijn met hoe er in vergelijkbare overlegorganen mee wordt omgesprongen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op 26 april 2004 (jaarnummer 692) werd het Bureau voor Integriteit door de gemeenteraad opgericht.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Hebben zich onthouden: Groen. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad heft het huishoudelijk reglement van het Bureau voor Integriteit van 17 maart 2008 (jaarnummer 530) op.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement van het Bureau voor Integriteit goed.

Artikel 3

De gemeenteraad beslist om artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2004 (jaarnummer 692) op te heffen en te vervangen door:

De gemeenteraad duidt op voorstel van het college een voorzitter aan. De voorzitter formuleert een voorstel aan de gemeenteraad over de samenstelling van het Bureau. De gemeenteraad beslist over bedoeld voorstel. Het Bureau wordt evenwichtig en representatief samengesteld uit interne en externe leden. De voorzitter zorgt ervoor dat de stem van de internen nooit de bovenhand krijgt.

Artikel 4

De gemeenteraad beslist om artikel 4c van het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2004 (jaarnummer 692) op te heffen en te vervangen door:

Het Bureau adviseert mandatarissen, medewerkers van de groep stad Antwerpen en burgers over interpretatieproblemen van de gedragscode en geeft binnen het kader van de wettelijke mogelijkheden advies over overtredingen ervan.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
11.

2022_GR_00601 - Ondersteuning. Digitale Transformatie - Iedereen Digitaal Antwerpen. Reglement - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Claude Marinower, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
11.

2022_GR_00601 - Ondersteuning. Digitale Transformatie - Iedereen Digitaal Antwerpen. Reglement - Goedkeuring

2022_GR_00601 - Ondersteuning. Digitale Transformatie - Iedereen Digitaal Antwerpen. Reglement - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed.

Op 2 juli 2021 (jaarnummer 5396) keurde het college de digitale transformatiestrategie goed.

Op 1 juli 2022 (jaarnummer 5434) keurde het college de visie rond digitale inclusie goed.

Op 15 juli 2022 besliste de Vlaamse regering om de Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) te ondersteunen bij de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid. Deze subsidie kadert binnen het actieplan Iedereen Digitaal, dat onderdeel is van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het programma Iedereen Digitaal heeft als doel lokale besturen te ondersteunen bij het opzetten en het versterken van hun digitale inclusiewerking in samenwerking met hun lokale sociale partners. Voor deze oproep is in totaal een subsidie-enveloppe van 25 miljoen euro beschikbaar, waarvan 23.125.000,00 euro voor de Vlaamse steden en gemeenten. Aan de hand van een verdeelsleutel werd het maximale bedrag bepaald voor elke Vlaamse gemeente of stad die in aanmerking komt. Voor de stad Antwerpen is dit maximaal 3.633.512,00 euro. Het subsidiepercentage is 100%. De ondersteuningsperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2024. De soorten acties waarvoor lokale besturen en de VGC een beroep kunnen doen op de subsidie, worden opgedeeld in drie categorieën:

 1. acties rond individuele toegang tot het internet op het thuisadres van kwetsbare burgers;
 2. acties rond de verdere uitrol van een overkoepelend e-inclusiebeleid binnen een lokaal bestuur;
 3. acties rond de verschillende deelaspecten van e-inclusie.

Op 16 september 2022 (jaarnummer 7539) keurde het college de indiening van de subsidieaanvraag in het kader van de oproep  'Iedereen Digitaal - Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid' goed. Een van de acties in het aanvraagdossier betreft de opmaak van een ondersteuningsreglement voor initiatieven ter bevordering van digitale inclusie.

Argumentatie

Met dit reglement wenst de stad Antwerpen  initiatieven te ondersteunen die bijdragen tot minimaal één van de volgende doelstellingen:

 • het verhogen van betaalbare en kwaliteitsvolle en veilige toegang tot hardware, software en internet; 
 • de ondersteuning van burgers met digitale hulpvragen en/of het versterken van competenties, vaardigheden en attitudes om digitaal mee te zijn;
 • een verhoogd zelfstandig gebruik van stedelijke (en andere essentiële) digitale dienstverlening.

De thematische oproepen in dit kader zullen  voorgelegd worden aan het college. De maximale ondersteuning wordt per thematische oproep gedefinieerd en kan per project niet hoger zijn dan 200.000 euro per jaar of 400.000 euro voor de ganse looptijd van het reglement.

Het reglement gaat in op 1 november 2022 en loopt tot en met 31 december 2024.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is ingevolge artikel 41, 23° van het Decreet over het lokaal bestuur bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Algemene financiële opmerkingen

Bij een ontvankelijke aanvraag zal het Agentschap Binnenlands Bestuur 80% van de subsidie uitbetalen in november 2022. De lokale besturen die de subsidie ontvangen, dienen de acties die ze zullen opzetten ook op te nemen vanaf 2023 in de aanpassing van het meerjarenplan (dus voor 2023 en 2024) met de code ABB_IED_DIG_UITROL. De resterende 20% zal uitbetaald worden na controle van de functionele en financiële verantwoording.

Het benodigde krediet alsook het concrete boekingsadres waarop dit krediet voorzien wordt, zullen telkens in afzonderlijke besluitvorming samen met de eigenlijke oproepen op basis van het reglement aan het college worden voorgelegd. Op het moment van de besluitvorming rond goedkeuring door het college van de betreffende oproepen zal in de rubriek ‘algemene financiële opmerkingen’ verduidelijkt worden op welk boekingsadres de middelen voorzien zijn in het meerjarenplan 2020-2025.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS06 - Innovatie/digitalisering
2LWS0602 - Digitalisering stedelijke dienstverlening en eigen werking
2LWS060202 - E-inclusie

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, Vlaams Belang, PVDA en Open VLD.
Hebben zich onthouden: CD&V. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het reglement "Iedereen Digitaal Antwerpen" goed, met een looptijd van 1 november 2022 tot en met 31 december 2024.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
12.

2022_GR_00612 - Ondersteuning. Sociale Zaken - Ell Circo D'ell Fuego vzw. Project Kamp Hoop. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Claude Marinower, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
12.

2022_GR_00612 - Ondersteuning. Sociale Zaken - Ell Circo D'ell Fuego vzw. Project Kamp Hoop. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

2022_GR_00612 - Ondersteuning. Sociale Zaken - Ell Circo D'ell Fuego vzw. Project Kamp Hoop. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Met hetzelfde besluit keurde de gemeenteraad ook de lijst van werkings- en investeringssubsidies, zoals opgenomen bij de aanpassing van het meerjarenplan, goed.

Met dit besluit wordt de nominatieve toekenning, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 mei 2022 aangepast in functie van nieuwe noden.

Argumentatie

De projectuitvoerder biedt een nieuwe vorm van werken aan voor en met kinderen en jongeren die opgroeien in kwetsbare gezinnen en in situaties van Intrafamiliaal geweld:

 • Het is aangetoond dat fysieke beweging ook een grote invloed heeft op het emotionele en psychische welzijn van mensen. Circus kan een sterk effect hebben op erg veel verschillende vlakken in de (zelf-)beleving van jongeren. 
 • Er wordt gewerkt in een unieke, veilige situatie om voor kwetsbare jongeren een veilige omgeving te vormen en tot een individueel én een sociaal leertraject te komen, zonder dat het op een ‘schoolse’ lijkt.

De methodiek Hoop wordt verwerkt in een circuskamp. Deze methodiek is wetenschappelijk gevalideerd om met trauma’s om te gaan en heeft een positief effect op het mentale welzijn. Uit de evaluatie van het aanbod in 2021, blijkt de nood aan langere voor- en natrajecten voor de participerende kinderen. Er wordt voorzien in een ondersteuning van 12.500 euro.

De aanpassing van de nominatieve toekenning van de ondersteuning voor 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad:

Jaar

Functiegebied

Project

Ontvanger

Budget

2022

2HMS040501A00000

Hoop-trajecten

Ell Circo D'ell Fuego vzw

12.500,00 EUR

 

De toekenning aan het project Kamp Hoop kan uitgevoerd worden door onderstaande verlaging in de nominatieve lijst op te nemen:

Jaar

Budgetadres

Ontvanger

Vorig bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

2022

5361500000/6496800/2HMS040501A00000/SUB_NR

Weerwerk vzw

20.817,00 EUR

-12.500,00 EUR

8.317,00 EUR

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid 23° van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van nominatieve toelagen.

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen worden geregeld in afzonderlijke collegebesluiten.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0405 - De stad investeert in een coherent en geïntegreerd drugsbeleid
2HMS040501 - Drugpreventie en drughulpverlening

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt, voor het project Kamp Hoop, onderstaande wijziging aan de nominatieve verdeling goed:

 • verhoging van de ondersteuning aan Ell Circo D'ell Fuego, ondernemingsnummer 0865.059.460, met een bedrag van 12.500,00 EUR in 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt, voor het project Kamp Hoop, onderstaande wijziging aan de nominatieve verdeling goed:

 • verlaging van de ondersteuning aan Weerwerk vzw, ondernemingsnummer 0465.104.904 met een bedrag van 12.500,00 EUR in 2022.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
13.

2022_GR_00613 - Business en Innovatie - Meting Antwerpse winkelstraten 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Claude Marinower, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
13.

2022_GR_00613 - Business en Innovatie - Meting Antwerpse winkelstraten 2022 - Goedkeuring

2022_GR_00613 - Business en Innovatie - Meting Antwerpse winkelstraten 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 19 december 2016 (jaarnummer 789) keurde de gemeenteraad de meting van de Antwerpse winkelstraten 2016 en daarmee ook de afbakening van de Antwerpse winkelstraten goed.

Op 27 april 2020 (jaarnummer 253) keurde de gemeenteraad de Beleidsnota Detailhandel 2020 goed.

Op 27 november 2020 (jaarnummer 9838) nam het college kennis van de meting van de Antwerpse winkelstraten 2019.

De meting van de Antwerpse winkelstraten 2022 is een driejaarlijks terreinonderzoek naar het commercieel aanbod in de winkelstraten van de stad Antwerpen. Het onderzoek brengt dit aanbod in kaart en vergelijkt het met de vorige metingen (sinds 1997). Het rapport biedt heel wat inzichten in het Antwerpse winkellandschap. Welke verschuivingen treden op in de winkelstraten? Wat zijn de nieuwe trends? Hoe reageren de ondernemers in de winkelstraten op deze trends?

Dit rapport ondersteunt de dagelijkse werking van de bedrijfseenheid Ondernemen en Stadsmarketing en is ter informatie voor alle beginnende en ervaren handelaars, retailers, dienstverleners en horeca-uitbaters in de Antwerpse winkelgebieden. 

Argumentatie

De meting van de Antwerpse winkelstraten 2022 analyseert 47 winkelgebieden verspreid over het grondgebied van de stad Antwerpen. Begin 2022 startte de inventarisatie van het commercieel aanbod via terreinopnames in winkelstraten en shopping centra. Net als in de vorige metingen, is de uiteindelijke selectie van de geanalyseerde winkelgebieden gebaseerd op afbakeningsregels.

Per winkelgebied wordt in de meting van de Antwerpse winkelstraten een fiche opgenomen met alle resultaten in detail. Het rapport bevat ook een analyse van de resultaten van alle 47 winkelgebieden voor volgende indicatoren:

 1. aantal commerciële panden in gebruik (minstens 30): dit is het aantal handelszaken, horecazaken en zaken met publieke dienstverlening die actief ingevuld zijn. Gemiddeld telt een Antwerps winkelgebied 109 actieve commerciële panden;
 2. commerciële dichtheid (minstens 50%): dit is de verhouding van het aantal commerciële panden in gebruik ten opzichte van het totale aantal panden, zowel niet-commercieel als commercieel (actief en niet-actief). De commerciële dichtheid voor alle gebieden samen bedraagt 68,8%. Dit percentage evolueert opnieuw gunstig vergeleken met vorige meting;
 3. winkeldichtheid (minstens 20%): dit is de verhouding van het aantal winkelpanden (geen horeca of diensten) actief ingevuld ten opzichte van het totale aantal panden, zowel niet-commercieel als commercieel. De winkeldichtheid voor alle gebieden samen bedraagt 36,80%. Dit percentage blijft stabiel vergeleken met vorige metingen;
 4. leegstandspercentage: dit is de verhouding van het aantal leegstaande commerciële panden ten opzichte van het totale aantal commerciële panden. Het percentage leegstand bedraagt voor alle gebieden samen 12,91%. Dit percentage blijft stabiel vergeleken met de vorige meting, toen het leegstandspercentage 12,82% bedroeg;
 5. commerciële mix: het aanbod in elke winkelstraat wordt opgedeeld volgens aanbodcategorieën. Profileert een gebied zich meer op dagelijkse aankopen, shoppingartikelen, speciaalzaken, horeca of dienstverlening? De voorbije jaren zien we dat de commerciële mix in de straten breder wordt: traditionele winkels maken her en der plaats voor blurring concepten, diverse vormen van semi-publieke kantoren en dienstverlening tot zelfs kleine ambachten of atelierruimten;
 6. percentage ketenfilialen: dit is de verhouding van het aantal commerciële panden dat toebehoort aan een keten (meerdere vestigingen in België of buitenland) ten opzichte van het totale aantal commerciële panden in gebruik. Gemiddeld behoort in de Antwerpse winkelstraten 13,17% van de actieve handelszaken tot een keten;
 7. imagoverlagende handel: deze groep van handelszaken is limitatief vastgelegd (o.a. nachtwinkels, belwinkels, gokwinkels). In 2022 waren er in de geïnventariseerde winkelstraten 209 commerciële panden die tot deze groep behoorden. In verhouding tot het totaal aantal actieve commerciële panden betekent dit 4,07%. Dit percentage kent al sinds 2001 een dalende trend.

Gezien de resultaten in het rapport, kan gesteld worden dat de kernversterkende maatregelen effect hebben. De Beleidsnota Detailhandel 2020 schuift clustering in commerciële kernen naar voor als belangrijke krachtlijn. We merken nu in deze rapportage dat er groeiende densiteit is in de Antwerpse winkelstraten, soms door het vestigen van nieuw commercieel aanbod maar soms ook door het compacter maken van een aantal gebieden. Dit alles komt de aantrekkelijkheid van de kernen alleen maar ten goede.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS01 - Middenstand en toerisme
2LWS0103 - Reguliere werking middenstand
2LWS010301 - Ruimtelijk beleid retail, detailhandel en horeca (incl. retailclusters, ruimtelijke economie, kwalitatieve winkelstraten en comm. mix)

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de meting van de Antwerpse winkelstraten 2022 en daarmee ook de afbakening van de Antwerpse winkelstraten goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
14.

2022_GR_00618 - Ondersteuning. Middenstand - Retail Forum Belgium vzw. Seminarie MAPIC 2022. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Claude Marinower, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
14.

2022_GR_00618 - Ondersteuning. Middenstand - Retail Forum Belgium vzw. Seminarie MAPIC 2022. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

2022_GR_00618 - Ondersteuning. Middenstand - Retail Forum Belgium vzw. Seminarie MAPIC 2022. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025, goed. Er werden geen nominatieve subsidies meer opgenomen.

Retail Forum Belgium vzw en de stad Antwerpen werken al meerdere jaren samen rond de internationale beurs MAPIC in Cannes (Frankrijk) die de retailvastgoedsector jaarlijks eind november bijeen brengt. Door deelname aan netwerkmomenten op de beurs, houdt de stad Antwerpen de vinger aan de pols, kan de stad Antwerpen inspelen op vragen van geïnteresseerde marktpartijen en wordt de stad Antwerpen als boeiende retailinvestering op de kaart gezet. 

Retail Forum Belgium vzw en de stad Antwerpen brengen op dinsdag 29 november 2022 de retailvastgoedsector bij elkaar voor een vastgoedseminarie en netwerkmoment met als thema de nauwere samenwerking tussen retail en vastgoedmakelaars.

Argumentatie

De stad Antwerpen kroont zich tot dé shoppingstad bij uitstek van België. Om die positie te blijven behouden is het van belang dat de stad Antwerpen zich in de kijker zet op de internationale investerings- en vastgoedmarkt. Door samen te werken met Retail Forum Belgium vzw, consolideert de stad Antwerpen met dit event de relatie met Retail Forum Belgium vzw als belangrijkste gesprekspartner voor de retailsector.

Het seminarie en netwerkmoment op MAPIC 2022 heeft als doelen:

1. de stad Antwerpen draagt bij tot een inhoudelijk seminarie met als thema de samenwerking tussen retail en de vastgoedsector. Uit de gesprekken met en ervaringen van andere overheden kan de stad Antwerpen leren over best practices, do’s en dont's, opportuniteiten en valkuilen enz. Overheden zoals Brussel en Rotterdam nemen deel aan het debat;

2. de stad Antwerpen krijgt naambekendheid als mede-organistor van het seminarie. De stad Antwerpen bepaalt mee het programma en de inhoudelijke scope van het event;

3. de stad Antwerpen versterkt haar relatie met Retail Forum Belgium vzw en andere medeorganisatoren, zoals de Belgisch Luxemburgse Raad voor Retail en Winkelcentra (BLSC). Het seminarie geeft de stad Antwerpen toegang tot hun netwerk van eindgebruikers, investeerders in retail en is dus een basis voor het stedelijk beleid rond vestigen en aantrekken van retailers via lead management. Door het voeren van gesprekken omtrent retailexpansie, investeringsprojecten en de stedelijke visie op retail, wordt interessante en nuttige kennis uitgewisseld.

Een eenmalige ondersteuning van 9.500,00 EUR wordt toegekend aan Retail Forum Belgium vzw voor de organisatie van een seminarie rond retail op MAPIC op 29 november 2022. De ondersteuning van deze toelage schept geen precedent voor toekomstige initiatieven. 

Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing. 

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goed.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor de nominatieve toewijzing van een ondersteuning op exploitatiekrediet in 2022 ten bedrage van 9.500,00 EUR aan Retail Forum Belgium vzw, Jan Van Puyenbroecklaan 91, 2900 Schoten met ondernemingsnummer 0467.625.815, zijn voorzien op 5318500000 / 6496800 / 2LWS010301A00000  / 2200. 

Dit krediet is van een nog niet toegekend ondersteuningskrediet afkomstig. Er zijn geen andere begunstigden bij betrokken.


Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS01 - Middenstand en toerisme
2LWS0103 - Reguliere werking middenstand
2LWS010306 - Investdesk retail, detailhandel en horeca

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Hebben zich onthouden: Groen. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toewijzing van een ondersteuning op exploitatiekrediet in 2022 voor een bedrag van 9.500,00 EUR goed aan Retail Forum Belgium vzw, Jan Van Puyenbroecklaan 91, 2900 Schoten met ondernemingsnummer BE 0467.625.815, voor de organisatie van het seminarie rond retail tijdens de internationale vastgoedbeurs MAPIC 2022.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
15.

2022_GR_00622 - Ondersteuning. Werk - Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout vzw. Nominatieve toekenning krediet jaar 2022 - 2025 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Claude Marinower, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
15.

2022_GR_00622 - Ondersteuning. Werk - Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout vzw. Nominatieve toekenning krediet jaar 2022 - 2025 - Goedkeuring

2022_GR_00622 - Ondersteuning. Werk - Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout vzw. Nominatieve toekenning krediet jaar 2022 - 2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 281)  de 5e aanpassing aan het Meerjarenplan 2020-2025 goed. Daarin werd op beleidsdoelstelling 2LWS09 voor de jaren 2022 tot en met 2025 geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout vzw, Lambrechtshoekenlaan 254/2 2170 Antwerpen - ondernemingsnummer 0452.434.427.

Op 27 november 2015 (jaarnummer 9875) keurde het college de oprichting van een Antwerps opslag- en distributiecentrum voor voedselhulp (ODC) goed.

Sinds oktober 2015 staat Foodsavers in  voor het vervoer van voeding van een aantal bedrijven naar de Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout vzw (Voedselbank AMT vzw) en van de distributie van pakketten van de Voedselbank AMT vzw naar een aantal vrijwilligersorganisaties, op vraag van de Voedselbank AMT vzw. De samenwerking met de voedselbank AMT vzw werd de afgelopen jaren, naar aanleiding van corona, verder uitgebreid. Deze samenwerking met voedselbank AMT en Belgische Federatie van Voedselbanken (BFVB) wil de stad Antwerpen bestendigen en formaliseren in een afsprakennota. In de nota wordt overeengekomen dat de stad Antwerpen jaarlijks een ondersteuning op exploitatiekrediet van 30.000,00 EUR zal betalen aan Voedselbank AMT vzw. 

Middels dit besluit wordt aan de gemeenteraad gevraagd een ondersteuning op exploitatiekrediet van jaarlijks 30.000,00 EUR in 2022, 2023, 2024 en 2025 nominatief toe te wijzen aan voedselbank AMT vzw.

Argumentatie

Sinds oktober 2015 staat Foodsavers in voor het vervoer van voeding van een aantal bedrijven naar de Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout vzw (Voedselbank AMT vzw) en van de distributie van pakketten van de Voedselbank AMT vzw naar een aantal vrijwilligersorganisaties, op vraag van de Voedselbank AMT vzw. De samenwerking met de voedselbank AMT vzw werd de afgelopen jaren, naar aanleiding van corona, verder uitgebreid. Deze samenwerking met voedselbank AMT en Belgische Federatie van Voedselbanken (BFVB) wil de stad Antwerpen bestendigen en formaliseren in een afsprakennota. In de nota wordt overeengekomen dat de stad Antwerpen jaarlijks een ondersteuning op exploitatiekrediet van 30.000,00 EUR zal betalen aan Voedselbank AMT vzw. 

Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Algemene financiële opmerkingen

Met dit besluit wordt een jaarlijkse nominatieve ondersteuning voor 2022, 2023, 2024 en 2025 voor een bedrag van 30.000 EUR toegekend aan Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout vzw, Lambrechtshoekenlaan 254/2, 2170 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0452.434.427. 

De middelen zijn voorzien op 5311010000 / 6496800 / 2LWS090101A00000 / 2200 tem 2500.

Dit krediet is afkomstig van nog niet toegekend ondersteuningskrediet. 

De afsprakennota en uitbetaling worden in een apart besluit ter goedkeuring voorgelegd aan het college.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0501 - De stad zet de strijd tegen armoede verder
2HMS050101 - We ontkleuren armoede en bestrijden kind- en generatiearmoede

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een jaarlijkse ondersteuning op exploitatiekrediet ten bedrage van 30.000,00 EUR voor de jaren 2022 tot en met 2025 aan Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout vzw, Lambrechtshoekenlaan 254/2, 2170 Antwerpen, ondernemingsnummer 0452.434.427, voor het project ‘samenwerking Foodsavers Antwerpen - Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout’ goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
16.

2022_GR_00479 - Groepsarchitectuur - Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw en GasthuisZusters Antwerpen vzw. Fusieprotocol - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Claude Marinower, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
16.

2022_GR_00479 - Groepsarchitectuur - Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw en GasthuisZusters Antwerpen vzw. Fusieprotocol - Kennisneming

2022_GR_00479 - Groepsarchitectuur - Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw en GasthuisZusters Antwerpen vzw. Fusieprotocol - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In 2016 startte Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw (hierna “ZNA”) en de GasthuisZusters Antwerpen vzw (hierna “GZA”) met de uitwerking van een kader voor een structurele en duurzame samenwerking. In het licht hiervan werd in 2017 de groepering GZA-ZNA opgericht, achteraf gewijzigd naar Netwerk GZA-ZNA, met onder meer als doel:

 • het uitbouwen van een gemeenschappelijke zorg strategische visie;
 • het creëren van samenwerking en complementariteit op het vlak van aanbod om aldus beter te beantwoorden aan de behoeften van de Antwerpse bevolking;
 • de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren.

In het (huidige) Bestuursakkoord 2019-2024 (“De Grote Verbinding. Akkoord voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024”), werd deze visie bevestigd, met name dat “ZNA zal samen met GZA doorgroeien naar één ziekenhuisnetwerk, het grootste van Vlaanderen. Bij deze operatie worden het aanbod van gezondheidszorg voor de Antwerpenaar en de financiële positie van de stad verzekerd.” 

De nood aan een grootschalige uniforme samenwerking dringt zich op, reden waarom een fusie tussen GZA en ZNA wordt uitgewerkt om te komen tot een eenheid van visie, leiding en vermogen. Omwille van de huidige regelgeving en de impact van een fusie van de erkenningen van de algemene ziekenhuizen, worden de erkenningen van de algemene ziekenhuizen niet gefuseerd (een ziekenhuisfusie zoals voorzien in de Gecoördineerde ziekenhuiswet van 10 juli 2008). GZA en ZNA zullen na de fusie van de vzw’s GZA en ZNA blijven evalueren of en wanneer het wenselijk is dat deze fusie van vzw’s gevolgd wordt door een fusie van de algemene ziekenhuizen zoals bedoeld in de gecoördineerde ziekenhuiswet van 10 juli 2008. 

Op de raden van bestuur van 21 juni 2022 van respectievelijk ZNA , respectievelijk GZA  en de vzw Netwerk GZA-ZNA werd een fusieprocotol goedgekeurd met het engagement om besprekingen aan te gaan om de hierboven vermelde fusie te realiseren. Het laat de beslissingsbevoegdheid van de leden van GZA en ZNA onverlet. 

Argumentatie

Met het fusieprotocol spreken ZNA en GZA uitdrukkelijk het engagement uit om de nodige stappen te zetten om de fusie van de vzw’s, door middel van de inbreng van een algemeenheid om niet in ZNA, met uitzondering van de activiteit kinderopvang van GZA en de woonzorgactiviteiten van GZA en ZNA, eventueel gevolgd door de ontbinding van GZA, tegen 1 januari 2024 te realiseren.

Het fusieprotocol bevat de basisprincipes, modaliteiten en voorwaarden om te komen tot de gefusioneerde vzw, met de naam Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS). Deze vzw zal drie (3) werkelijke leden tellen, zijnde in principe:

 • OCMW Antwerpen;
 • stad Antwerpen;
 • GZA stichting van openbaar nut (KBO nr. 0666.475.023, hierna "GZA SON")/GZA.

Hierbij wordt uitgegaan van pariteit (tussen enerzijds OCMW en stad Antwerpen en anderzijds GZA SON/GZA) in de algemene vergadering en het bestuursorgaan. 

GZA en ZNA komen in het fusieprotocol overeen de nodige inspanningen te leveren om de  gefusioneerde vzw effectief te realiseren en te laten functioneren op 1 januari 2024.

Juridische grond

Deel 3, titel 4, hoofdstuk 4 van het Decreet Lokaal Bestuur (‘Verenigingen van privaat recht met het oog op de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuis gebonden activiteiten: de ziekenhuisvereniging’);

Het wetboek vennootschappen en verenigingen van 23 april 2019 en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41, 4° Decreet Lokaal Bestuur: het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het fusieprotocol tussen Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw en de GasthuisZusters Antwerpen vzw. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
17.

2022_GR_00635 - Politiezone Antwerpen - Nieuw regiokantoor Centrum. Aankoop gebouw. Toezegging tot inhuurname. Basismodaliteiten. Ondertekening - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Claude Marinower, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
17.

2022_GR_00635 - Politiezone Antwerpen - Nieuw regiokantoor Centrum. Aankoop gebouw. Toezegging tot inhuurname. Basismodaliteiten. Ondertekening - Goedkeuring

2022_GR_00635 - Politiezone Antwerpen - Nieuw regiokantoor Centrum. Aankoop gebouw. Toezegging tot inhuurname. Basismodaliteiten. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 21 september 2009 de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de stad Antwerpen (Politiezone Antwerpen) en AG VESPA waarbij het beheer van het patrimonium voor de Politiezone Antwerpen aan AG Vespa werd overgedragen (jaarnummer 1419).

Het politiepatrimonium werd vanaf 1 januari 2010 ingebracht in het maatschappelijk kapitaal van AG Vespa en het masterplan voor de optimalisatie van het politiepatrimonium werd goedgekeurd. In uitvoering van dit masterplan kan AG Vespa voor de alternatieve huisvesting van de politie gronden of panden verwerven en vervolgens hieraan werken uitvoeren (nieuwbouw of renovatie). 

Het college keurde op 19 juli 2013 goed dat de taak van AG Vespa als vastgoedpartner voor Politiezone Antwerpen in de uitvoering van het 'Masterplan Huisvesting Lokale Politie Antwerpen' werd geactualiseerd en aangepast aan het bestuursakkoord 2013-2018 (jaarnummer 6702).

Politiezone Antwerpen gaf in het kader van dit 'Masterplan Huisvesting Lokale Politie Antwerpen' de opdracht aan AG Vespa om op zoek te gaan naar een locatie voor het nieuwe regiokantoor Centrum (momenteel gevestigd in de Quinten Matsijslei). Daaropvolgend deed AG Vespa een prospectie en werd gezocht naar mogelijke geschikte locaties binnen de operationeel noodzakelijke perimeter. De perimeter werd afgebakend tot de stationsomgeving.

Op 31 mei 2021 keurde het directiecomité van AG Vespa de publicatie van een oproep goed teneinde duidelijk zicht te krijgen op de belangstellende vastgoedpartijen en de concrete mogelijkheden in deze omgeving (jaarnummer 492).

Nadat  de verschillende aangeboden locaties met elkaar werden vergeleken, werd het casco-gebouw (project NOVO genaamd) met grond gelegen aan de Vestingstraat 29-33,41,43  als meest geschikte locatie bevonden om te voldoen aan de eisen van het nieuwe op te richten regiokantoor Centrum. 

Het college keurde op 16 juli 2021 de afsprakennota tussen Politiezone Antwerpen en AG Vespa goed met het oog op de verankering van een duurzame samenwerking tussen Politiezone Antwerpen en AG Vespa (jaarnummer 5806).

Argumentatie

In het kader van het Masterplan huisvesting van Politiezone Antwerpen (deel IV - optimalisatie van het politiepatrimonium - artikel 8.1) bevestigt Politiezone Antwerpen aan AG Vespa haar goedkeuring met de aankoop van het casco-gebouw (project NOVO genaamd) met grond gelegen aan de Vestingstraat 29-33,41,43 deel van het perceel kadastraal gekend onder Antwerpen 8ste afdeling Sectie H nummer 1298A P0000 voor een bruto-oppervlakte van in totaal 3.886 m² voor de huisvesting van haar nieuw op te richten regiokantoor voor de zone Centrum.

Het kantoorgebouw zal ter beschikking worden gesteld aan Politiezone Antwerpen op basis van een overeenkomst 'gemene huur', in overeenstemming met de standaardovereenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 september 2009 (jaarnummer 1419).

De voorwaarden voor de basismodaliteiten van de af te sluiten overeenkomst tot inhuur name van het nieuwe regiokantoor Centrum zijn het resultaat van overleg tussen alle betrokken partijen.

De specifieke voorwaarden zijn de volgende:

 • voorwerp: de aankoop door AG Vespa van het casco-gebouw (project NOVO genaamd)  met grond gelegen aan de Vestingstraat 29-33,41,43 te 2018 Antwerpen voor het in huur nemen door Politiezone Antwerpen als het nieuwe op te richten regiokantoor Centrum.
 • Dit casco gebouw zal door AG Vespa instap klaar afgewerkt worden in samenspraak met de Politiezone Antwerpen en dit volgens het programma van eisen dat hiervoor werd opgemaakt specifiek rekening houdend met de noden en eisen van de Politiezone Antwerpen.

Het aankoopbedrag voor de grond en het casco-gebouw en de rudimentaire technieken bedraagt 16.218.836,37 EUR (inclusief 21% btw): 

 • Gebouw + grond: 15.548.500,00 EUR (inclusief 21% btw) 
 • Aankoop technieken: 670.336,37 EUR (inclusief 21% btw) 

De inrichtingswerken van het nieuwe regiokantoor Centrum worden geschat op 9.956.627,00 EUR (inclusief 21% btw). Dat geeft voor de totaalprojectkost een schatting van 26.175.480,00 EUR (inclusief 21% btw). 

De kosten voor dit project zullen afgerekend worden op het budget B_LPA Regiokantoor Centrum, budgetcode POO1409.

Juridische grond

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V welke bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie. (Belgisch staatsblad van 5 januari 1999);

Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie (ARPC): artikelen 54 tot 60 handelen over de vastleggingen en de aanrekening van de uitgaven met betrekking tot de lokale politie. (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001);

Artikel 9 en artikel 56 van de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de stad Antwerpen en AG Vespa en de volmacht verleend aan AG Vespa voor het stellen van rechtshandelingen in verband met het beheer van onroerende goederen van de stad Antwerpen.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 56 § 3 1° van het Decreet Lokaal Bestuur is het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, PVDA en Open VLD.
Stemden nee: Groen en CD&V.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de voorwaarden goed, zoals geformuleerd in de rubriek argumentatie, en in de bijgevoegde overeenkomst tot de intentieverklaring voor de aankoop door AG Vespa van het casco-gebouw (project NOVO genaamd) met grond gelegen aan de Vestingstraat 29-33,41,43 deel van het perceel kadastraal gekend onder Antwerpen 8ste afdeling Sectie H nummer 1298A P0000 voor een bruto-oppervlakte van in totaal 3.886 m², voor het in huur nemen door Politiezone Antwerpen als het nieuwe op te richten regiokantoor Centrum.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
18.

2022_GR_00590 - Politiezone Antwerpen - Politiebegroting 2022. Begrotingswijziging 2 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Claude Marinower, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
18.

2022_GR_00590 - Politiezone Antwerpen - Politiebegroting 2022. Begrotingswijziging 2 - Goedkeuring

2022_GR_00590 - Politiezone Antwerpen - Politiebegroting 2022. Begrotingswijziging 2 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 30 november 2021 de gewone en buitengewone politiebegroting van 2022 goed (jaarnummer 669).

Het college keurde op 4 februari 2022 de kredietverschuiving 1 van 2022 goed (jaarnummer 810).

Het college keurde op 4 maart 2022 de kredietverschuiving 2 van 2022 goed (jaarnummer 1657).

Het college keurde op 25 maart 2022 de kredietverschuiving 3 van 2022 goed (jaarnummer 2329).

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2022 de begrotingswijziging nummer 1 van 2022 goed (jaarnummer 301).

Argumentatie

Op basis van ministeriële omzendbrief PLP 61 van 8 december 2021 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2022 ten behoeve van de politiezone enerzijds en van de beschikbare kredieten anderzijds, werd een ontwerp begrotingswijziging 2022 opgemaakt.

De begrotingswijziging nummer 2 van de politiebegroting 2022 leidt tot een sluitend financieel meerjarenplan, zoals vooropgesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur.

Juridische grond

Wet tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus van 7 december 1998: artikels 71 tot en met 76 over begroting en begrotingswijziging.

Koninklijk Besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie van 5 september 2001: artikels 5 tot en met 15 over begroting en begrotingswijziging.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 39 van het Koninklijk Besluit van 7 december 1998 houdende de geïntegreerde politie, wordt in de ééngemeentezones, de begroting van het lokaal politiekorps goedgekeurd door de gemeenteraad, overeenkomstig de door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen.
De begroting van de politiezone komt ten laste van de gemeente van de zone en van de federale staat.

Algemene financiële opmerkingen

Vorige dienstjaren: op de buitengewone begroting blijven de uitgaven en ontvangsten ongewijzigd op 0,00 EUR. Op de gewone begroting stijgen de uitgaven van 5.916.840,13 EUR naar 8.449.244,35 EUR. De ontvangsten stijgen van 1.005.063,91 EUR naar 2.853.652,47 EUR.

Eigen dienstjaar: op de buitengewone begroting stijgen de uitgaven van 47.478.634,63 EUR naar 52.033.052,05 EUR. De ontvangsten stijgen van 11.936.096,19 EUR naar 11.994.038,22 EUR. Op de gewone begroting stijgen de uitgaven van 311.267.568,47 EUR naar 312.861.704,36 EUR. De ontvangsten stijgen van 319.327.120,49 EUR naar 328.184.841,17 EUR.

Overboekingen: op de buitengewone begroting stijgt het saldo van de overboekingen van 31.642.614,18 EUR naar 36.139.089,57 EUR. Op de gewone begroting daalt het saldo van de overboekingen van -11.285.033,04 EUR naar -17.864.802,17 EUR.

Opname van de rekening 2021: het geraamd resultaat van de rekening 2021 van de buitengewone begroting blijft ongewijzigd voor 3.899.924,26 EUR. Het geraamd resultaat van de rekening 2021 van de gewone begroting blijft ongewijzigd voor 8.137.257,24 EUR.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf.
Stemden nee: Groen, PVDA en CD&V.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het resultaat van de politiebegroting 2022, na begrotingswijziging nummer 2 (buitengewone en gewone begroting) goed.

BUITENGEWONE BEGROTING 2022 NA WIJZIGING NUMMER 2Begroting 2022
na wijziging 1
 (in EUR)
Wijzigingen
 (in EUR)
Begroting 2022
na wijziging 2
 (in EUR)
Vorige dienstjaren


Ontvangsten0,000,000,00
Uitgaven0,000,000,00
Resultaat vorige dienstjaren0,000,000,00
Eigen dienstjaar


Ontvangsten


Investeringen0,000,000,00
Overdrachten11.936.096,1957.942,0311.994.038,22
Schuld0,000,000,00
Totaal ontvangsten eigen dienstjaar11.936.096,1957.942,0311.994.038,22
Uitgaven


Overdrachten10.643.368,50894.475,3911.537.843,89
Investeringen36.835.266,133.659.942,0340.495.208,16
Schuld0,000,000,00
Totaal uitgaven eigen dienstjaar47.478.634,634.554.417,4252.033.052,05
Resultaat eigen dienstjaar-35.542.538,44-4.496.475,39-40.039.013,83
Resultaat voor overboekingen-35.542.538,44-4.496.475,39-40.039.013,83
Overboekingen


Overboeking van gewone begroting (+)31.642.614,184.496.475,3936.139.089,57
Saldo overboekingen31.642.614,184.496.475,3936.139.089,57
Resultaat van het dienstjaar-3.899.924,260,00-3.899.924,26
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig
 dienstjaar
3.899.924,260,003.899.924,26
Algemeen begrotingsresultaat0,000,000,00
GEWONE BEGROTING 2022 NA WIJZIGING NUMMER 2Begroting 2022
na wijziging 1
 (in EUR)
Wijzigingen
 (in EUR)
Begroting 2022
na wijziging 2
 (in EUR)
Vorige dienstjaren


Ontvangsten1.005.063,911.848.588,562.853.652,47
Uitgaven5.916.840,132.532.404,228.449.244,35
Resultaat vorige dienstjaren-4.911.776,22-683.815,66-5.595.591,88
Eigen dienstjaar


Ontvangsten


Prestaties7.978.599,410,007.978.599,41
Overdrachten310.946.736,228.857.720,68319.804.456,90
Schuld401.784,860,00401.784,86
Totaal ontvangsten eigen dienstjaar319.327.120,498.857.720,68328.184.841,17
Uitgaven


Personeel248.964.302,281.853.919,23250.818.221,51
Werkingskosten58.853.722,33-259.783,3458.593.938,99
Overdrachten2.647.943,860,002.647.943,86
Schuld801.600,000,00801.600,00
Totaal uitgaven eigen dienstjaar311.267.568,471.594.135,89312.861.704,36
Resultaat eigen dienstjaar8.059.552,027.263.584,7915.323.136,81
Resultaat voor overboekingen3.147.775,806.579.769,139.727.544,93
Overboekingen


Overboeking van gewoon reservefonds (+)0,000,000,00
Overboeking naar gewoon reservefonds (-)7.283.038,393.371.328,3410.654.366,73
Overboeking van reservefonds ICT (+)11.850.585,630,0011.850.585,63
Overboeking naar reservefonds ICT (-)0,000,000,00
Overboeking van buitengewone begroting (+)0,000,000,00
Overboeking naar buitengewone begroting (-)31.642.614,184.496.475,3936.139.089,57
Overboeking van voorzieningen risico's en kosten (+)15.790.033,901.288.034,6017.078.068,50
Overboeking naar voorzieningen risico's en kosten (-)0,000,000,00
Saldo overboekingen-11.285.033,04-6.579.769,13-17.864.802,17
Resultaat van het dienstjaar-8.137.257,240,00-8.137.257,24
Schrappingen uit Formulier T0,000,000,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig
 dienstjaar
8.137.257,240,008.137.257,24
Algemeen begrotingsresultaat0,000,000,00
Gewoon reservefonds14.732.548,173.371.328,3418.103.876,51
Reservefonds ICT0,000,000,00
Voorzieningen voor risico's en kosten1.288.034,60-1.288.034,600,00
Algemeen resultaat16.020.582,772.083.293,7418.103.876,51

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het investeringsprogramma 2022 van de politiebegroting na wijziging nummer 2 goed.

Artikel 3

De bijzondere rekenplichtige van Politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
De begrotingskredieten worden aangepast zoals vermeld in artikel 1 NVT NVT NVT

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
19.

2022_GR_00592 - Politiezone Antwerpen - Wijziging invullingsmogelijkheden personeelsformatie. Directie HRM en directie Operaties. Hybride invulling medewerker moraliteit en medewerker secretariaat probatie-eenheid - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Claude Marinower, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
19.

2022_GR_00592 - Politiezone Antwerpen - Wijziging invullingsmogelijkheden personeelsformatie. Directie HRM en directie Operaties. Hybride invulling medewerker moraliteit en medewerker secretariaat probatie-eenheid - Goedkeuring

2022_GR_00592 - Politiezone Antwerpen - Wijziging invullingsmogelijkheden personeelsformatie. Directie HRM en directie Operaties. Hybride invulling medewerker moraliteit en medewerker secretariaat probatie-eenheid - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 27 april 2020 (jaarnummer 276) keurde de gemeenteraad het personeelsbehoefteplan van Politiezone Antwerpen goed.

Met dit besluit worden de functies van medewerker moraliteit binnen de directie HRM en medewerker secretariaat probatie-eenheid (PE) binnen de directie Operaties voorzien voor  het niveau van een assistent (ASS).

Argumentatie

Eind 2021 werd de nieuwe selectieprocedure voor de generieke selectieproeven bij de geïntegreerde politie officieel gelanceerd. Deze wijzigingen zorgen voor een uitbreiding van het takenpakket binnen het team moraliteit van de dienst Eigen Werving. Door de aard van deze taken is het aangewezen dat hiervoor ook een operationeel personeelslid kan aangetrokken worden. 

Politiezone Antwerpen vraagt daarom om de functie van ASS medewerker moraliteit voortaan hybride (INP/ASS) te maken, en dus ook toegankelijk voor de operationele graad van inspecteur, zodat geschikte kandidaten gevonden kunnen worden.

Deze wijziging resulteert in een uitbreiding van de mogelijkheden om de functie in te vullen, maar blijft budgetneutraal.

Binnen de probatie-eenheid heeft de medewerker secretariaat probatie-eenheid de rol van verbindingspersoon tussen de PE en HRM. Voortschrijdend inzicht leert dat de efficiëntie wordt verhoogd door een aantal taken over te hevelen van HRM naar de medewerker secretariaat probatie-eenheid. De aard van deze opdrachten reikt verder dan louter uitvoerend werk; men dient sterk op zelfstandige basis te kunnen werken, proactief te zijn en contacten te onderhouden met verschillende partners op hoger niveau om zodoende alles te organiseren en in goede banen te leiden.  

Politiezone Antwerpen vraagt daarom om de functie van ASS medewerker secretariaat probatie-eenheid voortaan hybride (CNT/ASS) te maken, en dus ook toegankelijk te maken voor de graad van consulent, zodat geschikte kandidaten gevonden kunnen worden. Bij een indiensttreding zal bij de screening steeds rekening worden gehouden met de capaciteiten en competenties en groeimogelijkheden van kandidaten om desgevallend te starten C-niveau om vervolgens door te groeien naar B-niveau met de bijkomende taken. Onmiddellijke aanwerving op B-niveau is ook mogelijk.

Deze wijziging resulteert in een uitbreiding van de mogelijkheden om de functie hybride in te vullen met een beperkte budgettaire vermeerdering.

Juridische grond

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;

Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel in politiediensten, inzonderheid: deel II, het personeel, titel III, het administratief en logistiek kader, hoofdstuk II, de loonschalen;

Koninklijk Besluit van 23 maart 2007 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Omzendbrief GPI 60 betreffende de weging van de functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten van 5 juni 2007.

Algemene financiële opmerkingen

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten via de weddenkredieten van de politiebegroting van 2022.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, PVDA, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf. 
Stemden nee: Groen. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt, op advies van de korpschef, goed dat binnen de bestaande personeelsformatie één functie van assistent medewerker moraliteit binnen de directie HRM als hybride functie wordt voorzien en dus zowel toegankelijk wordt voor de graad van inspecteur als assistent.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt, op advies van de korpschef, goed dat binnen de bestaande personeelsformatie één functie van assistent medewerker secretariaat probatie-eenheid binnen de directie Operaties als hybride functie wordt voorzien en dus zowel toegankelijk wordt voor de graad van consulent als assistent.

Artikel 3

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
administratief en logistiek kader

niveau B
Jaarwedde aan 100%

1 x 15.590,78 EUR
budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33091_11101_00
functiegebied:TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
Niet van toepassing


20.

2022_GR_00621 - Politiezone Antwerpen - Wijziging invullingsmogelijkheden personeelsformatie. Directie Financiën en Logistiek en afdeling Kwaliteitszorg. Wijziging graad projectleider facility en wijziging graad medewerker ondersteuning kwaliteitszorg - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Claude Marinower, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
20.

2022_GR_00621 - Politiezone Antwerpen - Wijziging invullingsmogelijkheden personeelsformatie. Directie Financiën en Logistiek en afdeling Kwaliteitszorg. Wijziging graad projectleider facility en wijziging graad medewerker ondersteuning kwaliteitszorg - Goedkeuring

2022_GR_00621 - Politiezone Antwerpen - Wijziging invullingsmogelijkheden personeelsformatie. Directie Financiën en Logistiek en afdeling Kwaliteitszorg. Wijziging graad projectleider facility en wijziging graad medewerker ondersteuning kwaliteitszorg - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 27 april 2020 (jaarnummer 276) keurde de gemeenteraad het personeelsbehoefteplan van Politiezone Antwerpen goed.

Met dit besluit wordt de functie van projectleider facility voorzien voor twee adviseurs (ADV) en vier consulenten (CNT).
Met dit besluit wordt de functie van medewerker ondersteuning kwaliteitszorg voorzien voor een assistent (ASS).

Argumentatie

De taken en opdrachten die gekoppeld zijn aan de functie van projectleider facility, binnen de directie Financiën en logistiek, overschrijden momenteel het niveau van consulent en situeren zich eerder op het niveau van adviseur. Om aan dit geëvolueerde takenpakket en het te verwachten resultaat tegemoet te komen is het wenselijk om binnen de dienst Facility twee functies projectleider facility te wijzigen van de graad van consulent naar adviseur teneinde de gepaste profielen te kunnen aantrekken.

Politiezone Antwerpen vraagt daarom om twee functies projectleider facility voortaan te wijzigen van consulent naar adviseur.

Politiezone Antwerpen zal hierbij één functie medewerker polyvalent vakman (assistent) binnen de directie Financiën schrappen. Deze schrapping is mogelijk doordat de functie moeilijk in te vullen blijkt en momenteel reeds wordt uitbesteed. Het budget dat vrijkomt door de schrapping wordt gebruikt om de beschreven wijzigingen budgetneutraal te maken.

Binnen de afdeling Kwaliteitszorg evolueert het takenpakket van de medewerker ondersteuning kwaliteitszorg steeds meer naar beleidsvoorbereidende taken en meer inhoudelijke ondersteuning van de afdelingsleiding en de diensthoofden. Om aan de verdere evolutie tegemoet te komen is het wenselijk om de functie medewerker ondersteuning kwaliteitszorg hybride te maken voor zowel een assistent als consulent.

Politiezone Antwerpen vraagt daarom om de functie van medewerker ondersteuning kwaliteitszorg voortaan hybride (consulent/assistent) te maken. Deze wijziging resulteert in een uitbreiding van de mogelijkheden om de functie in te vullen,  maar blijft budgetneutraal. Hiertoe wordt het resterend budget van de schrapping van de functie medewerker polyvalent vakman gebruikt.

Juridische grond

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus; 

Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel in politiediensten, inzonderheid: deel II, het personeel, titel III, het administratief en logistiek kader, hoofdstuk II, de loonschalen;

Koninklijk Besluit van 23 maart 2007 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Omzendbrief GPI 60 betreffende de weging van de functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten van 5 juni 2007.

Algemene financiële opmerkingen

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten via de weddenkredieten van de politiebegroting van 2022.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, PVDA, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf. 
Stemden nee: Groen. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt, op advies van de korpschef, goed dat binnen de bestaande personeelsformatie de functie van medewerker polyvalent vakman (ASS) binnen de directie Financiën en Logistiek wordt geschrapt.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt, op advies van de korpschef, goed dat binnen de bestaande personeelsformatie twee functies van projectleider facility binnen de directie Financiën en Logistiek wijzigen van consulent naar adviseur.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt, op advies van de korpschef, goed dat binnen de bestaande personeelsformatie de functie van medewerker ondersteuning kwaliteitszorg binnen de afdeling Kwaliteitszorg als hybride functie wordt voorzien en zowel voor een assistent als consulent toegankelijk is.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
21.

2022_GR_00577 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Straatvrijwilligers. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Claude Marinower, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
21.

2022_GR_00577 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Straatvrijwilligers. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

2022_GR_00577 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Straatvrijwilligers. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 2 mei 2018 (jaarnummer 238) keurde de gemeenteraad het reglement 'ondersteuning van straatvrijwilligers' goed.

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed.

Argumentatie

In het ondersteuningsreglement werd, naast vormelijke wijzigingen om te voldoen aan de voorwaarden van het Kaderbesluit voor ondersteuningsbeleid, ook één inhoudelijke aanpassing opgenomen:

 • de voorwaarde om enkel straatvrijwilliger te kunnen worden na een kennismakingsgesprek, werd geschrapt.

Het reglement gaat in op 1 november 2022 en loopt tot en met 31 december 2025.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is ingevolge artikel 41, 23° van het Decreet over het lokaal bestuur bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0601 - Engagement en burgerschap Antwerpenaars versterken
2HMS060101 - Bewonersinitiatieven ondersteunen

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf.
Stemden nee: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad heft het reglement 'ondersteuning van straatvrijwilligers' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 mei 2018  (jaarnummer 238) op, met ingang van 1 november 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het reglement 'Straatvrijwilligers' goed, met een looptijd van 1 november 2022 tot en met 31 december 2025.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
22.

2022_GR_00611 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - De Antwerpse Raad van Kerken vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Claude Marinower, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
22.

2022_GR_00611 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - De Antwerpse Raad van Kerken vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

2022_GR_00611 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - De Antwerpse Raad van Kerken vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) de aanpassing 5 van het meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor Antwerpse Raad van Kerken vzw (ARK vzw), Sint-Pieterstraat 1, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0865.324.528.

De ARK vzw organiseert dit jaar nog een jubileum van het 50 jarig bestaan van de Antwerpse Raad van Kerken.

Argumentatie

Stad Antwerpen wil de  interreligieuze dialoog ondersteunen.  Dit project draagt bij aan deze doelstelling en ontvangt daarom een ondersteuning.

ARK  vzw overkoepelt ruim 130 plaatselijke parochies en kerken (rooms-katholiek, protestants, orthodox, anglicaans, luthers, evangelisch en pinkster) en speelt een belangrijke verbindende rol tussen bevolkingsgroepen, gemeenschappen en nationaliteiten in Antwerpen die anders niet snel met elkaar in contact zouden komen. In het kader van het 50 jaar jubileum organiseren zij een programma, waar zij de verschillende gemeenschappen met elkaar in contact brengen en ontmoetingspunten bieden voor nadere kennismaking en relatie. Tegelijkertijd bieden zij laagdrempelige mogelijkheden tot kennismaking aan het algemene Antwerpse publiek.

De ontvanger ARK vzw ontvangt een ondersteuning van 10.000,00 EUR. 

De bedrijfsdirecteur zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Algemene financiële opmerkingen

Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Uitvoerder

Oorspronkelijk bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Toewijzing aan uitvoerder - project

5403500000_SD_GE

2HMS060301A00000

6496800

Nog te bepalen

62.263,43 EUR

- 10.000,00 EUR

52.263,43 EUR

Antwerpse Raad van Kerken vzw  - jubileum

 

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0603 - Levensbeschouwelijk beleid
2HMS060301 - Erediensten

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 10.000,00 EUR nominatief toe te wijzen aan Antwerpse Raad van Kerken vzw, Sint-Pieterstraat 1, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0865.324.528.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
23.

2022_GR_00619 - Gemeenschapsondersteuning. Erediensten - Budgetwijzigingen 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Claude Marinower, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
23.

2022_GR_00619 - Gemeenschapsondersteuning. Erediensten - Budgetwijzigingen 2022 - Goedkeuring

2022_GR_00619 - Gemeenschapsondersteuning. Erediensten - Budgetwijzigingen 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Er zijn 76 eredienstbesturen in Antwerpen die hun meerjarenplan en budget dienen voor te leggen aan de gemeenteraad. Elk jaar dienen de eredienstbesturen een budget in voor het volgende financieel boekjaar. Ook budgetwijzigingen dienen voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

Op 21 oktober 2019 (jaarnummer 602), 18 oktober 2021 (jaarnummer 636) en 25 april 2022 (jaarnummer 234) keurde de gemeenteraad de meerjarenplannen 2020-2025 en budgetten 2022 van de eredienstbesturen goed. 

Op 6 september 2022 dienden 27 eredienstbesturen een budgetwijziging 2022 in.

Argumentatie

De gemeenteraad spreekt zich uit over de goedkeuring of aanpassing van het budget van elk eredienstbestuur binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag na het indienen van het budget.

De gemeenteraad kan akte nemen van een budget wanneer het past binnen het MJP, een budget goedkeuren bij afwijkende cijfers of een budget aanpassen. Het budget past in het MJP als de gemeentelijke ondersteuning niet meer bedraagt dan wat in het MJP is goedgekeurd als maximale gemeentelijke ondersteuning. De beslissing van de gemeenteraad wordt steeds enkel genomen onder voorbehoud van eventuele investeringen. Voor investeringen dient steeds een afzonderlijke subsidieaanvraag te worden ingediend.

De onderstaande eredienstbesturen dienden een budgetwijziging 2022 in die niet past in het oorspronkelijk goedgekeurde meerjarenplan/budget en een verhoging omvat van de initieel goedgekeurde exploitatietoelage:

 • Anglicaanse Kerkfabriek Sint-Bonifacius Antwerpen
 • Erkende Protestantse Gemeente - De Brabantse Olijfberg - Antwerpen (Noord)
 • Kerkfabriek Christus Koning Antwerpen 
 • Kerkfabriek De Blijde Boodschap Antwerpen (Deurne)
 • Kerkfabriek Heilig Hart Antwerpen (Hoboken)
 • Kerkfabriek Heilig Hart van Jezus Antwerpen
 • Kerkfabriek Heilige Familie Antwerpen (Deurne)
 • Kerkfabriek Heilige Familie Antwerpen (Hoboken)
 • Kerkfabriek Sint-Carolus-Borromeus Antwerpen
 • Kerkfabriek Sint-Catharina Antwerpen
 • Kerkfabriek Sint-Franciscus-Xaverius Antwerpen (Borgerhout)
 • Kerkfabriek Sint-Gertrudis Antwerpen
 • Kerkfabriek Sint-Jacob de Meerdere Antwerpen
 • Kerkfabriek Sint-Lambertus Antwerpen (Ekeren)
 • Kerkfabriek Sint-Laurentius Antwerpen
 • Kerkfabriek Sint-Laurentius Antwerpen
 • Kerkfabriek Sint-Walburgis Antwerpen
 • Kerkfabriek Sint-Willibrordus Antwerpen

Afwijkingen in exploitatie die leiden tot een verhoging van de in het meerjarenplan of budget vastgelegde toelage zijn toegestaan indien ze onvoorzienbaar, noodzakelijk en onvermijdelijk zijn. De begeleidende nota verduidelijkt deze criteria. De beschikbare kredieten van de stad Antwerpen moeten een verhoging van de toelage mogelijk maken. Aan deze criteria is voldaan. 

Juridische grond

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende eredienstbesturen bepaalt dat:

 • artikel 52/1 §1: de gemeentebesturen passen de tekorten bij van de exploitatie van de kerkfabrieken en dragen bij in de investeringen in de gebouwen van de eredienst;
 • artikel 41-43: de eredienstbesturen stellen een meerjarenplan vast dat onderworpen is aan de goedkeuring van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan het meerjarenplan goedkeuren, niet goedkeuren of aanpassen aan wat in het overleg met het centraal kerkbestuur is afgesproken.

Verder zijn nog van toepassing:

 • het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
 • het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst;
 • wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).
Algemene financiële opmerkingen

Een geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden indien er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

De exploitatietoelagen verlopen via het voorziene budget binnen het reglement kerken.

Budget is bij AMJP5 voorzien op SUB_NR/INTERN/2200/5403505000/6491480/2HMS060301A00000/2SA040790

Volgende bestelbonnen werden reeds uitbetaald zonder dat de goedkeuring van de gemeenteraad werd afgewacht: 4505143519, 4505143521, 4505143522, 4505143524, 4505143527, 4505143532, 4505143593, 4505143533, 4505143534 en 4505143535. De uitbetaling kon niet meer ongedaan worden gemaakt. De betrokken eredienstbesturen werden reeds op de hoogte werden gebracht van de voortijdige uitbetaling en van de mogelijkheid tot terugvordering ingeval van niet-goedkeuring door de gemeenteraad.
 
 

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0603 - Levensbeschouwelijk beleid
2HMS060301 - Erediensten

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van  onderstaande budgetwijzigingen zonder verhoging van de exploitatietoelagen. Eventuele opmerkingen staan onder de tabellen genoteerd. De bedragen in de tabellen zijn steeds in EUR.

CKBNaamInitieel door gemeenteraad goedgekeurde exploitatietoelage 2022Goedgekeurde verhoging Nieuwe exploitatietoelage 2022 
BorgerhoutKerkfabriek O.-L.-V. Ter Sneeuw Antwerpen (Borgerhout)0,000,000,00
DeurneKerkfabriek Emmanuel0,000,000,00
DeurneKerkfabriek Sint-Jozef Antwerpen (Deurne)0,000,000,00
NoordKerkfabriek O.-L.-V. Boodschap Antwerpen6.933,410,006.933,41
ZonderErkende Protestantse Gemeente - Christusgemeente - Antwerpen (Oost)0,000,000,00
ZonderIsraëlitische gemeente van de Portugese Ritus Antwerpen0,000,000,00
ZonderIsraëlitische Synagoge Machsiké Hadass Antwerpen0,000,000,00
ZonderProtestantse Kerk Zuid Antwerpen0,000,000,00
ZuidKerkfabriek Sint-Michaël-en-Petrus Antwerpen8.262,040,008.262,04


Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging van onderstaand eredienstbestuur (alle bedragen in EUR):

CKBNaamInitieel door gemeenteraad goedgekeurde exploitatietoelage 2022Goedgekeurde verhoging Nieuwe exploitatietoelage 2022 
BorgerhoutKerkfabriek Sint-Franciscus-Xaverius Antwerpen (Borgerhout)0,00995,49995,49
CentrumKerkfabriek Sint-Carolus-Borromeus Antwerpen17.900,0029.988,5647.888,56
CentrumKerkfabriek Sint-Jacob de Meerdere Antwerpen117.087,6162.980,00180.067,61
CentrumKerkfabriek Sint-Walburgis Antwerpen0,006.483,346.483,34
DeurneKerkfabriek De Blijde Boodschap Antwerpen (Deurne)6.405,502.300,008.705,50
DeurneKerkfabriek Heilige Familie Antwerpen (Deurne)0,008.265,418.265,41
EkerenKerkfabriek Sint-Gertrudis Antwerpen6.186,566.672,0512.858,61
EkerenKerkfabriek Sint-Lambertus Antwerpen (Ekeren)0,0011.242,6811.242,68
EkerenKerkfabriek Sint-Laurentius Antwerpen8.463,053.223,8411.686,89
HobokenKerkfabriek Heilig Hart Antwerpen (Hoboken)15.436,478.362,1823.798,65
HobokenKerkfabriek Heilige Familie Antwerpen (Hoboken)13.644,9713.500,0027.144,97
NoordKerkfabriek Heilig Hart van Jezus Antwerpen11.718,6810.740,0022.458,68
NoordKerkfabriek Sint-Willibrordus Antwerpen20.609,324.760,0025.369,32
ZonderAnglicaanse Kerkfabriek Sint-Bonifacius Antwerpen18.980,657.800,0026.780,65
ZonderErkende Protestantse Gemeente - De Brabantse Olijfberg - Antwerpen (Noord)1.924,691.874,793.799,48
ZuidKerkfabriek Christus Koning Antwerpen 32.006,7119.200,0051.206,71
ZuidKerkfabriek Sint-Catharina Antwerpen0,004.797,114.797,11
ZuidKerkfabriek Sint-Laurentius Antwerpen10.722,5015.222,0025.944,50

Deze begrotingswijzigingen zijn vooral te wijten aan de gestegen prijzen voor de nutsvoorzieningen. Deze worden door de gemeenteraad goedgekeurd.  Bij de hieronder vermelde eredienstbesturen is de invloed van de vermeerderde exploitatietoelage ook te wijten aan andere oorzaken. 

 • Anglicaanse Kerk Sint-Bonifacius: de uitgaven voor de nutvoorzieningen zijn  gestegen door de energieprijzen. Tevens zijn de inkomsten uit de liefdadigheidsfondsen verminderd tijdens de coronaperiode. Beide factoren leiden tot een vermeerderde exploitatietoelage ten bedrage van 7.800,00 EUR. Deze vermeerdering wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 • Kerkfabriek Heilig Hart van Jezus Antwerpen: het eredienstbestuur vraagt 10.740,00 EUR meer exploitatietoelage aan dan voorzien in het door de gemeenteraad goedgekeurde meerjarenplan 2022. Deze vermeerdering is het gevolg van de meerkosten voor de nutsvoorzieningen en de noodzakelijke vervanging van de verwarmingsketels in de pastorie. De gemeenteraad  keurt deze vermeerdering goed.
 • Kerkfabriek Sint-Carolus-Borromeus Antwerpen: het eredienstbestuur noteert verminderde inkomsten uit de eredienst en verhuur van het eredienstgebouw die te wijten zijn aan de coronapandemie. Tegelijkertijd stijgen de uitgaven door meerkosten voor de nutsvoorzieningen, aankoop van kaarsen en personeelskosten. In totaal wordt er voor 29.988,56 EUR meer exploitatietoelage gevraagd dan voorzien in het meerjarenplan 2022.  De gemeenteraad keurt deze vermeerdering goed. 
 • Karkfabriek Sint-Catharina: Door de opzegging van één van de  huurcontracten van de zendmastoperatoren verminderen de inkomsten in exploitatie. Een bijkomende exploitatietoelage ten bedrage van 4.797,11 EUR is noodzakelijk om de begroting in evenwicht te houden. Deze aanvullende exploitatietoelage wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.
 • Kerkfabriek Sint-Franciscus-Xaverius Antwerpen (Borgerhout): Door veroudering en een beperkt onderhoud aan het orgel moet een defect hieraan worden hersteld. Deze herstelling was niet voorzien in de oorspronkelijke begroting net als de vermeerdering van de premie voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. De gemeenteraad beslist om de hiervoor noodzakelijke bijpassing ten bedrage van 995,49 EUR in de exploitatietoelage 2022 goed te keuren.
 • Kerkfabriek Sint-Gertrudis Antwerpen: door rioleringswerken die werden opgelegd door de nutsvoorzieningsmaatschappij vraagt het eredienstbestuur 6.672,058 EUR meer exploitatietoelage dan voorzien in het meerjarenplan. De gemeenteraad beslist om deze vermeerdering goed te keuren.
 • Kerkfabriek Sint-Jacob de Meerdere Antwerpen: het eredienstbestuur vraagt een exploitatietoelage ten bedrage van 180.067,61  EUR. Dit is 62.980,00 EUR EUR meer dan voorzien in het meerjarenplan 2022 en het gevolg van de meerkosten voor de nutsvoorzieningen en de restauratie van de kerk. De vermeerdering wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. De stad Antwerpen vraagt aan het  kerkbestuur  maatregelen te nemen om het energieverbruik te monitoren en deze binnen de perken te houden. Tijdens de restauratieperiode dient het kerkbestuur met de bouwheer af te spreken hoe de verwarming en klimatisatie geregeld kan worden en indien nodig afgesloten kan worden in de delen waarin er werken worden uitgevoerd.
 • Kerkfabriek Sint-Lambertus Antwerpen (Ekeren): een der operatoren van de zendmasten heeft de bestaande huurovereenkomst opgezegd. Tevens zijn de kosten voor de nutsvoorzieningen vermeerderd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het exploitatietekort dat hierdoor is ontstaan op te vangen met een exploitatietoelage van 11.242,68 EUR. De gemeenteraad beslist om deze exploitatietoelage goed te keuren.
 • Kerkfabriek Sint-Willibrordus Antwerpen: de verbouwingswerken aan het privaat patrimonium leiden tot minder inkomsten. Het verlies aan inkomsten wordt gedeeltelijk opgevangen door verminderde uitgaven. Tegelijkertijd stijgen de kosten voor de nutsvoorzieningen. Beide factoren leiden tot een vermeerderde exploitatietoelage in de begroting ten bedrage van 4.760,00 EUR.  De gemeenteraad keurt deze vermeerdering goed. 

Artikel 3

De gemeenteraad keurt goed dat de onderstaande budgetten 2022 van de eredienstbesturen aangepast worden wat betreft de exploitatietoelage (alle bedragen in EUR):

CKBNaamInitieel door gemeenteraad goedgekeurde exploitatietoelage 2022Goedgekeurde verhoging Nieuwe exploitatietoelage 2022 
ZonderIsraëlitische gemeente van Antwerpen Shomré Hadas Antwerpen55.793,380,0055.793,38

Israëlitische gemeente van Antwerpen Shomré Hadas Antwerpen: de gemeenteraad past de exploitatietoelage aan naar het oorspronkelijke goedgekeurde bedrag van 55.793,38 EUR en vraagt het eredienstbestuur om alle bedragen uit de begroting terug te herleiden naar de oorspronkelijke door de gemeenteraad goedgekeurde bedragen.

Artikel 4

De gemeenteraad keurt de onderstaande exploitatietoelagen voor de budgetwijzigingen 2022 goed (alle bedragen in EUR):

CKBNaamInitieel door gemeenteraad goedgekeurde exploitatietoelage 2022Goedgekeurde verhoging Nieuwe exploitatietoelage 2022 
BorgerhoutKerkfabriek Sint-Franciscus-Xaverius Antwerpen (Borgerhout)0,00995,49995,49
CentrumKerkfabriek Sint-Carolus-Borromeus Antwerpen17.900,0029.988,5647.888,56
CentrumKerkfabriek Sint-Jacob de Meerdere Antwerpen117.087,6162.980,00180.067,61
CentrumKerkfabriek Sint-Walburgis Antwerpen0,006.483,346.483,34
DeurneKerkfabriek De Blijde Boodschap Antwerpen (Deurne)6.405,502.300,008.705,50
DeurneKerkfabriek Heilige Familie Antwerpen (Deurne)0,008.265,418.265,41
EkerenKerkfabriek Sint-Gertrudis Antwerpen6.186,566.672,0512.858,61
EkerenKerkfabriek Sint-Lambertus Antwerpen (Ekeren)0,0011.242,6811.242,68
EkerenKerkfabriek Sint-Laurentius Antwerpen8.463,053.223,8411.686,89
HobokenKerkfabriek Heilig Hart Antwerpen (Hoboken)15.436,478.362,1823.798,65
HobokenKerkfabriek Heilige Familie Antwerpen (Hoboken)13.644,9713.500,0027.144,97
NoordKerkfabriek Heilig Hart van Jezus Antwerpen11.718,6810.740,0022.458,68
NoordKerkfabriek Sint-Willibrordus Antwerpen20.609,324.760,0025.369,32
ZonderAnglicaanse Kerkfabriek Sint-Bonifacius Antwerpen18.980,657.800,0026.780,65
ZonderErkende Protestantse Gemeente - De Brabantse Olijfberg - Antwerpen (Noord)1.924,691.874,793.799,48
ZuidKerkfabriek Christus Koning Antwerpen 32.006,7119.200,0051.206,71
ZuidKerkfabriek Sint-Catharina Antwerpen0,004.797,114.797,11
ZuidKerkfabriek Sint-Laurentius Antwerpen10.722,5015.222,0025.944,50


Artikel 5

De gemeenteraad beslist dat investeringen ingeschreven in het MJP 2020-2025 en het budget 2022 niet automatisch mee zijn goedgekeurd. De vastlegging van een investeringstoelage van de stad gebeurt pas wanneer het college, rekening houdend met de wetgeving overheidsopdrachten, het subsidiereglement en de toekomstvisie op het kerkgebouw, het investeringsdossier heeft goedgekeurd.

Artikel 6

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: