Terug gemeenteraad

Mon 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

A-punten

Bestuurszaken

Besluitvorming

AG VESPA

Vastgoed

Bureau voor Integriteit

Bureau voor Integriteit

Innovatie en Digitalisering

Innovatie en Digitalisering

Maatschappelijke Veiligheid

Stafdienst
Bestuurlijke Handhaving

Ondernemen en Stadsmarketing

Business en Innovatie
Werk

Personeel & Organisatie

Strategische Coördinatie

Politiezone Antwerpen

Financiën, Aankopen en Facturatie
Financiën - Bijzonder Rekenplichtige
Personeel

Sociale Dienstverlening

Gemeenschapsvorming
Welzijn
Wonen

Stadsontwikkeling

Leefmilieu
Openbaar Domein

Stadsontwikkeling / Vergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen
Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

Cultuur
Jeugd
Onderwijs
Sport

B-punten

AG Digipolis Antwerpen

AG Digipolis Antwerpen

Politiezone Antwerpen

Financiën, Aankopen en Facturatie

Besloten zitting

A-punten

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

Stafdienst

B-punten

Politiezone Antwerpen

Personeel

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen